Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7336783
Thông báo đào tạo Thứ sáu, 03/04/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY III, IV

LỚP

MÔN HỌC

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

PHÒNG HỌC/TÒA NHÀ

Đối tượng HSSV

Giảng viên

ĐH 3

Cơ sở VHVN

Thứ 3

 

13h30

I

3

1E - A2

LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ

Nguyễn Thu Cúc

ĐH 3

Cơ sở VHVN

Thứ 3

 

15h30

I

3

1E - A2

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Nguyễn Thu Cúc

ĐH 3

Đường lối VHVN

Thứ 3

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng IV - A1

Lớp Tổng hợp

Vũ Kiều Linh

ĐH 3

Đường lối VHVN

Thứ 3

9h30

 

I

3

Giảng đường tầng IV - A1

Lớp Tổng hợp

Vũ Kiều Linh

ĐH 3

Hòa thanh jazz

Thứ 5

 

15h30

I

2

6F - A2

Jazz

Lưu Minh

ĐH 3

Lịch sử Jazz

Thứ 5

 

13h30

I

2

6F - A2

Jazz

Lưu Minh

ĐH 3

Phân tích TP

Thứ 4

 

15h30

I

3

1A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Mai Anh

ĐH 3

Phối khí

Thứ 4

 

13h30

I

3

1A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Phạm Minh Thành

ĐH 3

LSÂN P. Đông

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1A - A2

LSC + Thanh nhạc + Piano

Bình Định, Nhật Nam

ĐH 3

LSÂN P. Đông

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

1A - A2

AGO + Kèn + Gõ + Jazz + Dây

Quỳnh Trang

ĐH 3

LSÂN V.Nam

Thứ 2

 

15h00

I+II

3

5A - A2

LSC +  NCTT + AGO + Jazz

Thúy Linh

ĐH 3

LSÂN V.Nam

Thứ 6

 

15h00

I+II

3

5A - A2

Piano + Dây + Thanh nhạc

Việt Anh

ĐH 3

Đọc tổng phổ

Thứ 5

 

15h30

I+II

2

1C - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Ng: Thiếu Hoa

ĐH 3

Đường lối CMVN

Thứ 4

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng IV - A1

Lớp Tổng hợp

Nguyễn Mai Hương

ĐH 3

Đường lối CMVN

Thứ 4

 

15h30

II

3

Giảng đường tầng IV - A1

Lớp Tổng hợp

Nguyễn Mai Hương

ĐH 3

LS Văn minh TG

Thứ 3

 

13h30

II

3

1E - A2

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Đỗ Thùy Dương

ĐH 3

LS Văn minh TG

Thứ 3

 

15h30

II

3

1E - A2

LSC + Piano + NCTT + Kèn gõ

Nguyễn Thu Cúc

ĐH 3

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

8h00

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

Lớp Tổng hợp

Nguyễn Hoài Thu

ĐH 3

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

9h30

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

Lớp Tổng hợp

Nguyễn Hoài Thu

ĐH 3

Phương pháp NCKH

Thứ 3

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp tổng hợp

Lê Anh Tuấn (Ng Th Tố Mai)

ĐH 4

Chỉ huy cơ bản

Thứ 3

 

15h00

I

3

1A - A2

Lý luận + Sáng tác

Ng: Hòa Bình

ĐH 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp Tổng hợp

Nguyễn Mai Hương

ĐH 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

9h30

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp Tổng hợp

Nguyễn Mai Hương

Toàn bộ HS khoa LSC

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Toàn bộ Lý - Sáng - Chỉ

Đặng Châu Anh

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn