Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Đảng uỷ
Ban Giám đốc
Hội đồng KH-ĐT
Công đoàn
Đoàn TN
Viện, Trung tâm
Các Khoa
Các Phòng, Ban
Sơ đồ tổ chức
Quy định, quy chế
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 5414846
Hội đồng KH-ĐT Chủ nhật, 21/01/2018

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện nhiệm kỳ 2017-2022

 

1

TS

 Lê Anh Tuấn

Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS

 Nguyễn Minh Anh

Phó Giám đốc Học viện

3

PGS.TS

 Phạm Phương Hoa

Trưởng phòng Quản lý SĐH&NCKH - Thư ký Hội đồng

4

ThS

 Lưu Nhật Tân

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo

5

ThS

 Phạm Quốc Chung

Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

6

PGS.TS

 Cù Lệ Duyên

Trưởng Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy

7

PGS.TS.

 Ngô Phương Đông

Trưởng Khoa Kèn - Gõ

8

TS

 Bùi Công Duy

Trưởng Khoa đàn Dây

9

ThS

 Cồ Huy Hùng

Quyền Trưởng Khoa Nhạc cụ Truyền thống

10

ThS

 Trần Thục Anh

Quyền Trưởng Khoa Piano

11

ThS

 Đỗ Quốc Hưng

Quyền Trưởng Khoa Thanh nhạc

12

ThS

 Nguyễn Minh Tân

Quyền Trưởng Khoa AGO

13

ThS

 Hoàng Tùng

Phó Trưởng Khoa điều hành Khoa nhạc Jazz

14

ThS

 Lã Minh Tâm

Quyền Trưởng Khoa Kiến thức âm nhạc

15

PGS.TS

 Đỗ Hồng Quân

Khoa LL-ST-CH

16

PGS.TS

 Nguyễn Bình Định

Viện trưởng Viện Âm nhạc

17

PGS.TS

 Nguyễn Huy Phương

Phó Trưởng Khoa Piano

18

PGS.TS

 Lê Văn Toàn

Nguyên BTĐU, nguyên Giám đốc Học viện

19

PGS

 Vũ Chí Nguyện

Nguyên PGĐ Học viện

20

PGS.TS

 Nguyễn Trọng Ánh

Nguyên Trưởng Khoa Kiến thức âm nhạc

21

PGS.TS

 Bùi Huyền Nga

Nguyên Trưởng Khoa LL-ST-CH

22

PGS.TS

 Trần Thị Ngọc Lan

Nguyên Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc

23

GS

 Nguyễn Trung Kiên

Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT

24

GS.TS

 Trần Thu Hà

Nguyên Giám đốc Học viện

25

GS.TS

 Ngô Văn Thành

Nguyên Giám đốc Học viện

26

PGS.TS

 Nguyễn Phúc Linh

Nguyên BTĐU, nguyên PGĐ Học viện

27

PGS.TS

 Lưu Quang Minh

Nguyên PGĐ Học viện

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn