Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7753043
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 12/08/2020

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2019

 KHOA ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

 

STT

Số BD

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH

KHOA

CN DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

Ghi chú

1

6N

1

260

Nữ

29.10.2005

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

8.38

5.00

0.00

 

2

6N

2

261

Nữ

08.12.2004

ANTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.00

6.50

0.00

 

3

6N

3

262

Nam

07.08.2005

ANTT

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.00

8.50

0.00

 

4

6N

4

263

Nữ

13.09.2006

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.85

8.00

0.00

 

5

6N

5

264

Nữ

08.03.2007

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.50

3.00

0.00

 

6

6N

6

265

Nữ

03.03.2002

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nam

Hà Nội

Lớp 8

KV2-NT

2

5.25

5.00

1.00

Khiếm thị

7

6N

7

266

Nữ

19.08.2003

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV2

 

8.00

7.00

0.25

 

8

6N

8

267

Nữ

14.01.2007

ANTT

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

7.25

6.00

0.00

 

9

6N

9

268

Nam

22.11.2007

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.60

7.50

0.00

 

10

6N

10

269

Nữ

10.12.2007

ANTT

Nhị

Kinh

Lâm Đồng

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.00

7.00

0.00

 

11

6N

11

270

Nam

20.01.2007

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.55

8.00

0.00

 

12

6N

12

271

Nam

05.10.2000

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

7.38

7.00

0.00

 

13

6N

13

272

Nữ

28.08.2007

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.43

8.00

0.00

 

14

6N

14

273

Nữ

29.06.2007

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.73

6.00

0.00

 

15

6N

15

274

Nữ

27.12.2007

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.40

8.00

0.00

 

16

6N

16

275

Nữ

09.03.2005

ANTT

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.00

8.50

0.00

 

17

6N

17

276

Nữ

12.02.2003

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.40

6.00

0.00

 

18

6N

18

277

Nam

20.09.2007

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Sơn La

Sơn La

Lớp 6

KV1

 

9.13

7.50

0.75

 

19

6N

19

278

Nam

08.06.2006

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.63

7.50

0.00

 

20

6N

20

279

Nữ

25.09.2006

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.30

7.50

0.00

 

21

6N

21

280

Nam

11.07.2002

ANTT

Nguyệt

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 11

KV2-NT

 

8.98

8.80

0.50

 

22

6N

22

281

Nữ

25.01.2007

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.93

4.50

0.00

 

23

6N

23

282

Nữ

12.09.2007

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.30

8.00

0.00

 

24

6N

24

283

Nam

11.02.2004

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV2

 

0.00

0.00

0.25

Bỏ thi

25

6N

25

284

Nữ

30.06.2007

ANTT

Tranh

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 6

KV3

 

8.60

8.00

0.00

 

26

6N

26

285

Nữ

23.08.2004

ANTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.18

8.25

0.00

 

27

6N

27

286

Nam

23.10.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 12

KV2-NT

 

8.50

6.00

0.50

 

28

6N

28

287

Nam

02.05.2002

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 11

KV2-NT

 

6.75

6.50

0.50

 

29

6N

29

288

Nam

25.08.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

7.00

6.00

0.50

 

30

6N

30

289

Nữ

10.08.2007

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 6

KV2-NT

 

8.50

7.50

0.50

 

31

6N

31

290

Nữ

13.03.2005

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

8.65

5.00

0.00

 

32

6N

32

291

Nam

15.03.2007

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.68

7.50

0.00

 

33

6N

33

292

Nữ

21.11.2006

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 7

KV2

 

7.05

6.50

0.25

 

34

6N

34

293

Nữ

08.09.2005

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.00

7.50

0.00

 

35

6N

35

294

Nữ

23.07.2004

ANTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.00

5.50

0.00

 

36

6N

36

295

Nam

20.03.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

Lớp 12

KV2-NT

 

7.90

7.50

0.50

 

37

6N

37

296

Nữ

18.12.2004

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

9.10

8.30

0.00

 

38

6N

38

297

Nữ

15.02.2004

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.00

5.50

0.00

 

39

6N

39

298

Nữ

22.02.2006

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.60

4.00

0.00

 

40

6N

40

299

Nam

19.08.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

7.38

5.00

0.50

 

41

6N

41

300

Nam

08.12.2004

ANTT

Sáo trúc

Mường

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 9

KV1

1

7.00

6.00

2.00

 

42

6N

42

301

Nam

21.10.2005

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 8

KV2-NT

 

8.88

5.00

0.50

 

43

6N

43

302

Nam

03.02.2006

ANTT

Bầu

Kinh

Đăk Lăk

Đăk Lăk

Lớp 7

KV1

 

9.50

8.50

0.75

 

44

6N

44

303

Nữ

23.11.2002

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

8.13

6.50

0.00

 

45

6N

45

304

Nam

15.09.2006

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Lớp 7

KV2-NT

 

7.50

4.50

0.50

 

46

6N

46

305

Nữ

27.12.2007

ANTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.93

7.70

0.00

 

47

6N

47

306

Nam

24.02.2005

ANTT

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

7.75

5.00

0.00

 

48

6N

48

307

Nữ

23.12.2002

ANTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

8.18

8.00

0.00

 

49

6N

49

308

Nam

04.01.2003

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV2

 

6.00

4.00

0.25

 

50

6N

50

309

Nam

25.04.2007

ANTT

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.88

7.00

0.00

 

51

6N

51

310

Nam

25.11.2006

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

2

9.00

8.00

1.00

Khiếm thị

52

6N

52

311

Nữ

16.10.2007

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.00

3.50

0.00

 

53

6N

53

312

Nam

13.02.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2-NT

 

6.00

5.00

0.50

 

54

6N

54

313

Nữ

22.12.2001

ANTT

Tranh

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 12

KV2

 

8.30

6.00

0.25

Chuyển 36 dây

55

6N

55

314

Nữ

11.10.2005

ANTT

Bầu

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 8

KV1

 

9.00

6.50

0.75

 

56

6N

56

315

Nam

18.01.2001

ANTT

Tranh

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

8.50

9.00

0.50

Chuyển Nguyệt

57

6N

57

316

Nữ

03.12.2004

ANTT

Tranh

Tày

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 9

KV2-NT

1

8.40

6.00

2.00

Chuyển Tỳ

58

6N

58

317

Nữ

07.07.2007

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.58

5.00

0.00

 

59

6N

59

318

Nữ

26.06.2007

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.58

4.50

0.00

 

60

6N

60

319

Nam

11.10.2007

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.38

7.00

0.00

 

61

6N

61

320

Nữ

22.03.2003

ANTT

Tranh

Kinh

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Lớp 9

KV2-NT

 

7.50

5.80

0.50

Chuyển Tỳ

62

6N

62

321

Nữ

08.08.1996

ANTT

Tranh

Kinh

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Lớp 12

KV2-NT

 

7.73

5.50

0.50

Chuyển Tỳ

63

6N

63

322

Nữ

25.12.2007

ANTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.20

3.50

0.00

 

64

6N

64

323

Nam

06.07.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Lâm Đồng

Lâm Đồng

Lớp 12

KV1

 

6.00

6.50

0.75

 

65

6N

65

324

Nam

02.01.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

5.13

4.00

0.50

 

66

6N

66

325

Nữ

23.03.2006

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.50

7.00

0.00

 

67

6N

67

326

Nam

16.12.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV1

 

7.00

4.00

0.75

 

68

6N

68

327

Nam

13.07.2003

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV2

 

8.00

7.00

0.25

 

69

6N

69

328

Nữ

30.08.2004

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.38

6.50

0.00

 

70

6N

70

329

Nữ

01.03.2007

ANTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

71

6N

71

330

Nam

01.10.1996

ANTT

Tỳ Bà

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

THPT

KV2

 

9.05

6.50

0.25

 

72

6N

72

331

Nam

04.01.2006

ANTT

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.70

7.00

0.00

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn