Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7752545
Tin tức hoạt động Thứ ba, 11/08/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM - KHOA: THANH NHẠC + LSC + KÈN GÕ (2/4 + 3/4) + ÂM NHẠC TT (2/4 + 3/4)

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

2

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Quỳnh Trang

3

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

4

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

5

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

6

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

7

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

8

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

9

TC 1/4

Thanh nhạc A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Thiều Hương

10

TC 1/4 + 4/7

AGO + Kèn gõ + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Nguyễn Thu Phương

11

TC 1/4

Lý - Sáng - Chỉ

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thiều Hương

12

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Hoàng Hậu

13

TC 1/4

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

9E - A2

Trọng Ánh

14

TC 1/4

Lý thuyết âm nhạc

Chuyên ngành Lý luận

Thứ 6

8h00

 

I

4

5D - A2

Đỗ Thanh Nhàn

15

TC 1/4

Thanh nhạc B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

16

TC 1/4 + 4/7

Thanh nhạc A + AGO B

Dân ca

Thứ 6

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

17

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

BD tổng hợp

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

18

TC 1/4 + 4/7 + 6/9

Thanh nhạc B + Kèn Gõ + Violon

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

19

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

20

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

21

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

22

TC 2/4

Lý - Sáng - Chỉ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

23

TC 2/4 

Kèn gõ 

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

10A - A1

Xuân Cung

24

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

25

TC 2/4

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Thảo Nguyên

26

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

LSC + Piano + Dây + Kèn gõ + AGO

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

27

TC 2/4 + 4/6+ 5/7 + 7/9

Jazz + Tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

28

TC 2/4

Kèn gõ + Âm nhạc truyền thống

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

29

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

30

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

31

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

32

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

33

TC 2/4 

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Trang

34

TC 2/4

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

35

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

36

TC 2/4

Thanh Nhạc B + Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

37

TC 2/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

38

TC 2/4 

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

39

TC 2/4 + 5/7

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

40

TC 2/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

41

TC 2/4 + 4/6

LSC + Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

42

TC 2/4

Thanh Nhạc C

Tiếng Anh

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

43

TC 2/4 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

44

TC 2/4 

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

45

TC 2/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 7

 

13h30

I+II

3

2A - A2

Ngọc Bích

46

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

47

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

48

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

49

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

50

TC 3/4 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Xuân Cung

51

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

52

TC 3/4

Thanh nhạc B

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

53

TC 3/4 

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Thu Thảo

54

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

15h00

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

55

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

56

TC 3/4

Thanh nhạc A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

57

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Đối vị

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Thiều Hương

58

TC 3/4 + 5/6

Âm nhạc truyền thống B

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Tú Anh

59

TC 3/4 + 5/6

Âm nhạc truyền thống A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Thanh Thủy

60

TC 3/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

61

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Kèn gõ + LSC + AGO + Jazz + Âm nhạc TT

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

62

TC 3/4 

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Hoàng Hậu

63

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

Thanh nhạc + Piano + Dây 

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

64

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

65

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 7

8h00

 

I+II

3

3A - A2

Ngọc Bích

66

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh trên đàn

Thứ 7

9h30

 

I+II

3

3A - A2

Ngọc Bích

67

TC 4/4 

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I

2

3A - A2

Trọng Ánh

68

TC 4/4 

Thanh nhạc

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I

2

3A - A2

Lan Anh

69

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

9h30

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM - KHOA: ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Lớp tổng hợp

Thể dục THCS

Thứ 5

7h30

 

I+II

5

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

2

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

3

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

4

TC 2/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Xuân Cung

5

TC 2/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Xuân Cung

6

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

7

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

8

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

9

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

10

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

11

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

12

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

8E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

13

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Thanh Thủy

14

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h00

I+II

2

3A - A2

Thu Thảo

15

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

7E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

16

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống (A + B) + AGO A

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

17

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống C

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

18

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

2A - A2

Thu Thảo

19

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống C + Jazz

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

20

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

BD tổng hợp

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

21

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

22

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

23

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

24

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

25

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống  A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

26

TC 2/4 + 4/6+ 5/7 + 7/9

Jazz + Tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

27

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

28

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

29

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

30

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

31

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

10A - A1

Tú Uyên

32

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống C

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

33

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

8E - A2

Thảo Nguyên

34

TC 2/4 + 4/6

LSC + Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

35

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

36

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1E - A2

Thiều Hương

37

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

38

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

39

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

40

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

41

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

42

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Trang

43

TC 3/4 + 5/6

Âm nhạc truyền thống B

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Tú Anh

44

TC 3/4 + 5/6

Âm nhạc truyền thống A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Thanh Thủy

45

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Kèn gõ + LSC + AGO + Jazz + Âm nhạc TT

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

46

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

47

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

9h30

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

48

TC 6/6 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

7A - A2

Huy Lâm

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM - KHOA: DÂY (Viola; Cello; C.bass) + AGO + JAZZ + KÈN GÕ

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Lớp tổng hợp

Thể dục THCS

Thứ 5

7h30

 

I+II

5

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

2

TC 1/7

Kèn gõ + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

3

TC 1/7

Viola + Cello + C.bass + Guitar Cổ điển

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

4

TC 1/7

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

5

TC 2/7

Kèn Gõ B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

6

TC 2/7 + 2/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

7

TC 2/7 

Kèn Gõ A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

8

TC 2/7 

Organ A + Acc

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

9

TC 2/7 

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Trần Lưu Hoàng

10

TC 2/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Trần Lưu Hoàng

11

TC 2/7

Organ B + Guitare

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

12

TC 3/7 

AGO B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Xuân Cung

13

TC 3/7 

AGO A

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Xuân Cung

14

TC 3/7 

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Quang Việt

15

TC 3/7 

Kèn Gõ A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

5A - A2

Thanh Thủy

16

TC 3/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1C - A2

Trần Lưu Hoàng

17

TC 3/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Quang Việt

18

TC 3/7 

Kèn gõ B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

5A - A2

Thanh Thủy

19

TC 4/7

AGO A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

20

TC 4/7

Kèn gõ + Viola + Cello + C.bass (A)

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

21

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

22

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

23

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

24

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

25

TC 1/4 + 4/7

AGO + Kèn gõ + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Nguyễn Thu Phương

26

TC 4/7

Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Nguyễn Thu Phương

27

TC 4/7 

Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

28

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống (A + B) + AGO A

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

29

TC 1/4 + 4/7

Thanh nhạc A + AGO B

Dân ca

Thứ 6

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

30

TC 4/7

Jazz

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

31

TC 4/7

AGO B + Viola + Cello + C.bass B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

32

TC 4/7 

Jazz 

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

33

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống C + Jazz

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

34

TC 4/7 

AGO

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

35

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

BD tổng hợp

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

36

TC 1/4 + 4/7 + 6/9

Thanh nhạc B + Kèn Gõ + Violon

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

37

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

38

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

39

TC 4/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

40

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

41

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

LSC + Piano + Dây + Kèn gõ + AGO

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

42

TC 5/7

Kèn gõ + Viola + Cello + C.bass

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

43

TC 2/4 + 4/6+ 5/7 + 7/9

Jazz + Tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

44

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

45

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

46

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

47

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

48

TC 5/7

Acc + Guitar + Organ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

49

TC 5/7 

Acc + Guitar + Organ + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

50

TC 2/4 + 5/7

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

51

TC 5/7

Jazz

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

52

TC 5/7

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

8E - A2

Nhật Nam

53

TC 5/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Trần Lưu Hoàng

54

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

55

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

56

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

57

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

58

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

59

TC 6/7

Viola + Cello + C.Bass + AGO

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Thanh Thủy

60

TC 6/7

Kèn gõ + Jazz

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Tú Anh

61

TC 6/7 

Kèn gõ + AGO + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Huy Lâm

62

TC 6/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

6D - A2

Quang Việt

63

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Kèn gõ + LSC + AGO + Jazz + Âm nhạc TT

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

64

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

Thanh nhạc + Piano + Dây 

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

65

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

66

TC 7/7 

 AGO + Jazz + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I

2

10C - A2

Thảo Nguyên

67

TC 7/7 

Viola + Cello + C.Bass 

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I

2

10A - A1

Hoàng Hậu

68

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

9h30

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM - KHOA: PIANO + DÂY (Violon)

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC 1/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

2

TC 1/9

Piano

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

3

TC 2/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

4

TC 2/7 + 2/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

5

TC 2/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

6

TC 3/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

7

TC 3/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Tú Uyên

8

TC 3/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1A - A2

Tú Uyên

9

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Lớp tổng hợp

Thể dục THCS

Thứ 5

7h30

 

I+II

5

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

10

TC 4/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

11

TC 4/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

12

TC 4/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

13

TC 5/9 

Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

14

TC 5/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

15

TC 5/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

16

TC 5/9 

Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

17

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

18

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

19

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

20

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

21

TC 6/9

Piano A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Thiều Hương

22

TC 6/9

Piano + Violon

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

8E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

23

TC 6/9

Violon

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Hồng Dung

24

TC 6/9

Piano B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Tú Uyên

25

TC 6/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

26

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

BD tổng hợp

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

27

TC 1/4 + 4/7 + 6/9

Thanh nhạc B + Kèn Gõ + Violon

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

28

TC 6/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

29

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

30

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

31

TC 6/9

Piano

Dân ca

Thứ 7

 

15h00

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

32

TC 6/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

33

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

34

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

LSC + Piano + Dây + Kèn gõ + AGO

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

35

TC 2/4 + 4/6+ 5/7 + 7/9

Jazz + Tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

36

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

37

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

38

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

39

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

40

TC 7/9

Piano A + Violon A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9C - A2

Việt Anh

41

TC 7/9

Piano + Violon 

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

42

TC 7/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

3A - A2

Phương Hoa

43

TC 7/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Phương Hoa

44

TC 7/9

Piano B + Violon B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

45

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

46

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

47

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

48

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

49

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

II

3

10C - A2

Phạm Thị Thu Hà

50

TC 8/9 

Piano + Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hoa

51

TC 8/9

 Piano + Violon

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

52

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

Thanh nhạc + Piano + Dây 

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

53

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

54

TC 9/9 

Piano + Violon

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I

2

9C - A2

Hoàng Hoa

55

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

9h30

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn