Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng Việt Nam 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6697725
Tuyển sinh Thứ năm, 18/07/2019
Thông tin tuyển sinh
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019
     Thông báo tuyển sinh các cấp năm 2019
     Lịch tuyển sinh Thạc sĩ năm 2018
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018
     Đề cương ôn thi Cao học
     Thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2018
     Thông báo tuyển sinh các cấp năm 2018 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cao học năm 2017
     Lịch tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2017
     Lịch tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2017
     Thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2017
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017
     Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy và các hệ Trung cấp dài hạn năm 2017
     Thông báo tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học và Đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2017
     Mẫu Đăng ký tuyển sinh các cấp năm 2017
     Thông báo mở lớp Đào tạo nguồn năm 2016
     Lịch tuyển sinh Sau đại học năm 2016 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học năm 2016
     Lịch tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2016
Các biểu mẫu
     Danh sách các biểu mẫu tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 4 năm Khoa Thanh nhạc
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 4 năm Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 6 năm Khoa nhạc cụ Truyền thống
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 4 năm Khoa nhạc cụ Truyền thống
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp Khoa Dây
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp Khoa Piano
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp Khoa nhạc Jazz
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp Khoa Accordeon-Guitare-Organ
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 7 năm Khoa Kèn - Gõ
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 4 năm Khoa Kèn - Gõ
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Đại học chính quy
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp
     Danh sách trúng tuyển năm 2018 hệ Sơ cấp
     Kết quả tuyển sinh năm 2018 Khoa Kèn-Gõ hệ Trung cấp 4 năm
     Bảng điểm tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp
     Bảng điểm tuyển sinh năm 2018 hệ Đại học chính quy
     Bảng điểm tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp Hội đồng liên ngành
     Bảng điểm tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 4 năm Khoa Kèn-Gõ
     Bảng điểm tuyển sinh năm 2018 hệ Trung cấp 7 năm Khoa Kèn-Gõ
     Bảng điểm tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp Khoa Accordeon-Guitar-Organ
     Bảng điểm tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp Khoa nhạc Jazz
Các chuyên ngành
     Các chuyên ngành đào tạo
Trung tâm đào tạo
     Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Âm nhạc
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn