Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7620261
Thông báo đào tạo Thứ sáu, 10/07/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

TRUNG CẤP 2/4 ĐẾN 4/4 - HỆ TRUNG CẤP 04 NĂM

 

CẤP HỌC

MÔN HỌC

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

PHÒNG HỌC/TÒA NHÀ

Đối tượng HSSV

Giảng viên

TC 2/4

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

9E - A2

Thanh nhạc B

Triệu Thị Kiều Trang

TC 2/4 + 4/6

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Nhạc cụ truyền thống + LSC

Đặng Thị Thanh Hoa

TC 2/4

Ký - Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Thanh nhạc A

Lan Anh

TC 2/4

Ký - Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Thanh nhạc B

Lan Anh

TC 2/4

Ký - Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Trọng Ánh

TC 2/4

Hòa thanh

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Thanh nhạc B

Hồng Dung

TC 2/4

Hòa thanh

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Thanh nhạc A

Việt Anh

TC 2/4

Hòa thanh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

7A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Việt Anh

TC 2/4

Hòa thanh

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Thanh nhạc C

Tú Uyên

TC 2/4

Âm nhạc DT CT

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Thúy Linh

TC 2/4

Trích giảng 2

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Thanh nhạc

Thanh Thủy

TC 2/4 + 4/6

Trích giảng 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9C - A2

Nhạc cụ truyền thống + LSC

Thanh Thủy

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC 3/4

Ký - Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Thanh nhạc A

Quỳnh Trang

TC 3/4

Ký - Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thanh nhạc B

Thu Thảo

TC 3/4

Ký - Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Trọng Ánh

TC 3/4

Hòa Thanh trên đàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

7A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Việt Anh

TC 3/4

Hòa thanh

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Việt Anh

TC 3/4

Hình thức Â.N

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Thanh nhạc A

Tú Anh

TC 3/4

Hình thức Â.N

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Thanh nhạc B + Kèn + Gõ

Tú Anh

TC 3/4 + 8/9

Hình thức Â.N

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Piano + Violon + LSC

Lan Anh

TC 3/4

Đối vị

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1C - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Thiều Hương

TC 8/9 + 3/4 + 6/7

Trích giảng 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Piano + Dây + LSC + Jazz + Kèn + Gõ

Tú Anh

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Trích giảng 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thanh nhạc + NCTT + AGO

Tú Anh

TC 3/4 + 5/6 + 8/9

Giáo dục chính trị

Thứ 2

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp Tổng hợp

Phạm Thị Thu Hà

TC 4/4

Ký - Xướng âm

Thứ 5

 

13h30

I

2

3A - A2

Thanh nhạc

Thanh Vân

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Trích giảng 4

Thứ 2

8h00

 

I

3

5A - A2

Toàn khóa Trung cấp năm cuối

Thanh Thủy

Toàn bộ HS khoa LSC

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Toàn bộ Lý - Sáng - Chỉ

Đặng Châu Anh

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn