Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7614244
Tin tức hoạt động Thứ tư, 08/07/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

TRUNG CẤP 1/6 ĐẾN 6/6 - HỆ TRUNG CẤP 06 NĂM

 

CẤP HỌC

MÔN HỌC

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

PHÒNG HỌC/TÒA NHÀ

Đối tượng HSSV

Giảng viên

TC 1/6

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

10E - A2

Nhạc cụ truyền thống A

Thanh Thủy

TC 1/6

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nhạc cụ truyền thống B

Tú Anh

TC 1/6

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Nhạc cụ truyền thống C

Thu Thảo

TC 1/6

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1E - A2

Nhạc cụ truyền thống D

Thu Thảo

TC 2/6

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9E - A2

Nhạc cụ truyền thống A

Nguyệt Ánh

TC 2/6

Ký - Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Nhạc cụ truyền thống B

Nguyệt Ánh

TC 2/6

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

9E - A2

Nhạc cụ truyền thống C

Nguyệt Ánh

TC 3/6

Ký - Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Nhạc cụ truyền thống A

Thu Thảo

TC 3/6

Ký - Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Nhạc cụ truyền thống B

Thu Thảo

TC 3/6

Dân ca

Thứ 5

 

13h30

II

2

10C - A2

Thanh nhạc +  NCTT

Hoàng Thanh

TC 3/6

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Nhạc cụ truyền thống A

Tú Uyên

TC 3/6

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nhạc cụ truyền thống B

Nguyễn Thị Loan

TC 3/6 + 4/7

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Kèn + NCTT C

Thiều Hương

TC 1/4 + 3/6

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

7E - A2

Nhạc cụ truyền thống + LSC

Nguyễn Thu Phương

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 4/6

Hòa thanh

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nhạc cụ truyền thống A

Nguyễn Thị Loan

TC 4/6

Hòa thanh

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

3A - A2

Nhạc cụ truyền thống B

Tú Uyên

TC 4/6

Ký - Xướng âm

Thứ 3

 

17h30

I+II

2

2A - A2

Nhạc cụ truyền thống

Huy Lâm

TC 2/4 + 4/6

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Dân tộc + LSC

Đặng Thị Thanh Hoa

TC 2/4 + 4/6

Trích giảng 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9C - A2

LSC + Nhạc cụ TT

Thanh Thủy

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

TC 5/6

Hình thức Â.N

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Nhạc cụ truyền thống

Lan Anh

TC 5/6

Ký - Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

9E - A2

Nhạc cụ truyền thống

Huy Lâm

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Trích giảng 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thanh nhạc + NCTT + AGO

Tú Anh

TC 3/4 + 5/6 + 8/9

Giáo dục chính trị

Thứ 2

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp Tổng hợp

Phạm Thị Thu Hà

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Trích giảng 4

Thứ 2

8h00

 

I

3

5A - A2

Toàn khóa Trung cấp năm cuối

Thanh Thủy

TC 6/6

Ký - Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Nhạc cụ truyền thống

Tú Anh

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Thể dục PTCS

Thứ 5

7h30

 

I+II

4

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đoàn Tuấn Anh

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn