Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7012990
Thông tin tuyển sinh Chủ nhật, 17/11/2019

LỊCH TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP (4, 6, 7, 9 năm)  - NĂM 2016

 

HỆ ĐÀO

TẠO

CHUYÊN NGÀNH

NGÀY 23/7/2016

NGÀY 24/7/2016

 

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

 

TRUNG

CẤP

4 NĂM

L/THUYẾT ÂN

Thi Chuyên ngành (viết)

13h30 - Thi Xướng âm

Thi Piano cơ bản

 

 

(4 TS)

4 TS/ Phòng 10A - Nhà A1

(L/thuyết ÂN-Sáng tác - CHHX)

(L/thuyết ÂN-Sáng tác - CHHX)

 

 

SÁNG TÁC

Thi Chuyên ngành (viết) - 4ts

13 TS/ Phòng 1C-Nhà A1

13 TS/ Phòng 4C-Nhà A1

 

 

(4 TS)

4 TS/  10C,11C, 12C, 13C - Nhà A1

15h15 - Thi Ghi âm

   

 

CHỈ HUY HX

Thi Chuyên ngành

(L/thuyết ÂN-Sáng tác - CHHX)

   

 

(5 TS)

5 TS/  Phòng 4C - Nhà A1

13 TS/ Phòng 10A-Nhà A1

   

 

THANH NHẠC

Thi Chuyên ngành nhóm A

Thi Chuyên ngành nhóm B

Thi Chuyên ngành nhóm C

Thi Chuyên ngành nhóm D

 

(193 TS)

49 TS/  Phòng 13D nhà A1)

48 TS/  Phòng 13D nhà A1)

48 TS/  Phòng 13D nhà A1)

48 TS/  Phòng 13D nhà A1)

 

Thí sinh cần theo dõi

Thi năng khiếu (nhóm A)

Thi năng khiếu (nhóm B)

Thi năng khiếu (nhóm C)

Thi năng khiếu (nhóm D)

 

danh sách cụ thể

49 TS/ Phòng 4D nhà A1

48 TS/ Phòng 4D nhà A1

48 TS/ Phòng 4D nhà A1

48 TS/ Phòng 4D nhà A1

 

TRUNG

CẤP

6 NĂM

NHẠC CỤ

Thi Ch/ngành và Năng khiếu

Thi Ch/ngành và Năng khiếu

 

HỘI ĐỒNG

LIÊN NGÀNH

PHÒNG 15F-NHÀ A1

 

TRUYỀN THỐNG

35 TS/ Giảng đường tầng II- A1

34TS/ Giảng đường tầng II - A1

 

 

(69TS)

15 Bầu, 3 Nguyệt, 13 Sáo, 4 Tỳ bà

15 Nhị, 11 Tranh, 5 Tam, 3 Gõ

 

 

TRUNG CẤP

7 NĂM

KÈN-GÕ

   

Thi Ch/ngành và năng khiếu

 

( 15TS)

   

15 TS/ Phòng 15F - Nhà A1

 

TRUNG

CẤP

7 + 9 NĂM

DÂY

   

Thi Ch/ngành và năng khiếu 39ts

 

(39 TS)

   

32 Violon + 1 Viola + 6 Cello

 

     

Phòng 1C-Nhà A1

 

TRUNG CẤP

9 NĂM

PIANO

Thi Ch/ngành và năng khiếu

Thi Ch/ngành và năng khiếu

Thi Ch/ngành và năng khiếu

 

(105 TS)

35 ts/ Phòng 1B-Nhà A1

35 ts/ Phòng 1B-Nhà A1

35 ts/ Phòng 1B-Nhà A1

 

ACCORDEON

Thi Ch/ngành và năng khiếu 29ts

Thi Ch/ngành và năng khiếu

 

 

TRUNG

CẤP

7 NĂM

K.BOARD; GUITAR

2 Acc + 27 K.board/ Phòng 1D-A1

21 ts/  Guitar: Phòng 1D-Nhà A1

 

 

(50 TS)

     

 

NHẠC JAZZ

Thi Ch/ngành và năng khiếu

Thi Ch/ngành và năng khiếu

 

 

(42 TS)

6 Guitar Jazz, 3 Bass, 9 Gõ Jazz, 2 Sax

20 Piano Jazz

 

 

 

22 ts/ Phòng 4G-Nhà A1

Phòng 4F-Nhà A1

 

 

 

* Chú ý:

Giờ thi sáng: bắt đầu từ 8h00 - Chiều: 13h30. Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút, mang theo phiếu dự thi, CMND.

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn