Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7753028
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 12/08/2020

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH TRUNG CẤPNĂM 2019

 KHOA A-G-O

 

STT

Số BD

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH

KHOA

CN DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm C/ngành

Điểm  N/khiếu

Điểm cộng

Ghi chú

1

7N

1

116

Nam

06.11.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

7.33

6.00

0.00

 

2

7N

3

118

Nam

03.02.2005

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

5.33

5.00

0.00

 

3

7N

4

119

Nam

19.02.2007

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

5.10

2.00

0.00

 

4

7N

7

122

Nam

30.06.2005

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.00

4.50

0.00

 

5

7N

8

123

Nam

21.08.2003

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV2

 

9.00

5.50

0.25

 

6

7N

12

127

Nam

31.07.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

4.16

7.00

0.00

 

7

7N

15

130

Nam

09.11.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.23

6.00

0.00

 

8

7N

23

138

Nam

17.03.2006

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

9.03

9.00

0.00

 

9

7N

26

141

Nam

17.09.2006

AGO

Guitare

Kinh

Vĩnh Phúc

Hà Nội

Lớp 7

KV2

 

9.06

5.00

0.25

 

10

7N

27

142

Nam

05.04.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.00

7.50

0.00

 

11

7N

32

147

Nữ

24.06.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.83

8.00

0.00

 

12

7N

33

148

Nữ

13.04.2006

AGO

E.keyboard

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 5

KV3

 

9.50

8.50

0.00

 

13

7N

40

155

Nam

14.02.2004

AGO

Guitare

Kinh

Sơn La

Sơn La

Lớp 9

KV1

 

9.00

8.00

0.75

 

14

7N

42

157

Nam

08.01.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Sơn La

Sơn La

Lớp 6

KV1

 

8.00

7.00

0.75

 

15

7N

43

158

Nam

16.12.2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

9.00

6.00

0.00

 

16

7N

45

160

Nữ

15.09.2004

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

6.50

6.50

0.00

 

17

7N

48

163

Nữ

09.12.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.93

3.50

0.00

 

18

7N

56

171

Nữ

15.10.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.16

6.50

0.00

 

19

7N

58

173

Nam

19.11.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.17

6.00

0.00

 

20

7N

59

174

Nữ

07.12.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

6.00

6.50

0.00

 

21

7N

60

175

Nam

22.06.2003

AGO

E.keyboard

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 10

KV3

 

8.97

9.00

0.00

 

22

7N

65

180

Nam

29.07.2005

AGO

E.keyboard

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 8

KV2

 

0.00

0.00

0.25

 

23

7N

66

181

Nam

18.10.2003

AGO

E.keyboard

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 10

KV2

 

9.20

7.50

0.25

 

24

7N

70

185

Nam

22.02.2005

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.00

4.50

0.00

 

25

7N

71

186

Nam

06.11.2006

AGO

Guitare

Kinh

Điện Biên

Điện Biên

Lớp 7

KV1

 

9.00

4.00

0.75

 

26

7N

73

188

Nam

03.11.2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

9.00

8.00

0.00

 

27

7N

74

189

Nam

05.11.1998

AGO

Guitare

Kinh

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Lớp 12

KV1

 

7.16

4.00

0.75

 

28

7N

76

191

Nam

10.03.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

2

9.00

7.50

1.00

Khiếm thị

29

7N

77

192

Nữ

14.10.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.00

5.00

0.00

 

30

7N

80

195

Nam

13.01.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV2

 

6.83

3.50

0.25

 

31

7N

81

196

Nam

13.01.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV2

 

7.16

3.50

0.25

 

32

7N

82

197

Nữ

23.10.2005

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

7.50

7.00

0.00

 

33

7N

83

198

Nữ

06.06.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.27

4.50

0.00

 

34

7N

84

199

Nam

29.12.2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Quảng Ninh

Lớp 9

KV2

 

9.00

4.00

0.25

 

35

7N

85

200

Nam

29.10.2004

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 9

KV2

 

3.50

1.50

0.25

 

36

7N

86

201

Nam

16.06.2004

AGO

E.keyboard

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 9

KV2

 

9.33

6.00

0.25

 

37

7N

89

204

Nam

13.04.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

6.90

5.00

0.00

 

38

7N

90

205

Nam

08.06.2003

AGO

E.keyboard

Mường

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 10

KV1

1

0.00

0.00

2.00

 

39

7N

91

206

Nữ

28.09.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.03

6.50

0.00

 

40

7N

92

207

Nam

21.03.2001

AGO

Guitare

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

5.00

5.00

0.50

 

41

7N

96

211

Nam

24.07.2008

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.00

5.00

0.00

 

42

7N

97

212

Nam

30.07.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.00

6.50

0.00

 

43

7N

99

214

Nữ

30.07.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

2

9.00

7.00

1.00

Khiếm thị

44

7N

105

220

Nam

19.07.2003

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

8.93

6.00

0.00

 

45

7N

109

224

Nam

05.01.2002

AGO

Guitare

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 11

KV2

 

7.00

7.50

0.25

 

46

7N

114

229

Nữ

08.06.2006

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

5.00

7.00

0.00

 

47

7N

115

230

Nam

07.08.2008

AGO

E.keyboard

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 5

KV2-NT

 

9.40

5.50

0.50

 

48

7N

116

231

Nam

27.07.2005

AGO

E.keyboard

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 8

KV2-NT

 

7.33

6.00

0.50

 

49

7N

117

232

Nam

07.09.2001

AGO

Guitare

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

3.16

6.50

0.50

 

50

7N

120

235

Nam

11.12.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.00

7.50

0.00

 

51

7N

124

239

Nữ

07.03.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

5.50

7.50

0.00

 

52

7N

131

246

Nam

22.12.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

4.83

1.00

0.00

 

53

7N

134

249

Nam

26.12.2006

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

9.17

8.50

0.00

 

54

7N

136

251

Nam

03.06.2004

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

9.33

6.00

0.00

 

55

7N

138

253

Nữ

02.01.2007

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

4.50

4.50

0.00

 

56

7N

140

255

Nam

03.10.2003

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

9.00

7.00

0.00

 

57

7N

142

257

Nữ

26.01.2003

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

5.00

4.00

0.00

 

58

7N

143

258

Nam

18.08.2008

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.17

7.50

0.00

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn