Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7753032
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 12/08/2020

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2019

 KHOA JAZZ

 

STT

Số BD

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH

KHOA

CN DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

Ghi chú

1

7N

2

117

Nữ

02.03.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 7

KV3

 

4.30

6.00

0.00

 

2

7N

5

120

Nam

08.02.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

4.60

5.00

0.00

 

3

7N

6

121

Nam

09.05.2006

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

5.00

7.50

0.00

 

4

7N

10

125

Nam

04.09.2006

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

5.00

0.50

0.00

 

5

7N

11

126

Nam

17.01.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

9.17

7.50

0.00

 

6

7N

13

128

Nam

21.10.2005

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV2

 

9.00

3.50

0.25

 

7

7N

14

129

Nam

26.10.2008

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 5

KV2-NT

 

6.60

6.00

0.50

 

8

7N

17

132

Nam

20.07.2008

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.70

9.00

0.00

 

9

7N

19

134

Nam

10.06.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

9.00

7.50

0.00

 

10

7N

21

136

Nam

13.12.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

3.17

8.00

0.00

 

11

7N

22

137

Nam

29.04.2003

Jazz

Guitare jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

9.20

8.00

0.00

 

12

7N

24

139

Nữ

30.06.2008

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.07

9.00

0.00

 

13

7N

25

140

Nữ

10.07.2008

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.60

0.50

0.00

 

14

7N

28

143

Nam

05.02.2008

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

15

7N

29

144

Nam

13.05.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.80

4.50

0.00

 

16

7N

30

145

Nam

08.02.2005

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.80

4.70

0.00

 

17

7N

34

149

Nam

13.12.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.10

4.00

0.00

 

18

7N

35

150

Nam

16.02.2005

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Sơn La

Lớp 8

KV1

 

9.67

8.00

0.75

 

19

7N

36

151

Nam

30.05.2003

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Sơn La

Lớp 10

KV1

 

9.80

8.00

0.75

 

20

7N

37

152

Nam

03.08.2005

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.70

8.00

0.00

 

21

7N

38

153

Nam

10.08.1998

Jazz

Saxophone

Kinh

Nam Định

THPT

KV2-NT

 

6.00

7.00

0.50

 

22

7N

39

154

Nam

23.01.2008

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

3.23

5.00

0.00

 

23

7N

41

156

Nam

23.03.2002

Jazz

Guitare jazz

Kinh

Đà Nẵng

Lớp 11

KV3

 

5.03

2.50

0.00

 

24

7N

44

159

Nữ

25.11.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 7

KV2

 

8.13

9.00

0.25

 

25

7N

46

161

Nam

11.06.2004

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

9.00

7.00

0.00

 

26

7N

47

162

Nam

16.07.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

6.77

7.50

0.00

 

27

7N

49

164

Nam

24.07.2008

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

5.00

6.00

0.00

 

28

7N

50

165

Nam

25.10.2004

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Nam Định

Lớp 9

KV2-NT

 

9.13

3.80

0.50

 

29

7N

54

169

Nữ

01.11.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hải Dương

Lớp 6

KV2-NT

 

7.37

6.00

0.50

 

30

7N

55

170

Nam

01.09.2008

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

31

7N

61

176

Nam

13.03.2008

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Nghệ An

Lớp 5

KV2-NT

 

8.98

3.80

0.50

 

32

7N

62

177

Nam

14.11.1999

Jazz

Guitare jazz

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2

 

9.40

8.00

0.25

 

33

7N

67

182

Nam

18.10.2006

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

6.18

4.50

0.00

 

34

7N

68

183

Nam

29.07.2005

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 8

KV2

 

9.13

8.50

0.25

 

35

7N

69

184

Nam

09.05.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

36

7N

72

187

Nữ

30.08.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.20

4.50

0.00

 

37

7N

75

190

Nam

25.11.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.27

5.50

0.00

 

38

7N

87

202

Nam

23.10.2007

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.30

7.50

0.00

 

39

7N

88

203

Nam

12.05.2004

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

4.07

8.50

0.00

 

40

7N

93

208

Nam

26.06.2008

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

4.60

5.50

0.00

 

41

7N

94

209

Nam

22.06.1991

Jazz

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.85

7.50

0.00

 

42

7N

98

213

Nam

26.12.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

9.13

9.00

0.00

 

43

7N

100

215

Nữ

12.10.2002

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Nam Định

Lớp 11

KV2-NT

 

3.33

6.50

0.50

 

44

7N

102

217

Nam

25.06.2007

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.55

8.50

0.00

 

45

7N

103

218

Nam

03.09.1997

Jazz

Guitare jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

46

7N

104

219

Nữ

06.12.2008

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

4.57

8.50

0.00

 

47

7N

106

221

Nam

01.02.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

48

7N

107

222

Nam

25.10.2003

Jazz

Guitare jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

9.00

5.00

0.00

 

49

7N

110

225

Nam

18.05.2006

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 7

KV2-NT

 

9.23

7.50

0.50

 

50

7N

111

226

Nam

30.10.2002

Jazz

Saxophone

Kinh

Nam Định

Lớp 11

KV2-NT

 

9.20

6.50

0.50

 

51

7N

112

227

Nam

28.09.2001

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Thừa Thiên Huế

Lớp 12

KV2

 

6.47

8.00

0.25

 

52

7N

118

233

Nam

15.03.2005

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

4.00

7.50

0.00

 

53

7N

121

236

Nam

24.08.2005

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

4.03

4.50

0.00

 

54

7N

123

238

Nữ

27.08.2003

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

55

7N

125

240

Nam

29.01.2003

Jazz

Guitare jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

KV2

 

9.20

6.50

0.25

 

56

7N

127

242

Nam

23.11.2001

Jazz

Guitare jazz

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 12

KV1

 

5.03

5.00

0.75

 

57

7N

128

243

Nam

03.06.2001

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Ninh Bình

Lớp 12

KV2

 

0.00

0.00

0.25

Bỏ thi

58

7N

130

245

Nam

13.04.2001

Jazz

Saxophone

Kinh

Đăk Lăk

Lớp 12

KV1

 

6.00

5.00

0.75

 

59

7N

132

247

Nam

23.04.2005

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

60

7N

133

248

Nam

06.01.2001

Jazz

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

4.00

3.80

0.00

 

61

7N

137

252

Nữ

16.07.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

3.17

6.00

0.00

 

62

7N

141

256

Nam

12.05.2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

2.17

6.00

0.00

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn