Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6194026
Thông báo đào tạo Thứ năm, 13/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

TRUNG CẤP 1/7 ĐẾN 7/7 - HỆ TRUNG CẤP 07 NĂM

 

CẤP HỌC

MÔN HỌC

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

PHÒNG HỌC/TÒA NHÀ

Đối tượng HSSV

Giảng viên

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

10E - A2

Kèn + Gõ B

Thanh Thủy

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Jazz A

Việt (CTV)

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

5A - A2

Jazz B

Việt (CTV)

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

7A - A2

AGO A

Trần Lưu Hoàng

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

7A - A2

AGO B

Trần Lưu Hoàng

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

10E - A2

Kèn + Gõ A

Thanh Thủy

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Viola + Cello + C.bass A

Thu Thảo

TC 1/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1E - A2

Viola + Cello + C.bass B

Thu Thảo

TC 2/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

2A - A2

AGO A

Tú Anh

TC 2/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

3A - A2

Kèn + Gõ GH

Quỳnh Trang

TC 2/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

9E - A2

Viola + Cello + C.bass

Nguyệt Ánh

TC 2/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

2A - A2

AGO B

Tú Anh

TC 2/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

 

5A - A2

Jazz

Việt (CTV)

TC 3/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Guitar

Thiều Hương

TC 3/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Jazz

Việt (CTV)

TC 3/7

Ký - Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

5A - A2

AGO

Nguyệt Ánh

TC 3/7

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

9E - A2

Kèn + Gõ + Viola + Cello

Nguyệt Ánh

TC 4/7

Ký - Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Jazz + Guitare

Việt (CTV)

TC 4/7

Ký - Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

9E - A2

Kèn + Gõ + AGO

Huy Lâm

TC 4/7

Ký - Xướng âm

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Viola + Cello + Kèn

Huy Lâm

TC 4/7

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Kèn + Gõ GH

Nguyễn Thị Loan

TC 4/7

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

2A - A2

BD tổng hợp + Jazz

Nguyễn Thị Loan

TC 3/6 + 4/7

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Kèn + NCTT C

Thiều Hương

 TC 6/9 + 4/7

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Dây + Guitar

Nguyễn Thị Loan

TC 4/7

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

9E - A2

Dây + Organ + Kèn gõ

Triệu Thị Kiều Trang

TC 4/7

Dân ca

Thứ 5

 

15h00

II

2

10C - A2

Piano +  Dây + LSC

Hoàng Thanh

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 5/7

Hòa thanh

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

2A - A2

AGO + Jazz + Kèn + Gõ + Dây

Nguyễn Thị Loan

TC 5/7

Ký - Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Cello +  Keyboard + Guitare

Thu Thảo

TC 5/7

Ký - Xướng âm

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Kèn + Gõ

Thu Thảo

TC 5/7

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

9E - A2

E. Kboard + Kèn gõ

Đặng Thị Thanh Hoa

TC 5/7 + 7/9

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Piano + Dây

Đặng Thị Thanh Hoa

TC 5/7 + 7/9

Trích giảng 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Piano +  Dây + AGO + Jazz

Thanh Thủy

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC 6/7

Hình thức Â.N

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

7A - A2

AGO + Jazz + Cello + C.bass

Minh Tâm

TC 6/7

Hình thức Â.N

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

7A - A2

AGO

Minh Tâm

TC 6/7

Ký - Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

1E - A2

AGO +  Jazz + Kèn + Gõ +  Dây

Việt (CTV)

TC 6/7 + 8/9

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp Tổng hợp

Phạm Thị Thu Hà

TC 8/9 + 3/4 + 6/7

Trích giảng 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Piano +  Dây +  LSC + Jazz +  Kèn + Gõ

Tú Anh

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Trích giảng 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thanh nhạc +  NCTT + AGO

Tú Anh

TC 7/7

Ký - Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I

2

3A - A2

AGO + Jazz +  Kèn + Gõ +  Dây

Thanh Vân

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Trích giảng 4

Thứ 2

8h00

 

I

3

5A - A2

Toàn khóa Trung cấp năm cuối

Thanh Thủy

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Thể dục PTCS

Thứ 5

7h30

 

I+II

4

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đoàn Tuấn Anh

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn