Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12389898
Thông tin tuyển sinh Thứ bảy, 18/05/2024

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ CÁC HỆ TRUNG CẤP 4, 6, 7, 9 NĂM 


- Căn cứ Quyết định số 3648QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ   Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

- Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Căn cứ thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh  trình độ đại học;

- Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐTBXH ban hành về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp và thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH;

- Căn cứ văn bản chỉ đạo số 2663/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng chính phủ chỉ đạo về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hệ trung cấp;

- Căn cứ Đề án và xác định chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học của Học viện ANQGVN năm 2022;

- Căn cứ sự thống nhất ý kiến của hội nghị công tác tuyển sinh ngày 04/5/2022  của tập thể lãnh đạo các bộ phận Học viện về nội dung chi tiết thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp và đại học chính quy năm 2022;

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh  năm 2022

 

TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

 

1. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH 

Âm nhạc học; Sáng tác; Chỉ huy dàn nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Piano; Thanh nhạc; 

Nhạc cụ phương Tây: Violon; Viola; Cello; Contrebass; Flute; Obois; Clarinette; 

Fagott; Cor; Trompette; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Guitare; Organ (Phím điện tử); Nhóm nhạc Jazz: Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, Bass jazz, Saxophone jazz; 

Nhạc cụ truyền thống: 

Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam Thập Lục (36 dây).

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

2.1. Đối tượng dự tuyển nằm trong Quy chế tuyển sinh do Bộ GD-ĐT ban hành.

2.2. Điều kiện dự tuyển.

Đã tốt nghiệp THPT, THBT hoặc TCCN.

Lưu ý:

• Các thí sinh thi tuyển hệ trung cấp chưa học xong văn hóa, khi trúng tuyển vào Học viện nếu có nhu cầu sẽ được học văn hóa tại Trung tâm GDTX do Học viện liên kết. 

• Thí sinh là học sinh của Học viện, đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT nhưng chưa tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam nếu có nguyện vọng dự thi đại học phải có đơn và xác nhận đồng ý của giảng viên chuyên môn, Trưởng khoa và Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT.

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Bao gồm các phương thức  tuyển sinh sau: 

3.1 Phương thức tuyển thẳng:

Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT ban hành.

3.2 Phương thức xét tuyển

Căn cứ kết quả học tập của thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hội đồng tuyển sinh năm 2022 của Học viện quyết định cụ thể các tiêu chí và được quy định chi tiết tại Đề án tuyển sinh riêng.

* Chỉ tiêu xét tuyển không quá 15%/ tổng chỉ tiêu.

3.3 Phương thức thi kết hợp xét tuyển môn Ngữ văn

4. CÁC MÔN THI TUYỂN

a. Môn kiến thức cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp                              

b. Môn kiến thức cơ sở: Chuyên ngành dự thi 

 (xem yêu cầu nội dung chi tiết của từng Chuyên ngành).

5. NỘI DUNG THI KIẾN THỨC ÂM NHẠC TỔNG HỢP

a. Đối với các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ: Thi viết

- Hòa thanh:

- Câu hỏi kiến thức cơ bản về Hòa thanh trong chương trình trung cấp

- Phân tích hòa thanh, viết ký hiệu công năng hòa thanh dưới từng hợp âm. 

- Phân tích hình thức tác phẩm: 

- Phân tích hình thức (có sơ đồ và diễn giải) một trích đoạn tác phẩm âm nhạc ở hình thức từ 01 đến 03  đoạn đơn (thuộc phong cách cổ điển, lãng mạn).

b. Đối với chuyên ngành Thanh nhạc: ngoài phần thi Hòa thanh, Phân tích tác phẩm có thêm phần thi Ghi âm: Bài Ghi âm gồm hai phần, đơn điệu và hợp điệu (có từ 1 đến 3 dấu hóa; có biến âm, ly điệu; có đảo phách, Nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8). 

c. Đối với các Chuyên ngành Âm nhạc học, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy:

- Piano cơ bản:  Biểu diễn hai bài trên đàn Piano ở trình độ Trung cấp, danh mục các bài thi xem tại đây

- Hòa thanh: Phân tích hòa thanh của một trích đoạn âm nhạc trong đó có ly điệu và chuyển điệu cấp I (thi viết).

- Phân tích hình thức tác phẩm: Phân tích hình thức (có sơ đồ và diễn giải) một trích đoạn tác phẩm âm nhạc ở hình thức từ 01 đến 03  đoạn đơn hoặc 3 đoạn phức thuộc phong cách cổ điển, lãng mạn (thi viết).

- Ghi âm: Một bài Ghi âm gồm hai phần, đơn điệu và hợp điệu (có từ 2 đến 3 dấu hóa; có biến âm, ly điệu, chuyển điệu cấp 1, có đảo phách, nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8). 

6. MÔN XÉT TUYỂN (đối với tất cả các chuyên ngành)

Môn Văn từ 5.0 điểm trở lên theo quy định áp dụng với khối các trường VHNT , thí sinh lựa chọn đăng ký xét tuyển dựa trên một trong các kết quả sau: 

a. Điểm trung bình chung môn Văn theo học bạ của 3 năm học THPT, THBT hoặc 03 năm  học cuối của chương trình văn hoá hệ TCCN

b. Điểm thi môn Văn trong kỳ thi THPT, THBT Quốc gia.

* Điểm Văn là điểm điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm tuyển sinh.

7. NỘI DUNG THI CHUYÊN NGÀNH

7.1 Âm nhạc học: Mã ngành 7210201 (Thi viết 180 phút).

Viết một bài luận theo đề cho sẵn về những vấn đề liên quan đến lịch sử âm nhạc, cấu trúc tác phẩm và ngôn ngữ âm nhạc…của một trong các tác giả, tác phẩm âm nhạc cổ điển, lãng mạn thế kỷ XVIII - XIX như: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Grieg, Glinka, Tchaikovsky.

7.2 Sáng tác: Mã ngành 7210203  (Thi viết 180 phút).

Phát triển chủ đề âm nhạc cho sẵn thành một tác phẩm hoàn chỉnh ở hình thức ba đoạn đơn (có thể viết cho một nhạc cụ độc tấu có phần đệm Piano, hoặc viết cho đàn Piano).

7.3 Chỉ huy: Mã ngành 7210204

Chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc

Chỉ huy một tác phẩm thuộc một trong các loại hình Ouveture, Poeme Symphonie hoặc một chương Giao hưởng trên đàn Piano 4 tay.

Chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng:

Chỉ huy hai tác phẩm (trên đàn Piano) ở trình độ tốt nghiệp trung cấp có tốc độ, loại nhịp và tính chất âm nhạc khác nhau; trong đó có một tác phẩm hợp xướng không có nhạc đệm (acapella) và một chương của một tác phẩm hợp xướng có nhạc đệm.

7.4 Piano: Mã ngành 7210208

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:  

Bao gồm 4 tác phẩm

- Một bài tập kỹ thuật (Etude).

- Một bài phức điệu.

- Một chương Concerto hoặc một Sonate trọn vẹn.

- Một tiểu phẩm nước ngoài.

- Biểu diễn nhạc cụ Phương tây: Mã ngành 7210207

7.5.1 Đàn Dây: Violon, Viola, Cello, Contrebass

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

Chuyên ngành Violon:

- Một bài tập trong các sách Kreuzert, Rode, Dont, Paganini…

- Hai phần Partita có tính chất tương phản viết không phần đệm của J.S.Bach.

- Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

- Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Chuyên ngành Viola:

-  Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp.

-  Hai chương cổ điển solo có tính chất tương phản.

-  Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

-  Một tiểu phẩm nước ngoài.

Chuyên ngành Cello:

-  Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp.

-  Hai chương cổ điển solo có tính chất tương phản.

-  Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

-  Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Chuyên ngành Contrebass (Double bass):

-  Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp hoặc hai phần solo cổ điển.

-  Hai chương Concerto hoặc hai chương Sonate.

-  Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

7.5.2 Các chuyên ngành Kèn-Gõ

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

Chuyên ngành Kèn:

-  Hai bài luyện tập (Etudes) có tốc độ khác nhau.

-  Một chương Concerto, Sonate (chương I hoặc chương II&III).

-  Một tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Chuyên ngành Gõ giao hưởng: 

-  Một bài tập cho Trống con với phần đệm Piano.

-  Một bài tập cho Timpani có tremollo.

-  Một tác phẩm Marimba solo.

-  Một chương Concerto hoặc 02 chương Sonata (hoặc 01 TP viết cho bộ gõ)

7.5.3 Accordeon, Guitare, Organ (Phím điện tử):

Chuyên ngành Accordeon:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một bài phức điệu.

-  Một chương tác phẩm ở hình thức lớn (Concerto, Sonate, Suite, Variation).

-  Một tác phẩm nước ngoài.

-  Một tác phẩm Việt Nam.

Chuyên ngành Guitare:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một bài kỹ thuật (Etude).

-  Một chương tác phẩm ở hình thức lớn (Concerto, Sonate, Suite, Variation).

-  Một bài phức điệu.

-  Một tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Organ (Phím điện tử):

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một tác phẩm phức điệu tiền cổ điển (Bình quân luật, suitte).

-  Một chương Sonata cổ điển.

-  Một tác phẩm đương đại.

-  Trình bày một chủ đề (Nước ngoài hoặc Việt Nam) gồm: Chủ đề, solo theo phong cách Pop, Latin, Rock.v.v..

7.6 Nhạc Jazz: Mã ngành 7210209

Chuyên ngành Piano Jazz: 

 Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một tác phẩm Jazz nguyên bản hoặc Jazz  transcription.

-  Ba bài ngẫu hứng Jazz standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

Chuyên ngành Gõ Jazz:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một bài tổng hợp cho bộ trống Jazz khác nhau về dạng và chất.

-  Hai tác phẩm với ban nhạc (có thể chơi với CD) khác nhau về tính chất.

-  Một solo tự do trên bộ trống Jazz.

Chuyên ngành Guitare Jazz 

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiêp Trung cấp với chương trình quy định như sau: 

- Một tác phẩm cổ điển mang tính kỹ thuật của Lobos, Tarrega, Sor… - Một tác phẩm Jazz nguyên bản  hoặc Jazz transcription.

-  Hai bài ngẫu hứng Jazz Standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

Chuyên ngành Bass Jazz (Guitare bass -Double bass):

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiêp Trung cấp với chương trình quy định như sau: 

- Một tác phẩm cổ điển mang tính kỹ thuật của Lobos, Tarrega, Sor… - Một tác phẩm Jazz nguyên bản  hoặc Jazz transcription.

-  Hai bài ngẫu hứng Jazz Standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

Chuyên ngành Saxophone Jazz:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một tác phẩm cổ điển.

-  Một tác phẩm Jazz transcription.

-  Hai bài ngẫu hứng Jazz Standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

8. Thanh nhạc: Mã ngành 7210205

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một Aria trích trong nhạc kịch Việt Nam hoặc nước ngoài (hát tiếng gốc).

-  Một Romance hát tiếng gốc.

-  Một ca khúc Việt Nam.

-  Một bài dân ca Việt Nam.

* Thí sinh cần đăng ký đệm với HĐTS nếu có nhu cầu. 

9. Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống: Mã ngành 7210210 

Gồm các chuyên ngành: Bầu, Nhị, Sáo, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam Thập Lục (36 dây):

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

Chuyên ngành (chỉ thi một loại nhạc cụ đã đăng kí):

- Một tác phẩm trong các phong cách Bắc, Trung hoặc Nam (Chèo, Huế, Cải lương). 

- Một tác phẩm tự chọn.

* Thí sinh cần đăng ký đệm với HĐTS nếu có nhu cầu. 

 


 

TUYỂN SINH CÁC HỆ: TRUNG CẤP 4 NĂM, 6 NĂM, 7 NĂM, 9 NĂM

Tổng chỉ tiêu Trung cấp dự kiến: 200

 

1. TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 4 NĂM

Bao gồm các chuyên ngành: Lý thuyết âm nhạc; Sáng tác; Chỉ huy hợp xướng; Thanh nhạc; Piano; Violon; Viola; Cello; Contrebasse; Flute; Obois; Clarinette; 

Fagotte; Trumpette; Cor; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Organ (Phím điện tử); Guitare;  Bầu; Nhị; Sáo trúc; Nguyệt; Tỳ bà; Tranh, Tam Thập Lục (36 dây); Gõ dân tộc; Ngành nhạc Jazz: Guitare Jazz; Bass Jazz; Gõ Jazz; Piano Jazz; Saxophone Jazz.

1.1 Điều kiện dự tuyển:

Yêu cầu chung: 

- Đủ trình độ chuyên ngành (xem nội dung thi)

- Đã tốt nghiệp THCS trở lên       

1.2 Nội dung thi hệ Trung cấp 4 năm

1.2.1 Sáng tác âm nhạc: Mã ngành 5210227

a. Chuyên ngành: Thi viết 180 phút.

- Phổ 1 bài thơ cho sẵn thành một bài hát( không có phần đệm Piano).

- Phát triển chủ đề âm nhạc cho sẵn thành một hoặc hai đoạn đơn hoàn chỉnh( có thể viết cho một nhạc cụ độc tấu không có phần đệm hoặc viết cho đàn Piano).

b. Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm): 

Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn.

c. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng có từ 0 đến 2 dấu hóa; những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

1.2.2 Lý thuyết âm nhạc (Lý luận): Mã ngành 5210226

a. Chuyên ngành: Thi viết 120 phút.

Viết một bài luận về một ca khúc Việt Nam. 

b. Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm):

Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn.

c. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng có từ 0 đến 2 dấu hóa; những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

1.2.3 Chỉ huy hợp xướng: Mã ngành 5210228 

a. Chuyên ngành:

Chỉ huy hai bài ca khúc có tính chất âm nhạc khác nhau với phần đệm Piano.

b. Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm):

Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn

c. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở  các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

1.2.4 Thanh nhạc: Mã ngành 5210225

Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên và 16 tuổi trở lên đối với nam

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn 01 ca khúc Việt Nam và  01 nước ngoài (lời Việt hoặc lời gốc).

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Kiểm tra cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc.

1.2.5 Piano: Mã ngành 5210221

a. Chuyên ngành:

Thi 4 bài  tương đương  trình độ năm thứ 5/9 hệ trung cấp 9 năm của Học viện. 

- Một Gam (quãng 3, 6; Rải 11 kiểu; Bán cung 1, 2, 3;)

- Một bài  Etude

- Một bài Phức điệu 

- Một Tác phẩm nước ngoài 

- Một tác phẩm hình thức lớn ( Chương 1 hoặc 2, 3 sonate cổ điển,  "Biến tấu " hoặc 

"Rondo") 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.6  Violon: Mã ngành 5210223

a. Chuyên ngành:

Thi 3 bài  tương đương  trình độ năm thứ 5/9  của Học viện. 

-  Một gam 3 quãng 8-gam rải; Gam 2 dây quãng 3, 6, 8 (luyến 2 hoặc 4)

-  Một bài  etude hoặc 01 Phức điệu (Bach, Teleman) 

-  Một tác phẩm lớn: Concerto hoặc 2 chương sonate cổ điển (G.F.Handel)  

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.7  Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Mã ngành 5210217

1.2.7.1 Đàn Dây Viola, Cello, Contrabasse

a. Chuyên ngành:

- Biểu diễn nhạc cụ bao gồm: 01 Gam; 01 Etude; 01 Sonatine hoặc 01 chương 

Concerto 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.7.2 Kèn và Gõ giao hưởng

Đối với các nhạc cụ kèn 

a. Chuyên ngành:

- Biểu diễn: 1 Gam; 1 Etude; 1 Sonatine hoặc chương 1 Concerto

- Kiểm tra năng khiếu chuyên ngành (bàn tay, độ nhạy của ngón tay; hơi, môi, răng phù hợp chuyên ngành kèn). 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách       đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Đối với Gõ giao hưởng

a. Chuyên ngành:

- Biểu diễn 1 gam, 1 etude cho Xylophone, 1 etude cho trống con, 1 chương sonatine hoặc concerto.

b. Xướng âm:

Xướng âm 1 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.7.3 Accordeon, Guitare 

Đối với Accordeon

a. Chuyên ngành:

- Một Etude (có  kỹ thuật tay phải tương đương trong tập Etude Op.299 (Zerny).

- Một phức điệu (Một tiểu phẩm từ tập “Little Preludes and Fugues” hoặc Inventions (J.S Bach).

- Một tiểu phẩm tùy chọn (khuyến khích bài Việt Nam).

- Một tác phẩm hình thức lớn (01 chương Sonate/ 3 chương Suite/ Chủ đề và biến tấu)

b. Xướng âm:Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Đối với Guitare

a. Chuyên ngành:

- Một Etude (có  kỹ thuật tương đương với 6 khúc chuyên  luyện của F.Carruli ).

- Một phức điệu  (prelude, allemande, courante  hay menuet của J.S Bach).

- Một tiểu phẩm tùy chọn (khuyến khích bài Việt Nam).

- Một tác phẩm hình thức lớn (01 chương Sonate  hay  Chủ đề và biến tấu).

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.8 Nhạc Jazz: Mã ngành 5210222

Đối với Piano Jazz 

a. Chuyên ngành:

- Hai tác phẩm Nhạc Jazz nguyên bản hoặc Jazz Transcription 

- Hai tác Phẩm Nhạc Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách 

- Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên ngành Jazz.

 b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Đối với Chuyên ngành Saxophone Jazz 

a. Chuyên ngành:

- 12 Gam trưởng

- Một Edtude Jazz

- Một tác phẩm Jazz Nguyên bản hoặc Jazz Transcription

- Một tác phẩm Jazz ngẫu hứng (có thể chơi Độc tấu hoặc với phần Đệm)

- Kiểm tra trực tiếp thị tấu bản nhạc ở mức độ đơn giản

- Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên            ngành Jazz.

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Đối với Chuyên ngành Gõ Jazz 

a Chuyên ngành:

- Hai Etude trên bộ trống

- Hai tác phẩm chơi với băng, đĩa 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Đối với Chuyên ngành Guitare Jazz

a. Chuyên ngành:

- Hai tác phẩm Nhạc Jazz nguyên bản hoặc Jazz Transcription 

- Hai tác Phẩm Nhạc Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách

Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên ngành Jazz.

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Đối với Chuyên ngành Bass Jazz (Guitare bass-Double bass)

a. Chuyên ngành:

- Hai tác phẩm Jazz Nguyên bản hoặc Jazz Transcription

- Hai tác Phẩm Nhạc Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách 

- Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên ngành Jazz. 

b. Xướng âm:

Xướng âm 1 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.9 Nhạc cụ truyền thống: Mã 5210216

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn 2 bài: 1 Dân ca, 1 tiểu phẩm.

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.10  Organ (Phím điện tử): Mã 5210224

a. Chuyên ngành: 

- Một Etude Zerny Op. 740

- Một phức điệu ( 3 chương  Suite Anh, Pháp, Đức/ hoặc 1 Preludes & Fugue; hoặc Fugue độc lập từ tập “Little Preludes and Fugues”/ hoặc Inventions 3 bè (J.S Bach).

- Một chương Sonata 

- Một bài đương đại hoặc Ragtime (có độ khó tương đương)

b. Xướng âm:

Xướng âm 1 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

2. TUYỂN SINH TRUNG CẤP NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG HỆ 6 NĂM

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Mã ngành 5210216

Gồm các chuyên ngành: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục (36 dây), Gõ dân tộc.

2.3. Điều kiện dự tuyển:

Đã học xong lớp 6/12 

2.4.  Nội dung các môn thi:

a. Chuyên ngành: Biểu diễn 02 bài: 01 Dân ca, 01 tiểu phẩm 

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc. 

 

3. TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 7 NĂM 

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Mã ngành 5210217

Bao gồm các chuyên ngành: Viola; Cello; Contrebass; Flute; Obois; Clarinette; Fagott; Trumpette; Cor; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Organ (Phím điện tử); Guitare; 

Nhóm ngành nhạc Jazz: Mã ngành 5210222

Bao gồm các chuyên ngành: Guitare Jazz; Bass Jazz (Guitare bass); Gõ Jazz; Piano Jazz; Saxophone Jazz.

3.1 Điều kiện dự tuyển:

Đã học xong lớp 5/12 

3.2 Nội dung các môn thi:

a. Chuyên ngành: Biểu diễn 03 bài tự chọn

Đối với nhóm nhạc Jazz yêu cầu tối thiểu 03 bài trong đó có 2 bài jazz

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc. 

(Nhóm nhạc Jazz: kiểm tra hợp âm, thang âm cơ bản nhạc Jazz).

 

4. TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 9 NĂM 

Gồm các chuyên ngành Piano, Violon

4.1. Điều kiện dự tuyển:

Đã học xong lớp 3/12 đến lớp 6/12

4.2. Nội dung các môn thi:

Chuyên ngành Piano: Mã ngành 5210221

a. Chuyên ngành: Biểu diễn 3 bài gồm: 1 bài kỹ thuật, 1 bài phức điệu, 1 Sonatine hoặc biến tấu. 

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc, cảm thụ âm nhạc.

Chuyên ngành Violon: Mã ngành 5210223

a. Chuyên ngành: Biểu diễn 3 bài gồm: 1 Gam; 1 bài Etude, 1 Sonatine hoặc chương 1 Concerto .

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc.

 


 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP VÀ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

1. Thời gian thi: 

- Trung cấp: Ngày 11, 12  tháng 07 năm 2022 

-  Đại học: Ngày 13, 14  tháng 07 năm 2022

* Thí sinh cần  theo dõi lịch thi chi tiết sẽ được thông báo khi nhận phiếu thi. 

2. Địa điểm thi:

Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

3. Hồ sơ dự thi:

-  Mẫu đăng ký dự thi năm 2022 của mỗi hệ gồm 2 phiếu:

-  Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp và học bạ văn hóa (phiếu điểm hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh thi Đại học năm 2022). 

-  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

-  Bản sao Giấy khai sinh (Đối với thí sinh thi trung cấp).

-  Xác nhận văn hóa đối với các hệ trung cấp.

-  Hai ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng trở về đây).

4. Phương thức nộp hồ sơ, nhận phiếu thi:

* Nhận hồ sơ từ ngày: 16/05/2022 đến 30/06/2022; hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ trên qua đường bưu điện (hạn cuối trên tem thư là: 30/06/2022).

-  Nộp trực tiếp tại: Phòng tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Tầng 3, nhà A3.

-  Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các sở GD&ĐT.

* Thời gian nhận phiếu thi:  Nhận phiếu thi ngày 09 tháng 07 năm 2022. 

* Địa điểm nhận hồ sơ:  Trung tâm  Đào tạo Bồi dưỡng Âm nhạc - Tầng 1 Nhà A1 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

5. Lệ phí đăng ký và thi tuyển: 

- Hệ trung cấp: 650.000 đ

- Hệ Đại học: 750.000 đ

* Nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chuyển khoản: số TK 12810000026529 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Chương Dương. Cần ghi rõ tên người gửi là thí sinh hoặc ghi chú lệ phí tuyển sinh cho thí sinh. Không sử dụng hình thức nộp lệ phí thi chuyển tiền qua bưu điện.

6. Một số lưu ý: 

• Thí sinh có thể xem chi tiết thông báo tuyển sinh năm học 2022 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội hoặc trang thông tin điện tử Học viện tại www.vnam.edu.vn

• Thí sinh được tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh tại Học viện hoặc qua điện thoại: 024 3851 7093 - Email: daotaonvh@gmail.com

• Kết quả tuyển sinh sẽ thông báo công khai tại Học viện, trên trang www.vnam.edu.vn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi giấy báo kết quả thi theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn