Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6209980
Tin tức hoạt động Thứ ba, 18/12/2018

Các biểu mẫu đăng ký:

Mẫu 1: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Mẫu 2: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN

Mẫu 3: Thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Mẫu 4: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN sinh viên

Mẫu 5: Thuyết minh nhiệm vụ KHCN sinh viên

Mẫu 6: Phiếu đề xuất biên soạn giáo trình

Mẫu 7: Thuyết minh giáo trình 

Mẫu 8: Phiếu đề xuất tổ chức hội thảo 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn