Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Tin học sinh sinh viên
Quy định quy chế
Thông báo đào tạo
Lịch thi
Điểm thi
Đoàn TN, hội SV
Trợ giúp
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7752728
Thông báo đào tạo Thứ ba, 11/08/2020

  

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 các lớp Trung cấp 4, 6, 7, 9 năm 

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 các lớp Đại học chính quy năm thứ I, II, III, IV.

Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế nước cộng hoà Áo thông qua Hiệp hội các trường Đại học Châu Âu và Đông Nam Á đã đồng ý trao học bổng  cho sinh viên âm nhạc thuộc các trường thành viên một suất học bổng 9 tháng dành cho sinh viên, giảng viên Việt Nam (từ tháng 10-2018 đến tháng 6-2019) cho các ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây hoặc thanh nhạc, theo học tại  một trong những trường ở Áo...

Thực hiện công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm  2016. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 như sau.

Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo thông qua hiệp hội ASEA-UNINET dự định  trao học bổng Ernst Mach cho sinh viên ngành âm nhạc. Học bổng 9 tháng dành cho sinh viên Việt Nam (từ tháng 10-2016 đến tháng 6/2017) cho các  nhạc cụ phương Tây hoặc thanh nhạc, theo học tại  một trong những trường ở Áo. Thời gian phỏng vấn: ngày 6 tháng 3 ngày 2016 tại Học viện.

Căn cứ đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quy định Lịch học, thi, thi kiểm tra Học kỳ I và II, thi tốt nghiệp năm học 2013-2014.
Lịch hè 2012 của HSSV bao gồm các hoạt động thi, biểu diễn, tham gia học tập giáo dục quốc phòng, ngày tập trung năm học mới 2012-2013.
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn