Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Tin cán bộ giảng viên
Lịch công tác
Quy định quy chế
Hoạt động công đoàn
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9073642
Giảng viên Thứ hai, 24/01/2022

Thực hiện theo kế hoạch, hưỡng dẫn số 4065/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đánh giá, xếp loại chất lượng, kê khai tài sản, thu nhập đối với Công chức, Viên chức năm 2021. Bộ phận Tổ chức phòng Hành chính – Tổng hợp kính đề nghị các trưởng đơn vị tải mẫu về và triển khai tới các cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình hoàn thiện tờ khai phân loại và đánh giá viên chức năm 2021. Riêng với các viên chức là lãnh đạo Trưởng, phó đơn vị phải khai thêm bản kê khai tài sản. ( Bộ phận Tổ chức sẽ gửi mẫu bằng file kèm theo thông báo ). Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai tới các cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình và nộp lại cho bộ phận tổ chức để báo cáo Vụ Tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện theo chỉ thị 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sáng ngày 23/9/2021 Ban phòng chống dịch Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam đã họp (hình thức online) và thống nhất các kết luận sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, trong đó có việc tăng cường, nâng cao nhận thức về bản sắc ASEAN, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Hướng dẫn số 3322/HD-BVHTTDL về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cửa khẩu quốc tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu công việc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Viêt Nam, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đưa ra lịch trực cán bộ chủ chốt bắt đầu từ 29/07/2021 đến 08/08/2021 như sau:

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương