Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7752651
Kết quả tuyển sinh Thứ ba, 11/08/2020

KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2018 HỆ SƠ TRUNG CẤP 4 NĂM KHOA THANH NHẠC      

Tổng điểm = (điểm chuyên ngành x2) + điểm năng khiếu + điểm ưu tiên

TT

Số

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

C/ngành          DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN         HÓA

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

Kết quả         

Ghi chú

1

4N

1

NGUYỄN ANH

ĐỨC

Nam

26.05.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

5.50

6.00

0.00

17.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

2

4N

2

PHẠM THÙY

LINH

Nữ

06.09.2001

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 11

8.50

6.00

0.50

23.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

3

4N

5

NGUYỄN VƯƠNG KIỀU

NGÂN

Nữ

03.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

7.16

6.50

0.50

21.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

4

4N

6

KHUẤT NGỌC

MỸ

Nữ

14.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.50

7.50

0.25

18.8

KV2

 

Không trúng tuyển

 

5

4N

8

PHẠM CẨM

ANH

Nữ

28.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Lớp 12

6.00

6.00

0.75

18.8

KV1

 

Không trúng tuyển

 

6

4N

9

ĐOÀN VĂN

THỨC

Nam

27.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

5.00

2.00

0.50

12.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

7

4N

10

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

THẢO

Nữ

04.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

5.00

6.50

0.75

17.3

KV1

 

Không trúng tuyển

 

8

4N

11

TRƯƠNG THU

HƯƠNG

Nữ

20.06.2003

Thanh nhạc

Tày

Cao Bằng

THCS

0.00

0.00

0.00

0.0

KV1

01

Không trúng tuyển

Bỏ thi

9

4N

12

NGUYỄN PHẠM LAN

HƯƠNG

Nữ

27.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

6.06

6.00

0.25

18.4

KV2

 

Không trúng tuyển

 

10

4N

13

NGUYỄN TUẤN

ANH

Nam

17.07.2001

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 11

6.83

8.00

0.75

22.4

KV1

 

Không trúng tuyển

 

11

4N

14

TRƯƠNG NGỌC

ÁNH

Nữ

17.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

4.00

0.25

21.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

12

4N

15

TRẦN  NGUYỄN DIỆP

ANH

Nữ

18.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

Sơn La

Lớp 9

8.50

8.50

0.75

26.3

KV1

 

Trúng tuyển

 

13

4N

16

LÊ NGUYỆT

ÁNH

Nữ

20.10.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.33

9.50

0.00

26.2

KV3

 

Không trúng tuyển

 

14

4N

17

NGUYỄN TRÍ

THIỆN

Nam

11.09.1995

Thanh nhạc

Tày

Cao Bằng

Lớp 12

0.00

0.00

0.75

0.0

KV1

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

15

4N

18

NGUYỄN QUỲNH

VÂN

Nữ

01.07.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

5.00

6.50

0.00

16.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

16

4N

19

TÔ THU

Nữ

05.03.2000

Thanh nhạc

Tày

Yên Bái

Lớp 12

8.50

5.00

2.00

24.0

KV1

01

Không trúng tuyển

 

17

4N

20

VŨ KIỀU

TRANG

Nữ

09.07.2002

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 10

5.50

8.00

0.25

19.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

18

4N

22

TRẦN VĂN

ĐẠT

Nam

10.10.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

5.00

0.80

0.50

11.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

19

4N

24

THÁI THỊ

HUỆ

Nữ

06.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

6.33

8.70

0.75

22.1

KV1

 

Không trúng tuyển

 

20

4N

25

ĐỖ THỊ THÚY

HẰNG

Nữ

19.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.20

7.00

0.25

19.7

KV2

 

Không trúng tuyển

 

21

4N

26

NGUYỄN THỊ THÙY

LINH

Nữ

25.11.2003

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 9

5.16

6.50

0.50

17.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

22

4N

27

NGUYỄN THỊ NGÂN

Nữ

23.09.2001

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 11

8.33

8.00

0.25

24.9

KV2

 

Không trúng tuyển

 

23

4N

28

HOÀNG THỊ NGỌC

ANH

Nữ

02.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

6.00

5.00

0.50

17.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

24

4N

29

ĐÀM THỊ THÙY

TRANG

Nữ

09.04.1999

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

Lớp 12

5.20

5.50

0.75

16.7

KV1

 

Không trúng tuyển

 

25

4N

30

NGUYỄN TRẦN

HIẾU

Nam

13.04.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.00

5.80

0.25

24.1

KV2

 

Không trúng tuyển

 

26

4N

32

CAO THỊ THÚY

QUỲNH

Nữ

08.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Bình Thuận

Lớp 10

8.50

8.00

0.75

25.8

KV1

 

Trúng tuyển

 

27

4N

33

TRẦN GIA

BÁCH

Nam

09.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.00

8.80

0.00

24.8

KV3

 

Không trúng tuyển

 

28

4N

34

TRẦN MINH

HIẾU

Nam

21.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

7.00

6.00

0.50

20.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

29

4N

35

NGUYỄN ÁNH

NGUYỆT

Nữ

10.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Lai Châu

Lớp 12

5.16

6.00

0.75

17.1

KV1

 

Không trúng tuyển

 

30

4N

36

TẠ ĐỨC

ĐÀM

Nam

30.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

6.16

6.00

0.50

18.8

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

31

4N

37

LÊ XUÂN

LỘC

Nam

30.04.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

5.00

6.00

0.50

16.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

32

4N

38

PHẠM HƯNG

THỊNH

Nam

03.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.50

8.50

0.25

25.8

KV2

 

Trúng tuyển

 

33

4N

39

PHÙNG THỊ HỒNG

NHUNG

Nữ

28.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

5.00

6.50

0.75

17.3

KV1

 

Không trúng tuyển

 

34

4N

40

PHẠM HỒNG

NHUNG

Nữ

01.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

5.00

5.00

0.25

15.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

35

4N

41

NGUYỄN KIM

KHÁNH

Nữ

03.09.2002

Thanh nhạc

Nùng

Lạng Sơn

Lớp 10

8.16

8.00

2.00

26.3

KV1

01

Không trúng tuyển

 

36

4N

42

TRẦN THỊ THU

HIỀN

Nữ

13.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

8.33

7.50

0.75

24.9

KV1

 

Không trúng tuyển

 

37

4N

43

CAO ĐĂNG

HIẾU

Nam

22.02.2002

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 10

8.60

9.50

0.25

27.0

KV2

 

Trúng tuyển

 

38

4N

44

NGUYỄN MINH

NGỌC

Nữ

12.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

8.00

8.00

0.25

24.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

39

4N

46

MAI TRƯỜNG

HIẾU

Nam

05.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 12

6.50

9.80

0.75

23.6

KV1

 

Không trúng tuyển

 

40

4N

47

LÊ THỊ MINH

TÂM

Nữ

17.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 10

8.50

8.50

0.25

25.8

KV2

 

Trúng tuyển

 

41

4N

48

LƯU HỒNG

HẠNH

Nữ

09.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

5.60

4.00

0.50

15.7

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

42

4N

49

NGUYỄN SĨ HỒNG

PHÚC

Nam

13.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

8.00

0.00

25.0

KV3

 

Chuyển              Sơ cấp

 

43

4N

50

NGUYỄN TRƯỜNG

LINH

Nam

21.09.1995

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

9.00

6.00

0.25

24.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

44

4N

52

PHẠM THỊ THANH

HUYỀN

Nữ

20.08.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

5.00

8.50

0.50

19.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

45

4N

55

LÊ TIẾN

ĐẠT

Nam

17.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

0.00

0.00

0.00

0.0

KV2

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

46

4N

56

NGUYỄN XUÂN

HINH

Nam

22.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

5.90

4.00

0.50

16.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

47

4N

57

VŨ QUỐC

PHÚ

Nam

27.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

8.00

7.50

0.75

24.3

KV1

 

Không trúng tuyển

 

48

4N

58

NGUYỄN KHẮC

MẠNH

Nam

21.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

6.23

2.50

0.75

15.7

KV1

 

Không trúng tuyển

 

49

4N

60

TRẦN HOÀI

NAM

Nam

17.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

8.50

8.50

0.50

26.0

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

50

4N

61

NGUYỄN QUANG

HƯNG

Nam

18.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.00

7.00

0.25

21.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

51

4N

62

PHẠM THỊ THU

Nữ

05.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

6.66

7.80

0.50

21.6

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

52

4N

63

NGUYỄN THỊ NGỌC

THANH

Nữ

09.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

7.00

7.80

0.50

22.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

53

4N

65

ĐINH MINH

Nam

20.02.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.50

8.50

0.00

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

54

4N

66

CHẾ THỤC

ANH

Nữ

12.05.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.60

8.00

0.00

25.2

KV3

 

Chuyển              Sơ cấp

 

55

4N

67

LÊ THU HUYỀN

HẠNH

Nữ

21.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

5.00

7.80

0.75

18.6

KV1

 

Không trúng tuyển

 

56

4N

68

PHAN MINH HÀ

ANH

Nữ

28.02.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

8.00

0.00

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

57

4N

69

NGUYỄN THỊ HỒNG

VY

Nữ

06.08.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.00

4.00

0.00

16.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

58

4N

70

DƯƠNG THỊ

HẰNG

Nữ

03.04.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

8.66

9.50

0.25

27.1

KV2

 

Trúng tuyển

 

59

4N

71

HÀ LINH

NGA

Nữ

30.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

6.66

9.00

0.25

22.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

60

4N

72

LÊ MINH

LONG

Nam

29.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

7.60

5.50

0.75

21.5

KV1

 

Không trúng tuyển

 

61

4N

75

NGUYỄN PHÚ

HIẾU

Nam

26.12.1997

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

5.33

4.00

0.25

14.9

KV2

 

Không trúng tuyển

 

62

4N

77

BÙI HUYỀN

TRANG

Nữ

02.11.2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 9

8.50

9.50

0.25

26.8

KV2

 

Trúng tuyển

 

63

4N

78

VŨ THÁI

LÂM

Nam

30.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.50

6.50

0.00

17.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

64

4N

79

VŨ TÀI

CHÍ

Nam

08.11.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 9

7.00

9.80

0.50

24.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

65

4N

80

NGUYỄN THỊ THU

HƯỜNG

Nữ

15.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.00

8.80

0.25

21.1

KV2

 

Không trúng tuyển

 

66

4N

81

VŨ QUANG

THIỆN

Nam

08.11.1993

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

6.50

8.50

0.50

22.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

67

4N

82

NGUYỄN THÙY

LINH

Nữ

06.12.2001

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

Lớp 11

7.00

7.80

0.75

22.6

KV1

 

Không trúng tuyển

 

68

4N

83

NGUYỄN MINH

PHƯƠNG

Nữ

13.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 9

5.33

7.00

0.50

18.2

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

69

4N

84

NGUYỄN HUY

HOÀNG

Nam

01.11.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

8.50

9.80

0.50

27.3

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

70

4N

85

ĐỖ THỊ THANH

THỦY

Nữ

15.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

0.00

7.50

0.00

0.0

KV2

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

71

4N

86

TRƯƠNG THỊ

HẰNG

Nữ

06.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

5.00

0.00

0.00

0.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

72

4N

87

PHÙNG ĐĂNG

ĐỨC

Nam

20.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

Lớp 12

0.00

0.00

0.00

0.0

KV2

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

73

4N

88

NGUYỄN PHÚ

THÀNH

Nam

21.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.60

9.00

0.00

26.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

74

4N

91

NGUYỄN THỊ DIỆU

HUYỀN

Nữ

23.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

5.66

6.00

0.50

17.8

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

75

4N

92

TẠ THANH

HƯNG

Nam

26.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

6.33

7.80

0.25

20.7

KV2

 

Không trúng tuyển

 

76

4N

93

PHẠM ĐỨC

DUY

Nam

20.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

5.50

8.00

0.00

19.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

77

4N

95

ĐÀO HỒNG

HẠNH

Nữ

25.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.66

5.50

0.00

22.8

KV3

 

Không trúng tuyển

 

78

4N

96

ĐẶNG HÀ

PHƯƠNG

Nữ

21.10.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.60

4.00

0.00

21.2

KV3

 

Không trúng tuyển

 

79

4N

97

NGUYỄN THỊ

HẰNG

Nữ

22.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

6.83

8.00

0.50

22.2

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

80

4N

99

ĐẶNG KHÁNH

VY

Nữ

18.08.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.50

9.00

0.00

26.0

KV3

 

Chuyển              Sơ cấp

 

81

4N

100

ĐỖ THỊ THÚY

HẰNG

Nữ

26.08.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

5.66

1.80

0.50

13.6

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

82

4N

101

TRẦN QUANG

Nam

28.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

8.50

0.00

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

83

4N

102

DƯƠNG DIỄM QUỲNH

ANH

Nữ

11.05.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.33

9.80

0.00

26.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

84

4N

104

NGUYỄN THỦY

TIÊN

Nữ

30.03.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.33

8.30

0.00

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

85

4N

105

HỒ THỊ KIM

THƯƠNG

Nữ

22.03.2003

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ngãi

Lớp 9

6.16

5.30

0.50

18.1

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

86

4N

107

LƯƠNG MINH

TUẤN

Nam

30.04.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 12

8.60

9.80

0.25

27.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

87

4N

108

HOÀNG THỊ

THẢO

Nữ

29.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

8.50

9.30

1.00

27.3

KV2-NT

02

Trúng tuyển

 

88

4N

109

NGUYỄN NGỌC

ÁNH

Nữ

22.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.33

7.00

0.00

19.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

89

4N

110

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

ANH

Nữ

21.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 9

6.33

8.70

0.50

21.9

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

90

4N

111

ĐINH TRỌNG

HOÀNG

Nam

01.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

0.00

0.00

0.00

0.0

KV1

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

91

4N

112

NGUYỄN THỊ NGỌC

LINH

Nữ

29.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.66

8.50

0.25

26.1

KV2

 

Trúng tuyển

 

92

4N

113

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ANH

Nữ

26.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

6.66

7.00

0.25

20.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

93

4N

114

AN THỊ PHƯƠNG

DIỆP

Nữ

05.11.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

6.33

9.30

0.25

22.2

KV2

 

Không trúng tuyển

 

94

4N

115

PHẠM GIA DUY

ANH

Nam

26.01.1994

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.00

0.00

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

95

4N

116

PHAN MINH

TOÀN

Nam

28.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

6.33

7.50

0.50

20.7

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

96

4N

117

BÙI ĐỨC

MINH

Nam

24.03.1998

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

5.66

3.80

0.75

15.9

KV1

 

Không trúng tuyển

 

97

4N

118

PHÁC

Nam

09.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.00

7.30

0.00

21.3

KV3

 

Không trúng tuyển

 

98

4N

119

VŨ THỊ KHÁNH

THƯƠNG

Nữ

22.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

8.00

7.30

0.25

23.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

99

4N

120

NGUYỄN THỊ

HẠNH

Nữ

10.11.2000

Thanh nhạc

Tày

Lạng Sơn

Lớp 12

5.83

8.00

2.00

21.7

KV1

01

Không trúng tuyển

 

100

4N

121

BÙI THỊ

TUYẾT

Nữ

07.02.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.00

8.30

0.25

20.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

101

4N

124

VIÊN THỊ

ÁNH

Nữ

17.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 10

8.26

9.00

0.25

25.8

KV2

 

Không trúng tuyển

 

102

4N

125

HÀ AN

HUY

Nam

20.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

8.00

0.00

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

103

4N

126

HOÀNG LÊ BẢO

MINH

Nam

18.06.2003

Thanh nhạc

Tày

Hà Nội

Lớp 9

6.33

7.00

1.00

20.7

KV3

02

Không trúng tuyển

 

104

4N

128

ĐẶNG THỊ HỒNG

PHƯƠNG

Nữ

20.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

8.16

8.00

0.25

24.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

105

4N

129

NGUYỄN TRUNG THỊ

HIỀN

Nữ

20.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

9.30

0.25

26.6

KV2

 

Trúng tuyển

 

106

4N

130

TRƯƠNG NGỌC

ÁNH

Nữ

11.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.00

5.00

0.25

15.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

107

4N

131

NGUYỄN THỊ THANH

XUÂN

Nữ

17.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

6.66

8.00

0.50

21.8

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

108

4N

133

PHẠM THỊ THU

TRANG

Nữ

15.03.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

5.16

2.00

0.75

13.1

KV1

 

Không trúng tuyển

 

109

4N

134

TRỊNH VĂN

TIẾN

Nam

30.01.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.16

6.00

0.25

18.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

110

4N

135

TRỊNH THÙY

NGA

Nữ

16.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.60

9.30

0.00

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

111

4N

136

HỒ ANH

THƯ

Nữ

21.12.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.83

7.00

0.00

20.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

112

4N

137

TRỊNH TÚ

ANH

Nữ

11.08.2003

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 9

8.66

9.50

0.50

27.3

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

113

4N

138

HOÀNG VĂN

LÂN

Nam

22.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

7.00

5.50

0.75

20.3

KV1

 

Không trúng tuyển

 

114

4N

139

LÊ THỊ HUYỀN

ANH

Nữ

10.03.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

6.83

8.50

0.25

22.4

KV2

 

Không trúng tuyển

 

115

4N

140

NGUYỄN ĐĂNG HOA

HUYỀN

Nữ

28.03.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

5.66

5.00

0.00

16.3

KV3

 

Không trúng tuyển

 

116

4N

141

NGUYỄN MINH

NGHĨA

Nam

25.10.2004

Thanh nhạc

Tày

Cao Bằng

Lớp 8

8.33

8.00

2.00

26.7

KV1

01

Không trúng tuyển

 

117

4N

142

ĐÀO MẠNH

Nam

22.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

8.16

7.00

0.25

23.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

118

4N

143

NGUYỄN TRUNG

ANH

Nam

15.06.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

5.83

8.00

0.25

19.9

KV2

 

Không trúng tuyển

 

119

4N

144

NGUYỄN THỊ BỘI

NGỌC

Nữ

20.04.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.33

7.00

0.00

17.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

120

4N

145

ĐẶNG THỊ

TRANG

Nữ

27.08.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

6.50

8.00

0.50

21.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

121

4N

146

LÊ THỊ HẢI

YẾN

Nữ

26.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 11

8.16

7.00

0.25

23.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

122

4N

147

LÊ THỊ NGỌC

CHÂM

Nữ

10.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 11

5.33

5.00

0.50

16.2

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

123

4N

148

CAO VĂN

THẾ

Nam

11.11.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 9

6.83

4.00

1.00

18.7

KV2-NT

02

Không trúng tuyển

 

124

4N

149

NGUYỄN KIỀU

OANH

Nữ

27.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

8.16

8.50

0.50

25.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

125

4N

151

DƯƠNG TIẾN

DŨNG

Nam

25.05.1996

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

6.33

6.50

0.25

19.4

KV2

 

Không trúng tuyển

 

126

4N

152

TẠ THANH

THÚY

Nữ

30.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

5.66

5.00

0.00

16.3

KV3

 

Không trúng tuyển

 

127

4N

153

NGUYỄN THỊ KIM

TUYẾN

Nữ

09.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

8.00

5.80

0.50

22.3

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

128

4N

155

VŨ TRUNG

KIÊN

Nam

09.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

7.00

5.50

0.25

19.8

KV2

 

Không trúng tuyển

 

129

4N

156

TRẦN QUANG

MINH

Nam

19.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

5.16

3.00

0.25

13.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

130

4N

157

NGUYỄN LÊ QUANG

BẢO

Nam

18.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

7.33

6.50

0.25

21.4

KV2

 

Không trúng tuyển

 

131

4N

158

VŨ THÀNH

CÔNG

Nam

10.01.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

6.00

5.00

0.75

17.8

KV1

 

Không trúng tuyển

 

132

4N

159

TRẦN KHƯƠNG

HOÀNG

Nam

26.03.1993

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

6.16

4.50

0.75

17.6

KV1

 

Không trúng tuyển

 

133

4N

160

LÊ THỊ QUỲNH

CHI

Nữ

23.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 9

8.00

6.80

0.75

23.6

KV1

 

Không trúng tuyển

 

134

4N

161

BÙI THU

TRANG

Nữ

14.10.1994

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.16

6.50

0.00

18.8

KV3

 

Không trúng tuyển

 

135

4N

162

PHẠM HỒNG

ÁNH

Nữ

05.10.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 11

8.16

6.50

0.25

23.1

KV2

 

Không trúng tuyển

 

136

4N

163

NGUYỄN NGỌC MINH

ANH

Nữ

24.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

5.16

4.50

0.00

14.8

KV3

 

Không trúng tuyển

 

137

4N

164

ĐỖ HỒNG

DIỆP

Nữ

01.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.33

8.50

0.00

21.2

KV3

 

Không trúng tuyển

 

138

4N

165

LÊ NGỌC

SƠN

Nam

17.01.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

6.33

7.00

0.25

19.9

KV2

 

Không trúng tuyển

 

139

4N

166

LÊ HỮU

KIỆT

Nam

21.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

8.00

6.50

0.75

23.3

KV1

 

Không trúng tuyển

 

140

4N

167

PHẠM MINH

ANH

Nữ

18.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 10

8.50

6.50

0.25

23.8

KV2

 

Không trúng tuyển

 

141

4N

168

NGUYỄN QUỐC

HUY

Nam

08.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

9.00

0.25

26.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

142

4N

169

NGUYỄN ĐỨC

MẠNH

Nam

02.05.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 9

5.66

5.50

0.25

17.1

KV2

 

Không trúng tuyển

 

143

4N

170

NGUYỄN ĐỨC

THẮNG

Nam

23.12.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.00

6.50

0.00

18.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

144

4N

172

PHẠM TUẤN

ANH

Nam

12.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hòa Bình

Lớp 12

5.16

6.00

0.75

17.1

KV1

 

Không trúng tuyển

 

145

4N

173

TRẦN THỊ DIỆU

ANH

Nữ

26.08.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

5.50

5.00

0.25

16.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

146

4N

174

NGUYỄN NGỌC

ANH

Nữ

03.01.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

5.16

6.00

0.25

16.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

147

4N

175

LÊ ĐỨC

MẠNH

Nam

21.04.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.00

6.00

0.00

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

148

4N

176

NGUYỄN CÔNG

HẬU

Nam

31.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

5.83

5.00

0.75

17.4

KV1

 

Không trúng tuyển

 

149

4N

177

NGÔ ANH

ĐẠT

Nam

22.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 10

8.50

7.00

0.75

24.8

KV1

 

Không trúng tuyển

 

150

4N

179

NGUYỄN TIẾN

HIẾU

Nam

01.06.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.16

7.50

0.00

17.8

KV3

 

Không trúng tuyển

 

151

4N

181

LÊ VĂN

ĐẠT

Nam

11.01.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

0.00

0.00

0.00

0.0

KV3

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

152

4N

183

ĐOÀN TRỌNG

Nam

21.02.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

6.33

8.50

0.50

21.7

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

153

4N

184

PHẠM NGỌC

ÁNH

Nữ

29.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

8.50

6.50

0.50

24.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

154

4N

186

ĐÀO NGUYỄN TIẾN

DŨNG

Nam

28.09.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.60

9.00

0.00

26.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

155

4N

189

TRẦN HÀ

ANH

Nữ

27.07.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

0.00

0.00

0.00

0.0

KV3

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

156

4N

190

BÙI THỊ

YẾN

Nữ

06.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 12

6.00

7.00

0.50

19.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

157

4N

191

NGUYỄN THÚY

QUỲNH

Nữ

04.10.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.33

7.00

0.00

19.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

158

4N

192

NGUYỄN VŨ

HOÀNG

Nam

05.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

4.00

6.00

0.00

14.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

159

4N

193

NGUYỄN ĐÌNH

HƯNG

Nam

19.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

5.00

7.50

0.50

18.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

160

4N

194

BÙI CÔNG

THÀNH

Nam

24.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.50

4.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

161

4N

195

ĐỖ NGUYÊN

Nam

22.06.1998

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

5.33

8.50

0.50

19.7

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

162

4N

196

TÔ MINH

PHƯƠNG

Nữ

18.05.1997

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

Lớp 12

6.50

8.00

0.50

21.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

163

4N

197

NGUYỄN XUÂN

HOÀN

Nam

08.03.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

6.00

4.00

0.50

16.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

164

4N

198

ĐỖ HẢI

ĐĂNG

Nam

05.06.2001

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

8.33

9.00

0.75

26.4

KV1

 

Không trúng tuyển

 

165

4N

199

NGUYỄN THÚY

DƯƠNG

Nữ

18.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

5.66

5.00

0.75

17.1

KV1

 

Không trúng tuyển

 

166

4N

200

LÊ HỒNG

PHONG

Nam

25.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

5.66

6.00

0.50

17.8

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

167

4N

201

HOÀNG THỊ THU

THẢO

Nữ

11.02.2003

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Trị

Lớp 9

6.00

6.00

0.75

18.8

KV1

 

Không trúng tuyển

 

168

4N

202

HÀ MAI CHÚC

AN

Nữ

27.05.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

0.00

0.00

0.00

0.0

 

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

169

4N

203

HÀ KIỀU

ANH

Nữ

17.08.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 11

6.33

7.00

0.50

20.2

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

170

4N

204

LÊ THỊ KHÁNH

HUYỀN

Nữ

16.02.2003

Thanh nhạc

Kinh

Đăk Lăk

Lớp 9

8.00

6.00

0.75

22.8

KV1

 

Không trúng tuyển

 

171

4N

205

TRẦN THU

TRANG

Nữ

27.07.1986

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.50

7.00

0.00

20.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

172

4N

207

ĐÀO ANH

QUÂN

Nam

19.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.66

8.00

0.00

21.3

KV3

 

Không trúng tuyển

 

173

4N

208

VŨ THÙY

LINH

Nữ

17.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.00

4.00

0.00

16.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

174

4N

210

ĐÀO LÊ PHƯƠNG

CHI

Nữ

22.04.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

9.30

0.25

26.6

KV2

 

Trúng tuyển

 

175

4N

211

PHẠM LINH

CHI

Nữ

12.06.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

5.83

6.50

0.50

18.7

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

176

4N

212

TRẦN KHẮC

THUẬN

Nam

24.11.1996

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

8.26

9.00

0.50

26.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

177

4N

213

TRƯƠNG VĂN

KHƯƠNG

Nam

05.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

0.00

0.00

0.00

0.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

178

4N

214

NGUYỄN THỊ

HOA

Nữ

20.06.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

8.00

8.00

0.50

24.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

179

4N

215

PHẠM HÒA

BÌNH

Nam

26.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

0.00

0.00

0.00

0.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

180

4N

216

LƯƠNG THÙY

DUNG

Nữ

05.06.1989

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

7.00

9.30

0.25

23.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

181

4N

217

BÙI PHƯƠNG

ANH

Nữ

04.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.66

5.00

0.00

18.3

KV3

 

Không trúng tuyển

 

182

4N

218

PHẠM XUÂN

DƯƠNG

Nam

02.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.83

3.50

0.25

15.4

KV2

 

Không trúng tuyển

 

183

4N

219

NGUYỄN THỊ

TRANG

Nữ

10.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

8.00

5.50

0.75

22.3

KV1

 

Không trúng tuyển

 

184

4N

221

LÊ BÁ

HIẾU

Nam

12.06.2000

Thanh nhạc

Mường

Thanh Hóa

Lớp 12

3.66

4.00

2.00

13.3

KV1

01

Không trúng tuyển

 

185

4N

222

NGUYỄN MINH

Nam

29.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

0.00

0.00

0.00

0.0

KV3

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

186

4N

223

PHẠM THANH

Nữ

21.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

4.66

6.00

0.00

15.3

KV3

 

Không trúng tuyển

 

187

4N

224

HOÀNG MINH

TRANG

Nữ

09.07.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.00

9.00

0.00

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

188

4N

225

ĐOÀN PHẠM KHÁNH

AN

Nam

16.01.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

9.50

0.00

26.5

KV3

 

Chuyển              Sơ cấp

 

189

4N

226

NGUYỄN THỊ

YẾN

Nữ

24.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

6.00

7.00

0.25

19.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

190

4N

227

NGUYỄN VĂN

SINH

Nam

20.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 9

5.66

8.00

0.25

19.6

KV2

 

Không trúng tuyển

 

191

4N

228

NGUYỄN VĂN

PHƯƠNG

Nam

12.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.66

3.50

0.25

15.1

KV2

 

Không trúng tuyển

 

192

4N

229

ĐỖ MINH

CHÂU

Nữ

17.11.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

0.00

0.00

0.00

0.0

KV3

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

193

4N

230

ĐẶNG THỊ HÀ

TRANG

Nữ

22.10.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

0.00

5.00

0.00

0.0

KV2

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

194

4N

231

NGUYỄN TOÀN

THIỆN

Nam

06.09.1994

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

6.00

7.50

0.00

19.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

195

4N

232

NGUYỄN ĐỨC

TRÍ

Nam

13.02.2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 9

6.00

4.00

0.25

16.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

196

4N

233

PHẠM HỮU

LỢI

Nam

14.11.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 9

6.00

6.50

0.25

18.8

KV2

 

Không trúng tuyển

 

197

4N

234

NGUYỄN NGỌC TRÂM

ANH

Nữ

10.09.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Giang

Lớp 11

5.66

8.00

0.75

20.1

KV1

 

Không trúng tuyển

 

198

4N

235

ĐÀO MẠNH

LINH

Nam

29.09.1995

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.83

8.50

0.75

22.9

KV1

 

Không trúng tuyển

 

199

4N

236

PHAN THỊ HỒNG

NHUNG

Nữ

05.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 11

8.50

7.50

0.75

25.3

KV1

 

Trúng tuyển

 

200

4N

237

LÃ KHƯƠNG

DUY

Nam

10.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 9

5.00

7.00

0.50

17.5

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

Danh sách trên gồm 200 thí sinh./.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn