Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6942480
Thông tin nghiên cứu KH Thứ tư, 16/10/2019

Các biểu mẫu đăng ký:

Mẫu 1: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Mẫu 2: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN

Mẫu 3: Thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Mẫu 4: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN sinh viên

Mẫu 5: Thuyết minh nhiệm vụ KHCN sinh viên

Mẫu 6: Phiếu đề xuất biên soạn giáo trình

Mẫu 7: Thuyết minh giáo trình 

Mẫu 8: Phiếu đề xuất tổ chức hội thảo 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn