Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12740992
Thông báo đào tạo Thứ hai, 15/07/2024

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG


 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (Người học)

STT

Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo

Mã lĩnh vực/ngành

Quy mô đào tạo

A

SAU ĐẠI HỌC

 

 

1

Tiến sĩ

9210201 

04

1.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

1.1.1

Ngành Âm nhạc học

9210201 

04

2

Thạc sĩ

 

45

2.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

2.1.1

Ngành Âm nhạc học

8210201

03

2.1.2

Nghệ thuật âm nhạc

8210202

39

2.1.3

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

8140111

03

B

ĐẠI HỌC

 

 

3

Đại học chính quy

 

478

3.1

Chính quy

 

428 

3.1.1

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học

 

 

3.1.1.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

3.1.1.1.1

Ngành Âm nhạc học

 7210201

33

3.1.1.1.2

Sáng tác âm nhạc

7210203

20

3.1.1.1.3

Chỉ huy âm nhạc

7210204

5

3.1.1.1.4

Thanh nhạc

7210205

120

3.1.1.1.5

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

7210207

80

3.1.1.1.6

Piano

7210208

54

3.1.1.1.7

Nhạc Jaz

7210209

28

3.1.1.1.8

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

7210210

83

4

Đại học vừa làm vừa học

 

50

4.1

Đối tượng từ trung cấp lên đại học

 

45

4.1.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

4.1.1.1

Ngành Thanh nhạc

7140205

16

4.2.2

Lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

4.2.2.1

Ngành Sư phạm âm nhạc

7140221

29

4.3

Đối tượng từ cao đẳng lên đại học

 

5

4.3.1

Lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

4.3.1.1

Ngành Sư phạm âm nhạc

7140221

5

 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu

Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:

Tổng diện tích đất của trường: 25.757m

Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 2.622m

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:

TT

Loại phòng

Số lượng

Diện tích sàn xây

dựng (m2)

1

Phòng học

67

12098,4

1.

Chia ra

 

 

1.2.

- Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

2

8946

1.3.

- Phòng học từ 50 chỗ đến 200 chỗ

3

360

1.4.

- Phòng học dưới 50 chỗ

62

2792,4

1.5

Trong đó:

 

 

1.6

- Phòng học máy tính

1

120

1.7

- Phòng học ngoại ngữ

1

28

1.8

- Phòng học nhạc, họa

41

10197,4

1.9

- Phòng học đa năng

6

388

1.10

- Phòng học khác

18

1365

2

Phòng chức năng

8

14008

2.1

- Thư viện/Trung tâm học liệu

2

1442

2.2

- Phòng thí nghiệm

0

0

2.3

- Xưởng, phòng thực hành

1

11550

2.4

- Nhà tập đa năng

1

916

2.5

- Nhà hiệu bộ (nhà làm việc)

4

100

3

Diện tích khác:

50

2622

3.1

- Ký túc xá/ khu nội trú

50

2622

 

3. Danh sách giảng viên

3.1 Danh sách giảng viên toàn thời gian

Stt

Họ và tên

Chức danh khoa học

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Ngành tham gia giảng dạy

Mã ngành đại học

Tên ngành đại học

1

Nguyễn Huy Lâm

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

2

Nguyễn Thị Thiều Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

3

Lê Thảo Nguyên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

4

Đồng Lan Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

5

Phạm Nghiêm Việt Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

6

Nguyễn Tú Uyên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

7

Lê Thị Hải Yến

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

8

Đỗ Thị Thanh Nhàn

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

9

Phạm Xuân Cung

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

10

Nguyễn Thị Thành Thi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

11

Lã Minh Tâm

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

12

Phạm Minh Thành

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

13

Phạm Ngọc Khôi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

14

Trần Minh Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

15

Trần Thanh Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

16

Nguyễn Thúy Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

17

Nguyễn Thùy Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

18

Trương Thị Thu Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

19

Lê Thị Yến

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

20

Nguyễn Thanh Giang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

21

Nguyễn Lệ Thuyên Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

22

Lê Anh Dũng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

23

Bùi Thị Lan Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

24

Trịnh Minh Trang

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

25

Nguyễn Khánh Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

26

Nguyễn Thị Tân Nhàn

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

27

Lê Hoa Phong Lan

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

28

Lê Thị Thơ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

29

Nguyễn Quang Tú

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

30

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

31

Đào Nguyên Vũ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

32

Nguyễn Thị Tố Uyên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

33

Dương Thị Hồng Lan

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

34

Dương Minh Chính

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

35

Nguyễn Thị Hà

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

36

Lê Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

37

Trần Thị Vân Cơ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

38

Khúc Văn Khoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

39

Nguyễn Văn Phúc

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

40

Lê Thư Hương

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

41

Đoàn Thanh Tùng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

42

Ngô Đăng Khoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

43

Vương Toàn Lâm

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

44

Bùi Thị Hà Miên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

45

Phạm Trường Sơn

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

46

Phan Thị Tố Trinh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

47

Nguyễn Công Thắng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

48

Nguyễn Quốc Bảo

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

49

Trần Thị Thu Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

50

Lâm Đức Chính

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

51

Nguyễn Hồng Ánh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

52

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

53

Nguyễn Trọng Bằng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

54

Nguyễn Tuấn Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

55

Nguyễn Thu Bình

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

56

Đỗ Xuân Thắng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

57

Vũ Thị Khánh Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

58

Trần Khánh Quang

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

59

Doãn Mai Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

60

Lưu Nhật Tân

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

61

Hồ Việt Khoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

62

Trần Thị Ngọc Bích

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

63

Đào Trọng Tuyên

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

64

Đào Thu Lê

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

65

Lưu Đức Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

66

Nguyễn Trinh Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

67

Đoàn Diễm Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

68

Trần Thị Tâm Ngọc

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

69

Nguyễn Hoàng Phương

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

70

Chu (Thị) Ngân Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

71

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

72

Chử Hải Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

73

Phạm Linh Chi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

74

Trần Hà Mi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

75

Trần Thị Thu Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Piano

76

Nguyễn Quang Vinh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

77

Nguyễn Tiến Mạnh

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

78

Nguyễn Hiền Đức

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

79

Lê Đức Sơn

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

80

Lương Xuân Thịnh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

81

Nguyễn Thị Minh Phương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

82

Cồ Huy Hùng

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

83

Lê Thùy Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

84

Lê Minh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

85

Nguyễn Đức Thao

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

86

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

87

Phạm Thị Huệ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

88

Bùi Lệ Chi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

89

Nguyễn Thị (Thu) Thủy

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

90

Phạm Thị Thu An

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

91

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

92

Ngô Trà My

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

93

Nguyễn Thị Lệ Giang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

94

Lê Thị Ngọc Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

95

Trần Thị Hương Giang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

97

Nguyễn Hoàng Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

98

Nguyễn Quang Duy

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

99

Vũ Việt Hồng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

100

Phạm Thị Trà My

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

101

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

102

Nguyễn Tuấn Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

103

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

104

Đoàn Hoàng Khánh Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

105

Nguyễn Phương Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

106

Bùi Đăng Khánh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

107

Tạ Thị Định

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

108

Trần Thị Trang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

109

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

110

Lê Thị Thanh Huyền

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

111

Nguyễn Hoài Thu

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

112

Nguyễn Thị Mai Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

113

Đỗ Hải Nam

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

114

Nguyễn Thu Cúc

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

115

Đặng Thị Thanh Hoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

116

Phạm Thị Thu Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

Khác

Khác

 

Tổng số giảng viên toàn thời gian : 116

 

 

 

 

 

 

3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học.

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Chức danh khoa học

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Ngành tham gia giảng dạy

Mã ngành đại học

Tên ngành đại học

1

Hoàng Quỳnh Ngọc

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

2

Tạ Thị Thùy Linh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

3

Hoàng Hoa

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

4

Lê Quang Việt

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

5

Lê Cẩm Ly

 

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

6

Hồ Thị Hồng Dung

 

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210201

Âm nhạc học

7

Đỗ Hồng Quân

 

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

8

Cao Đình Thắng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

9

Trần Lưu Hoàng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

10

Nguyễn Đức Trịnh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

11

Đỗ Kiên Cường

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

12

Đào Tố Loan

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

13

Vũ Diệu Linh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

14

Vũ Kim Phúc

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

15

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

16

Nguyễn Công Minh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

17

Trần Thị Trang

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

18

Vũ Trọng Tấn

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

19

Dương Minh Đức

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

20

Mai Anh Vũ

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

21

Nguyễn Quang Thọ

 

 

NSND. Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

22

Lại Thị Hương Ly

 

 

Thạc sĩ

Thạc sĩ

7210205

Thanh nhạc

23

Nguyễn Thăng Long

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

24

Hà Phạm Thăng Long

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

25

Ngô Hương Diệp

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

26

Hà Thị Thủy

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

27

Nguyễn Mạnh Hoạch

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

28

Trần Văn Khang

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

29

Hoàng Mạnh Lâm

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

30

Ngô Hoàng Linh

 

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

31

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

32

Nguyễn Tất Thắng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

33

Tạ Khánh Linh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

34

Phùng Hoài Thu

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

35

Phạm Thị Thanh Bình

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

36

Lưu Ly Ly

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

37

Nguyễn Quỳnh Chi

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

38

Ngô Văn Thành

 

Giáo sư

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

39

Lê Thị Ngọc Thanh

 

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

40

Vũ Chí Nguyện

 

Phó giáo sư

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

41

Lại Thị Phương Thảo

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

42

Nguyễn Thiện Minh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

43

Phạm Hồng Phương

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

44

Cao Sỹ Anh Tùng

 

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

45

Lê Minh Chiều

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

46

Nguyễn Ngọc Minh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

47

Nguyễn Khánh Linh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

48

Phan Việt Cường

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

49

Hoàng Hồ Khánh Vân

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

50

Nguyễn Minh Tân

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

51

Nguyễn Châu Sơn

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

52

Nguyễn Ly Hương

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

53

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

54

Trần Thị Mơ

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

55

Nguyễn Viết Hạ

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

56

Nguyễn Châu Thùy Trang

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

57

Bùi Ngọc Linh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

58

Hoàng Hồ Thu

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

59

Trần Thị Thục Anh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

63

Đinh Hồng Trang

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

61

Nguyễn Minh Anh

 

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

62

Trần Thu Bạch Hà

 

Giáo sư

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

63

Ngô Thị Lan Hương

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

64

Hà Thị Ngọc Thoa

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

65

Nguyễn Đức Thịnh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

66

Dương Hồng Thạch

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

67

Lê Duy Mạnh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

68

Hoàng Xuân Tùng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

69

Quyền Văn Minh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

70

Lưu Quang Minh

 

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

71

Hoàng Tùng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

72

Phạm Hoàng Long

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

73

Trần Duy Nam

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

74

Lê Hoàng Long

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

75

Phan Thanh Thủy

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

76

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

77

Vũ Thị Mai Phương

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

78

Bùi Thanh Thủy

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

79

Nguyễn Thị Phúc

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

80

Lê Đức Dũng

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

81

Vũ Thị Kim Hạnh

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

82

Lê Thanh Trung

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

83

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

84

Nguyễn Thế Dân

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

85

Trần Quốc Lộc

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

86

Đoàn Quang Trung

 

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

87

Trần Anh Tuấn

 

 

Thạc sĩ

Thể dục thể chất

Khác

Kiến Thức chung

88

Bùi Thị Mận

 

 

Thạc sĩ

Thể dục thể chất

Khác

Kiến Thức chung

89

Triệu Thị Kiều Trang

 

 

Thạc sĩ

Ngoại ngữ

Khác

Kiến Thức chung

 

Tổng số giảng viên thỉnh giảng: 89

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Thực hiện từ năm 2023

2 Tổ hợp xét tuyển được hiểu là: tổ hợp môn xét tuyển kết quả điểm thi THPT, kết quả học tập cấp THPT hoặc các thông tin khác do trường tự khai báo

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn