Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7753025
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 12/08/2020

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2019

KHOA DÂY

 

STT

Số BD

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH

KHOA

CN DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

Ghi chú

1

9N

2

007

Nữ

28.10.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.50

8.00

0.00

 

2

9N

9

014

Nam

10.07.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

7.17

5.00

0.00

 

3

9N

25

030

Nữ

18.08.2008

Dây

Violon

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 5

KV2

 

5.00

7.50

0.25

 

4

9N

31

036

Nữ

12.09.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.50

8.50

0.00

 

5

9N

32

037

Nữ

03.08.2007

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

5.00

8.00

0.00

 

6

9N

38

043

Nữ

02.04.2005

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.50

9.00

0.00

 

7

9N

41

046

Nữ

10.06.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

9.50

8.50

0.00

 

8

9N

43

048

Nữ

27.11.2007

Dây

Violon

Kinh

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Lớp 6

KV2

 

8.50

5.50

0.25

 

9

9N

44

049

Nữ

25.11.2007

Dây

Violon

Kinh

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Lớp 6

KV2

 

9.00

8.50

0.25

 

10

9N

46

051

Nữ

07.06.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

6.00

5.50

0.00

 

11

9N

54

059

Nữ

19.10.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.50

7.50

0.00

Thi 2 CN

12

9N

58

063

Nữ

03.04.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.50

8.00

0.00

 

13

9N

59

064

Nữ

23.04.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.50

6.50

0.00

 

14

9N

62

067

Nữ

30.11.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

9.00

6.00

0.00

 

15

9N

67

072

Nữ

01.05.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.70

6.00

0.00

 

16

9N

69

074

Nữ

21.07.2008

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

8.50

7.00

0.00

 

17

9N

72

077

Nữ

18.01.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.50

6.50

0.00

 

18

9N

74

079

Nữ

10.02.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.00

7.00

0.00

 

19

9N

75

080

Nữ

09.11.2007

Dây

Violon

Nùng

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lớp 5

KV1

1

8.50

8.50

1.00

 

20

9N

76

081

Nữ

07.10.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.50

4.50

0.00

 

21

9N

78

083

Nữ

01.06.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.00

6.50

0.00

 

22

9N

80

085

Nữ

19.03.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.70

6.00

0.00

 

23

9N

85

090

Nữ

21.06.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.70

9.00

0.00

 

24

9N

90

095

Nam

16.07.2008

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

8.00

7.50

0.00

 

25

9N

91

096

Nam

26.10.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

KV2

 

9.00

5.00

0.25

 

26

9N

92

097

Nữ

18.10.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.50

6.50

0.00

 

27

9N

96

101

Nữ

05.04.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.00

5.00

0.00

 

28

9N

104

109

Nam

16.10.2008

Dây

Violon

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 5

KV3

 

7.00

6.50

0.00

 

29

9N

107

112

Nữ

16.02.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.00

6.50

0.00

 

30

9N

108

113

Nữ

16.08.2009

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.00

5.00

0.00

 

31

7N

16

131

Nữ

08.09.2005

Dây

Viola

Kinh

Hà Nội

Trung Quốc

Lớp 8

KV3

 

9.00

9.50

0.00

 

32

7N

18

133

Nữ

08.09.2005

Dây

Viola

Kinh

Hà Nội

Trung Quốc

Lớp 8

KV3

 

8.33

9.50

0.00

 

33

7N

20

135

Nữ

23.01.2008

Dây

Viola

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

9.00

4.50

0.00

 

34

7N

31

146

Nữ

28.08.2008

Dây

Contrebass

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

8.50

7.50

0.00

 

35

7N

78

193

Nam

12.08.2008

Dây

Cello

Kinh

Hà Nội

Hoa Kỳ

Lớp 5

KV3

 

9.00

7.00

0.00

 

36

7N

79

194

Nam

22.11.2008

Dây

Contrebass

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

8.00

6.00

0.00

Chuyển Cello

37

7N

95

210

Nữ

08.07.2008

Dây

Viola

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

8.50

4.00

0.00

 

38

7N

101

216

Nữ

29.10.2007

Dây

Viola

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.00

3.50

0.00

 

39

7N

108

223

Nữ

01.10.2006

Dây

Viola

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 7

KV2

 

5.00

5.50

0.25

 

40

7N

122

237

Nữ

25.02.2005

Dây

Cello

Kinh

Gia Lai

Gia Lai

Lớp 8

KV1

 

8.50

9.00

1.00

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn