Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6274419
Đào tạo Thứ ba, 22/01/2019
Hội nghị Triển khai công tác đào tạo khối các trường trực thuộc Bộ VHTTDL
Ngày 23/4/2014, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì Hội nghị Triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2014-2015.

Sau khi nghe các Báo cáo Triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2014-2015 và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, Thứ trưởng kết luận:

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc của Vụ Đào tạo trong việc chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức chỉ đạo, hướng dẫn đối với các cơ sở đào tạo trong thời gian qua và chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức Hội thi. Về cơ bản nhất trí với Báo cáo triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2014-2015. Giao Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với Vụ Đào tạo:

Tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các cơ sở đào tạo và đại biểu dự Hội nghị, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng xây dựng tiêu chí bình xét khen thưởng đối với khối đào tạo, trong đó chú trọng đến những tiêu chí như: công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, quản lý học sinh sinh viên và những sáng kiến mới trong công tác đào tạo.

Tham mưu, trình lãnh đạo Bộ thành lập Hội đồng Hiệu trưởng theo từng khối ngành đối với 03 lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch.

Tổng hợp kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2014-2015 trình lãnh đạo Bộ trước ngày 30/5/2014. Rà soát, tổ chức triển khai các nhiệm vụ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác đào tạo của các trường và một năm bố trí ít nhất có 2 cuộc họp với các cơ sở đào tạo.

Đối với các cơ sở đào tạo


Đề án phát triển giai đoạn 2014-2020 là cơ sở pháp lý để các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện. Kế hoạch triển khai Đề án phải được xây dựng cụ thể, đảm bảo mục tiêu Đề án đã đề ra và hàng năm có thể bổ sung điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Kế hoạch triển khai Đề án năm 2014-2015, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Rà soát lại nhiệm vụ theo Nghị định số 76/2013/NĐ-CP, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, chú trọng đến đội ngũ cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đối với từng vị trí và đủ về số lượng; hàng năm, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ quản lý kế cận. Đối với các trường trọng điểm việc triển khai Đề án phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, đảm bảo tính khả thi triển khai thực hiện để Bộ xem xét, ưu tiên đầu tư.

Công tác quản lý, điều hành, điều chỉnh các mối quan hệ của cơ sở đào tạo phải được thực hiện thông qua các quy định, quy chế và hệ thống văn bản quản lý. Rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo theo nhu cầu xã hội, trên cơ sở đó lựa chọn để đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nhân tài nghề, ngành trọng điểm, mỗi cơ sở đào tạo cần có lớp trọng điểm chất lượng cao. Huy động, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hiện có.

Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và các tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sử dụng đội ngũ chuyên gia có học hàm, học vị tham gia giảng dạy, quản lý bộ môn chuyên ngành.

Có kế hoạch bổ sung giáo trình còn thiếu; trao đổi, phối hợp, liên kết chặt chẽ với các trường có cùng nhóm ngành, khối trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, biên soạn giáo trình dùng chung; lựa chọn, mua bản quyền của nước ngoài, đảm bảo đến năm 2015 tất cả các cơ sở đào tạo có đủ giáo trình phục vụ đào tạo.

Thực hiện nghiêm túc, an toàn kỳ thi tuyển sinh năm 2014 đảm bảo đúng quy định, quy chế tuyển sinh hiện hành. Các cơ sở đào tạo chưa thực hiện tự chủ tuyển sinh cần nghiên cứu các quy định, xây dựng kế hoạch, lộ trình tự chủ tuyển sinh thực hiện theo chủ trương chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỗi cơ sở đào tạo cần liên kết, hợp tác với ít nhất 01 cơ sở đào tạo ở nước ngoài; chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống đối với học sinh, sinh viên và tổ chức tốt các hoạt động (chào cờ, thể dục thể chất, vệ sinh học đường, nề nếp kỷ cương trong Nhà trường); tăng cường, tạo điều kiện để sinh viên được tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; phát huy, sử dụng tối đa, hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Công tác thi đua, khen thưởng:


Củng cố phong trào thi đua với nội dung: mỗi thầy cô là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Học sinh, sinh viên: thực hiện 5 nội dung Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của học sinh, sinh viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng định kỳ, đột xuất, xác định là động lực, mục tiêu; nội dung đánh giá hàng tuần, tháng, năm… khen thưởng và phê bình công khai, minh bạch.

(Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL)
Đầu trang
Các tin khác
  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án phát triển Học viện giai đoạn 2014-2020 (17/04/2014)
  Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thăm và làm việc tại Học viện Âm nhạc (21/02/2014)
  Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia (22/11/2013)
  Sinh viên Nguyễn Ly Hương đoạt giải nhất cuộc thi Flute tại Trung Quốc (15/10/2013)
  Chương trình Lễ Khai giảng năm học 2013-2014 (16/09/2013)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn