Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5778592
Tin tức hoạt động Chủ nhật, 24/06/2018

NỘI DUNG CHÍNH:

 • Thư ngỏ 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ÂM NHẠC                                                                           

 • Lê Văn Toàn: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vững tin bước
  vào tương lai 
 • Ngô Hoàng Dương: Đào tạo âm nhạc - nền tảng để giải quyết
  những vấn đề về thực tiễn của nghệ thuật âm nhạc 
 • Nguyễn Trung Kiên: Giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên
  âm nhạc 

    HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐÀO TẠO NGÀNH SÁNG TÁC ÂM NHẠC
    TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”:

 • Đỗ Hồng Quân: Đề dẫn Hội thảo  
 • Nguyễn Văn Nam: Ý tưởng và mục đích trong đào tạo ngành
  Sáng tác âm nhạc ở Việt Nam 
 • Vĩnh Cát: Thử bàn về tầm quan trọng của việc đào tạo ngành
  Sáng tác âm nhạc trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam
 • Trần Quý: Điểm qua vài nét về tình hình sáng tác và đào tạo
  ngành Sáng tác khí nhạc dân tộc cổ truyền cách tân 
 • Geir Johnson (Na Uy): Giảng dạy sáng tác âm nhạc -
  Câu hỏi tại sao? 

NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH ÂM NHẠC

 • Cù Lệ Duyên: Vai trò và chức năng của phê bình âm nhạc trong
  đời sống văn hóa ở nước ta 
 • Nguyễn Thị Minh Châu: Chu Minh: Nhạc và đời, nhạc đàn và
  nhạc hát
 • Vũ Nhật Thăng: Từ liên hoan Ca trù toàn quốc nghĩ tới việc
  bảo tồn, phát huy 

BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

 • Hồ Thị Hồng Dung: Trò chuyện cùng nhóm nhạc thính phòng
  “Sông Hồng”

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH KHOA HỌC, LUẬN ÁN

 • Công trình cấp Nhà nước: “Nghiên cứu sự tương đồng, khác biệt
  trong âm nhạc dân gian tộc người Thái, Lào ở Tây Bắc Việt Nam
  và Đông Bắc Lào” 
 • Luận án Tiến sĩ: “Một số giải pháp ký âm cho nhạc truyền thống
  Việt Nam” 

TƯ LIỆU ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI 

 • Jennifer Cahill Clark: Nghiên cứu định tính về sự tự tin cao của
  học sinh đàn dây chuẩn bị cho cuộc thi 

TIN HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC       

 

Mời bạn đọc liên hệ mua Tạp chí tại:

Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Âm nhạc: Phòng Đọc tầng 2 nhà Thư viện. ĐT: 04-3856 3990

Ban Biên tập - Xuất bản: Phòng 2A nhà Thư viện. ĐT: 04-3217 151

 •  
Đầu trang
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn