Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7505352
Tin tức hoạt động Thứ sáu, 05/06/2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
 
Thi Kiểm tra giữa học kỳ I

1. Môn Ghi âm - Xướng âm cho các Hệ TC 9 năm, 7 năm, 6 năm khoá học 2010 (học sinh mới) và khối Sơ cấp cũ: từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2010 (Kiểm tra trong giờ học).

2. Môn Chuyên ngành: Từ ngày 04/11 đến 06/11/2010. Trong thời gian thi kiểm tra giữa học kỳ, HS-SV được nghỉ các môn học KTAN - KTĐC trong các ngày trên. Riêng Văn hoá chỉ được nghỉ vào đúng buổi thi, các buổi còn lại học bình thường để đảm bảo chương trình.

3.Các môn KTAN-KTĐC: Từ ngày 08/11 đến 13/11/2010 (Kiểm tra trong giờ học). Giảng viên lớp học tổ chức kiểm tra lại cho các trường hợp không đạt ngay tuần học tiếp theo.   

Thi cuối học kỳ I:

1. Môn Ghi âm - Xướng âm cho các Hệ TC 9 năm, 7 năm, 6 năm khoá học 2010 (học sinh mới) và khối Sơ cấp cũ: Từ 06/12 đến 11/12/2010 (Lịch thi chi tiết do Khoa KTAN sắp xếp, công bố).
2. Môn Chuyên ngành: Từ  03/01 đến 08/01/2011
3. Các môn KTAN: Từ 10/01 đến 12/01/2011 (Lịch thi chi tiết do Khoa sắp xếp, công bố).
4. Các môn KTĐC: Từ 13/01 đến 15/01/2011 (Lịch thi chi tiết do Khoa sắp xếp, công bố).
5. Kỳ thi phụ các môn KTAN-KTĐC: Chỉ tổ chức 01 lần thi duy nhất.
 Từ 17/01 đến 19/01/2011:Thi các môn KTAN. Từ 20/01 đến 22/01/2011: Thi các môn KTĐC. Các khoa Chuyên ngành tự sắp xếp lịch thi lại cho HS-SV để phù hợp với lịch thi của trường.

Chú ý:

1. Kết quả thi phải được niêm yết tại Khoa cho HS-SV và nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày 26/01/2011. Người nhận: Nguyễn Thị Hồng Huệ, Nguyễn Thị Quỳnh  (Cán bộ phòng Đào tạo).
2. Ban chủ nhiệm các Khoa KTAN - KTĐC lập danh mục các môn thi cuối học kỳ I (bao gồm môn thi, hình thức thi, thời gian thi) nộp cho phòng Đào tạo trước ngày 15/11/2010. Người nhận: Th/sỹ Lưu Nhật Tân. Trong trường hợp cần thay đổi, điêù chỉnh lịch thi, Ban chủ nhiệm các Khoa phải thông qua Ban giám đốc và thông báo công khai, kịp thời cho HS-SV.
3. Học sinh, sinh viên Nghỉ Tết Âm lịch Tân Mão từ 24/01 đến 06/02/2011.


Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn