Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 2512864
Tin tức hoạt động Thứ năm, 24/07/2014
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo điểm thi tuyển sinh năm 2014 các hệ Đại học chính quy, vừa làm vừa học, hệ trung cấp 4, 6, 7 và 9 năm. Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo sau khi Học viện đã hoàn thành toàn bộ quy trình xét trúng tuyển và ra Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2014.
Lịch thi Cao học từ ngày 24/8 đến 27/8/2014. Xét tuyển Nghiên cứu sinh từ 26/8 đến 28/8/2014 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Danh sách thí sinh đủ điều kiện đã được niêm yết trên trang thông tin Học viện từ ngày 5/7/2014. Thí sinh nhận Phiếu thi và Quy chế thi tại Phòng quản lý Sau đại học và NCKH.
Danh sách gồm 17 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh và 56 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển Cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014.
Các khoa, phòng họp tổng kết năm học 2013-2014, bình bầu thi đua và nộp biên bản cho Phòng TCCB trước ngày thứ Sáu 27/6/2014. Từ 20/6 đến 22/6: sơ tuyển Thanh nhạc và Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy. Từ 28/6 đến 30/6: tuyển sinh Trung cấp. Từ 1/7 đến 3/7: tuyển sinh Đại học. Từ 20/7 đến 29/7: họp Hội đồng tuyển sinh xét duyệt kết quả tuyển sinh...
Ban Giám đốc Học viện kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện tới dự buổi họp phổ biến kế hoạch tuyển sinh các cấp năm 2014. Thời gian vào 9 giờ sáng thứ Tư ngày 25/6/2014 tại Phòng hoà nhạc Học viện.
Ngày 3/6/2014, Bộ VHTTDL ra Quyết định số 1647/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn