Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5777814
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 23/06/2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

TT

CN

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

KHOA

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM KTTH

ĐIỂM GÂ

ĐIỂM  TB KTAN

ĐIỂM CỘNG

TỔNG ĐIỂM

ĐIỂM Piano CB (LSC)

ĐIỂM VĂN

KV

ƯT

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

ĐH-79

TRẦN QUỐC

ĐẠT

Nam

05.01.1995

AGE

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.8

8.5

9.7

9.1

 

28.7

 

6.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

ĐH-53

NGUYỄN DUY QUỐC

ANH

Nam

22.08.1997

AGE

Guitare

Kinh

Bắc Ninh

THPT

9.8

8.0

9.5

8.8

 

28.4

 

8.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

ĐH-89

ĐẶNG  THÙY

LINH

Nữ

08.11.1996

AGE

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.7

8.5

9.0

8.8

 

28.2

 

7.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

ĐH-04

NGUYỄN THÁI

SƠN

Nam

18.02.1997

AGE

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.7

8.8

8.7

8.7

 

28.1

 

8.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

ĐH-65

ĐỖ THỊ

NHUNG

Nữ

16.07.1993

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.4

8.5

8.9

8.7

0.5

28.0

 

6.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

6

ĐH-41

NGUYỄN ĐÌNH

TIỆP

Nam

09.10.1997

AGE

Accordeon

Kinh

Bắc Ninh

THPT

9.6

7.8

8.9

8.3

 

27.5

 

5.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

ĐH-13

NGÔ BẢO

NGỌC

Nữ

29.01.1998

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.4

7.6

9.8

8.7

 

27.5

 

6.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

ĐH-104

LÊ HỮU

THỌ

Nam

19.11.1992

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.4

6.4

10.0

8.2

 

27.0

 

6.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

ĐH-28

BÙI ĐÌNH

SOẠN

Nam

06.12.1993

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.4

8.3

7.7

8.0

 

26.8

 

5.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

ĐH-107

NGUYỄN CẢNH

HIẾU

Nam

23.04.1998

AGE

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.3

7.8

8.5

8.1

 

26.7

 

6.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

ĐH-97

ĐẶNG THẾ

BẢO

Nam

03.09.0996

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

7.1

10.0

8.6

 

26.6

 

5.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

ĐH-40

MAI NGỌC

Nam

31.01.1997

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

8.8

9.1

9.0

 

26.0

 

6.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

ĐH-02

PHAN BẢO

KHÁNH

Nam

28.06.1994

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

6.7

9.4

8.1

 

25.1

 

6.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

ĐH-55

NGUYỄN VĂN

TRƯỢNG

Nam

05.09.1996

AGE

E.Keyboard

Kinh

Bắc Ninh

THPT

8.5

6.8

9.3

8.1

 

25.1

 

5.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

ĐH-103

LÊ ĐỨC

ANH

Nam

30.08.1995

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

6.6

9.5

8.1

 

25.1

 

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

ĐH-38

LÊ HẬU ĐỨC

NAM

Nam

10.04.1997

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.8

6.9

7.8

7.3

 

24.9

 

6.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

ĐH-05

TRƯƠNG MINH

Nam

29.06.1993

AGE

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

7.0

8.5

7.8

 

24.8

 

5.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

ĐH-20

NGUYỄN ANH

ĐỨC

Nam

01.07.1995

AGE

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.0

8.3

8.6

8.5

 

24.5

 

5.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

ĐH-70

NGUYỄN VIỆT

BÁCH

Nam

01.03.1995

AGE

Accordeon

Kinh

Hà Nội

THPT

8.8

6.2

6.2

6.2

 

23.8

 

5.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

20

ĐH-102

VŨ THANH

HẢI

Nam

14.05.1993

AGE

Guitare

Kinh

Hải Dương

THPT

8.0

9.1

5.0

7.0

0.5

23.5

 

6.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

21

ĐH-37

LÂM HẢI

ĐĂNG

Nam

07.10.1994

AGE

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

6.4

6.0

6.2

 

23.2

 

5.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

22

ĐH-03

ĐỖ HOÀNG

ANH

Nam

11.08.1995

AGE

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

6.8

3.6

5.2

 

22.2

 

5.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-73

TẠ KHÁNH

LINH

Nữ

18.05.1998

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

THPT

9.6

6.2

10.0

8.1

 

27.3

 

7.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

ĐH-56

ĐẶNG THÙY

PHƯƠNG

Nữ

27.10.1996

Dây

Cello

Kinh

Hải Phòng

THPT

8.8

8.6

9.0

8.8

 

26.4

 

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-80

LÊ MINH

HIẾU

Nam

21.07.1998

JAZZ

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.7

7.0

9.8

8.4

 

27.8

 

7.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

ĐH-35

VŨ VĂN

ĐỨC

Nam

06.01.1995

JAZZ

Bass Jazz

Kinh

Bắc Giang

THPT

9.0

8.0

9.5

8.8

1.0

27.8

 

5.9

KV2-NT

02

Trúng tuyển

Con TB

3

ĐH-95

HOÀNG QUỐC

VIỆT

Nam

20.02.1994

JAZZ

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.4

8.4

9.5

8.9

 

27.7

 

5.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

ĐH-58

PHẠM TUẤN

ANH

Nam

19.07.1995

JAZZ

Piano jazz

Kinh

Hải Dương

THPT

9.2

7.3

8.6

8.0

1.0

27.4

 

6.4

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

5

ĐH-32

TRẦN NGỌC

ANH

Nam

10.02.1990

JAZZ

Sax

Kinh

Nam Định

THPT

9.2

4.8

9.2

7.0

0.5

25.9

 

5.2

KV2

 

Trúng tuyển

 

6

ĐH-98

ĐÀO VIỆT

BÁCH

Nam

19.06.1994

JAZZ

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

6.8

9.0

7.9

 

25.9

 

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

ĐH-112

LÊ THIÊN

ÂN

Nam

10.03.1998

JAZZ

Guitare Bass

Kinh

Hà Nội

THPT

8.8

6.7

7.8

7.2

 

24.8

 

7.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-33

NGUYỄN ĐÌNH

BÁCH

Nam

19.01.1997

Kèn gõ

Cor

Kinh

Hà Nội

THPT

10.0

7.0

10.0

8.5

 

28.5

 

7.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

ĐH-78

NGUYỄN MẠNH

LINH

Nam

11.08.1995

Kèn gõ

Clarinet

Kinh

Hà Nội

THPT

10.0

7.1

9.9

8.5

 

28.5

 

6.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

ĐH-23

PHAN THANH

BÌNH

Nam

23.11.1996

Kèn gõ

Trompett

Kinh

Hà Nội

THPT

9.5

8.3

9.5

8.9

 

27.9

 

5.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

ĐH-92

BÙI SƠN

TÙNG

Nam

01.07.1996

Kèn gõ

Oboe

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.5

8.3

9.5

8.9

 

27.9

 

5.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

ĐH-31

BÙI QUANG

ANH

Nam

27.11.1993

Kèn gõ

Flute

Kinh

Hà Nội

THPT

9.2

7.6

9.5

8.6

 

27.0

 

7.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-25

VŨ DIỆU

ANH

Nữ

23.02.1995

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

9.3

8.9

10.0

9.4

 

28.0

8.0

6.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

ĐH-36

NGUYỄN THỊ

DUNG

Nữ

07.10.1996

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

7.9

9.4

8.6

0.5

27.1

5.0

6.4

KV2

 

Trúng tuyển

 

3

ĐH-51

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

Nữ

31.07.1995

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.0

8.0

10.0

9.0

 

27.0

7.0

7.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

ĐH-30

NGUYỄN TRÀ

MY

Nữ

08.04.1997

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

7.1

10.0

8.6

 

26.6

8.0

6.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

ĐH-42

PHẠM THÚY

NGA

Nữ

21.06.1998

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

8.6

9.8

9.2

 

26.2

6.0

5.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-10

NGUYỄN CAO

Nam

18.09.1998

NCTT

Bầu

Tày

Thái Nguyên

THPT

9.6

7.5

9.5

8.5

2.0

29.7

 

6.4

KV2

01

Trúng tuyển

 

2

ĐH-21

TRẦN THU

THẢO

Nữ

23.03.1995

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

9.8

8.0

10.0

9.0

 

28.6

 

5.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

ĐH-66

NGUYỄN KHÁNH

LINH

Nữ

19.11.1997

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

9.5

9.5

9.7

9.6

 

28.6

 

7.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

ĐH-57

PHẠM THỊ HỒNG

DUYÊN

Nữ

30.03.1997

NCTT

Sáo trúc

Kinh

Ninh Bình

THPT

9.6

9.0

9.5

9.3

 

28.5

 

7.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

ĐH-106

HOÀNG THÙY

LINH

Nữ

12.08.1997

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

THPT

9.6

8.0

9.6

8.8

 

28.0

 

6.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

ĐH-27

MAI QUÝ

NINH

Nam

21.10.1996

NCTT

Sáo trúc

Kinh

Thái Bình

THPT

9.8

7.8

9.0

8.4

 

28.0

 

5.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

ĐH-46

NGUYỄN THẾ

HOÀN

Nam

17.11.1996

NCTT

Sáo trúc

Kinh

Thái Bình

THPT

9.5

7.8

9.0

8.4

0.5

27.9

 

5.7

KV2

 

Trúng tuyển

 

8

ĐH-17

NGUYỄN HẢI

NAM

Nam

18.09.1997

NCTT

Nguyệt

Kinh

Thái Bình

THPT

9.5

7.8

8.5

8.2

0.5

27.7

 

7.9

KV2

 

Trúng tuyển

 

9

ĐH-60

LÊ THANH

AN

Nam

14.09.1997

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

9.7

7.8

8.5

8.2

 

27.6

 

6.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

ĐH-48

TẠ THỊ

DIỆP

Nữ

18.04.1997

NCTT

Nhị

Kinh

Ninh Bình

THPT

9.6

7.0

9.5

8.3

 

27.5

 

6.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

ĐH-24

NGUYỄN THU

Nữ

26.07.1995

NCTT

Tranh

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.4

8.5

8.7

8.6

 

27.4

 

6.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

ĐH-34

NGUYỄN NGỌC

HÀM

Nam

16.01.1992

NCTT

Sáo trúc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

9.6

7.8

7.3

7.6

0.5

27.3

 

6.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

13

ĐH-91

PHẠM ĐỨC

HUY

Nam

23.01.1997

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

9.4

8.1

8.5

8.3

 

27.1

 

5.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

ĐH-76

ĐOÀN LINH

HƯƠNG

Nữ

03.01.1996

NCTT

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

8.5

9.6

9.1

 

27.1

 

8.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

ĐH-82

PHẠM ANH

TUẤN

Nam

03.03.1993

NCTT

Sáo trúc

Kinh

Phú Thọ

THPT

9.7

5.4

7.7

6.6

1.0

27.0

 

5.3

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

16

ĐH-63

NGUYỄN NGỌC MINH

CHÂU

Nữ

02.12.1997

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

9.4

5.4

8.2

6.8

 

25.6

 

6.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-72

DƯƠNG HỒNG

MINH

Nữ

02.05.1998

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.2

8.9

9.0

9.0

 

27.4

 

7.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

ĐH-43

NGUYỄN CÔNG

MINH

Nam

16.08.1997

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

8.9

7.5

10.0

8.8

 

26.6

 

7.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

ĐH-100

NGUYỄN HẢI

PHƯƠNG

Nữ

26.10.1997

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

6.0

9.8

7.9

 

25.9

 

6.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

ĐH-07

NGUYỄN LÊ THANH

HẰNG

Nữ

01.01.1998

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

8.1

4.6

9.7

7.2

 

23.3

 

6.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-26

ĐẶNG ĐÌNH

QUYNH

Nam

13.09.1995

TN

T/nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

9.0

6.6

9.8

8.2

1.0

27.2

 

6.4

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

2

ĐH-85

NGUYỄN HOÀNG

TÙNG

Nam

12.10.1991

TN

T/nhạc

Mường

Hà Nội

THPT

9.0

7.3

6.0

6.7

1.0

26.7

 

5.2

KV3

01

Trúng tuyển

 

3

ĐH-01

VŨ VĂN

BẮC

Nam

30.08.1991

TN

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.0

6.5

9.8

8.1

0.5

26.6

 

5.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

4

ĐH-84

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGỌC

Nữ

08.04.1995

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nam

THPT

9.0

8.4

7.6

8.0

0.5

26.5

 

6.2

KV2

 

Trúng tuyển

 

5

ĐH-16

ĐỖ THÀNH

ĐẠT

Nam

21.10.1993

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

7.8

9.0

8.4

 

26.4

 

5.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

ĐH-52

PHẠM CÔNG

MINH

Nam

10.11.1992

TN

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

9.0

5.5

9.3

7.4

1.0

26.4

 

6.7

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

7

ĐH-49

NGUYỄN KHÁNH

HUYỀN

Nữ

23.05.1994

TN

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

8.5

8.6

9.0

8.8

0.5

26.3

 

7.2

KV2

 

Trúng tuyển

 

8

ĐH-75

PHẠM BÍCH

NGỌC

Nữ

11.06.1989

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

8.8

7.6

8.2

1.0

26.2

 

5.2

KV3

02

Trúng tuyển

Con TB

9

ĐH-83

TRẦN PHƯƠNG

MAI

Nữ

14.07.1997

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

7.3

9.0

8.1

 

26.1

 

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

ĐH-105

PHẠM THỊ

HUYÊN

Nữ

15.03.1989

TN

T/nhạc

Kinh

Hưng Yên

SPNTTW

8.5

7.6

8.4

8.0

1.0

26.0

 

Miễn

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

11

ĐH-109

ĐÀO THỊ VIỆT

ANH

Nữ

26.01.1991

TN

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.0

8.5

6.4

7.5

0.5

26.0

 

5.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

12

ĐH-67

DƯƠNG THỊ THANH

TÂM

Nữ

04.09.1993

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

7.8

8.0

7.9

 

25.9

 

5.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

ĐH-61

NÔNG THỊ

TRANG

Nữ

25.11.1997

TN

T/nhạc

Tày

Thái Nguyên

THPT

8.5

8.3

5.5

6.9

2.0

25.9

 

6.8

KV2

01

Trúng tuyển

 

14

ĐH-50

VŨ VĂN

PHƯỚC

Nam

05.01.1993

TN

T/nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

9.0

6.3

9.3

7.8

1.0

25.7

 

6.1

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

15

ĐH-69

ĐINH THỊ PHƯƠNG

THẢO

Nữ

06.03.1995

TN

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

9.0

7.0

8.0

7.5

 

25.5

 

7.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

ĐH-11

NGUYỄN ĐỨC

THẮNG

Nam

05.12.1993

TN

T/nhạc

Kinh

Hòa Bình

THPT

9.0

4.5

7.4

6.0

1.5

25.5

 

5.4

KV1

 

Trúng tuyển

 

17

ĐH-19

NGUYỄN ĐOÀN THẢO

LY

Nữ

18.08.1996

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

6.9

7.8

7.3

 

25.3

 

7.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

ĐH-64

TRẦN THỊ

THÀNH

Nữ

18.12.1995

TN

T/nhạc

Kinh

Yên Bái

THPT

9.0

7.6

6.8

7.2

 

25.2

 

6.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

ĐH-81

NGUYỄN THỊ THANH

VÂN

Nữ

02.04.1997

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

7.6

7.8

7.7

0.5

25.2

 

6.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

20

ĐH-14

HOÀNG TRÀ

MY

Nữ

11.02.1996

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

8.5

7.6

8.1

 

25.1

 

6.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

21

ĐH-06

TRẦN THANH

LINH

Nam

02.05.1995

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.5

7.5

7.5

7.5

0.5

25.0

 

7.1

KV2

 

Trúng tuyển

 

22

ĐH-29

LÊ NGỌC

SƠN

Nam

23.12.1990

TN

T/nhạc

Kinh

Hồ Chí Minh

THPT

8.5

7.4

8.5

7.9

 

24.9

 

6.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

23

ĐH-74

ĐỒNG THỊ THANH

NHÀN

Nữ

15.06.1991

TN

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

8.5

6.8

8.5

7.7

 

24.7

 

6.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

24

ĐH-88

HOÀNG THỊ NGỌC

THÚY

Nữ

17.10.1995

TN

T/nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

8.5

5.5

9.5

7.5

 

24.5

 

6.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

25

ĐH-18

NGUYỄN DIỆU

THÚY

Nữ

16.12.1990

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

6.6

8.0

7.3

 

24.3

 

6.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

26

ĐH-96

TRẦN VĂN

KHANG

Nam

14.01.1991

TN

T/nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

8.5

6.1

5.7

5.9

1.0

23.9

 

5.8

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

27

ĐH-47

MÃ THỊ TRÀ

MY

Nữ

07.09.1993

TN

T/nhạc

Tày

Quảng Ninh

ĐHSPHN

8.0

7.6

4.2

5.9

2.0

23.9

 

6.7

KV2

01

Trúng tuyển

 

28

ĐH-22

TRẦN QUANG

LINH

Nam

05.11.1997

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

7.4

3.5

5.4

 

23.4

 

5.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

29

ĐH-87

ĐỖ NGÀN

THƯƠNG

Nữ

10.01.1996

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

6.5

6.0

6.3

 

23.3

 

6.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

30

ĐH-59

HỒ HẢI

YẾN

Nữ

08.02.1993

TN

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

8.5

5.9

5.0

5.5

0.5

23.0

 

5.1

KV2

 

Trúng tuyển

 

31

ĐH-86

PHAN MẠNH HÀ

ANH

Nữ

01.06.1996

TN

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

6.6

5.2

5.9

 

22.9

 

6.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

ĐH-77

ĐỖ VIẾT

TOÀN

Nam

09.01.1993

Kèn gõ

Trombone

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

5.6

7.5

6.6

 

23.6

 

4.9

KV3

 

Không trúng tuyển

 

2

ĐH-08

VŨ  ĐỨC

HỮU

Nam

14.07.1997

AGE

Guitare

Kinh

Nam Định

THPT

6.0

8.3

8.4

8.3

1.0

21.3

 

5.4

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

3

ĐH-111

TRẦN DUY

ANH

Nam

16.07.1990

JAZZ

Guitare Bass

Kinh

Hà Nội

THPT

9.0

5.5

0.5

3.0

 

21.0

 

5.1

KV3

 

Không trúng tuyển

 

4

ĐH-09

NGUYẾN VĂN

HƯNG

Nam

10.10.1993

AGE

Guitare

Kinh

Hòa Bình

THPT

6.0

6.0

5.0

5.5

1.5

19.0

 

6.0

KV1

 

Không trúng tuyển

 

5

ĐH-101

TRỊNH QUANG

HUY

Nam

01.08.1998

NCTT

Bầu

Kinh

Nghệ An

THPT

8.5

0.0

0.0

0.0

 

8.5

 

 

 

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

6

ĐH-71

ĐINH THỊ HUYỀN

TRANG

Nữ

06.12.1998

Piano

Piano

Kinh

Nam Định

THPT

2.3

0.0

0.0

0.0

 

2.3

 

 

 

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

7

ĐH-90

ĐỖ THÙY

DƯƠNG

Nữ

18.05.1995

TN

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

8

ĐH-94

NGUYỄN VĂN

KIÊN

Nam

08.08.1994

LSC

Chỉ huy GH

Kinh

Thanh Hóa

THPT

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

9

ĐH-108

HOÀNG THU

THẢO

Nữ

22.10.1996

TN

T/nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

10

ĐH-110

MAI VĂN

VIỆT

Nam

04.07.1985

TN

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THCN

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

Đầu trang
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn