Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12741193
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/07/2024

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-HVANQGVN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc HVANQGVN)


I. THÔNG TIN VỀ HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

1.1. Thông tin chung

Tên trường: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Địa chỉ: 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 38517093

Trang thông tin điện tử: vnam.edu.vn

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.2. Sứ mệnh, tầm nhìn

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1956, tiền thân là Trường Âm nhạc Việt Nam. Năm 1982, đổi tên thành Nhạc viện Hà Nội. Năm 2008 được Chính phủ đổi tên thành Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Sứ mệnh: 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Tầm nhìn:

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo âm nhạc có uy tín trong khu vực, đủ năng lực để hội nhập quốc tế.

1.3. Thông tin về các ngành đào tạo của Học viện:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Số quyết định mở ngành hoặc chuyển đổi tên ngành (gần nhất)

Ngày tháng năm ban hành số Quyết định mở ngành hoặc chuyển đổi tên ngành (gần nhất)

Trường tự chủ quyết định hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

1.

Âm nhạc học

7210201

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

2.

Sáng tác âm nhạc

7210203

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

3.

Chỉ huy

7210204

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

4.

Thanh nhạc

7210205

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

5.

Piano

7210208

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

6.

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

7210207

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

7.

Nhạc Jazz

7210209

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

8.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

7210210

1148/QĐ-BGDĐT

26/03/2018

Bộ GDĐT

2018

 

9.

Sư phạm âm nhạc

7140221

95/QĐ-BGDĐT

06/01/2021

Bộ GDĐT

2021

 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THI 

2.1. Mục đích, tính chất của kỳ thi

- Nhằm mục đích đánh giá trình độ chuyên môn, năng khiếu và kiến thức âm nhạc của thí sinh, làm căn cứ phục vụ xét tuyển trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học của Học viện.

- Sử dụng kết quả thi làm căn cứ chủ yếu để xét trúng tuyển vào hệ đại học.

2.2. Kinh nghiệm tổ chức thi

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã có kinh nghiệm hơn 65 năm đào tạo và tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành, chuyên ngành Biểu diễn, Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học trong các kỳ tuyển sinh đại học hàng năm với uy tín và chất lượng hàng đầu trong các cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước. 

2.3. Điều kiện tổ chức thi

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đảm bảo đủ năng lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để tổ chức kỳ thi khách quan, nghiêm túc, chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện và hiệu quả, cụ thể như sau:

a) Có các Ban giúp việc cho HĐTS trường bao gồm: Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo, Ban Thanh tra, Ban Cơ sở vật chất. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các ban chuyên môn thực hiện theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia. Việc tổ chức thi các môn năng khiếu thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH và Quy chế thi của của Học viện được Giám đốc ban hành sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Khoa học. 

b) Có bộ phận chuyên trách công tác khảo thí đủ năng lực quản lý và tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình của công tác thi;

c) Có đội ngũ cán bộ tham gia công tác tổ chức đủ số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn phù hợp để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong từng quy trình của công tác thi;

d) Các quy trình và phân công trách nhiệm các bộ phận tham gia đầy đủ, rõ ràng và hiệu quả, bảo đảm tính độc lập, khách quan giữa các khâu và các bộ phận; có biện pháp hiệu quả chống gian lận và lạm dụng;

e) Cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô và hình thức tổ chức thi, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ hiệu quả cho thực hiện các quy trình trong công tác tổ chức thi, bao gồm cả yêu cầu về bảo mật, an toàn, an ninh;

g) Các biện pháp chống gian lận và lạm dụng được quy định chặt chẽ ở tất cả các khâu, dưới sự giám sát của Ban Thanh tra tuyển sinh, công an phòng PA 83, công an Phường Ô Chợ Dừa và lực lượng bảo vệ của Học viện.

2.4. Khu vực tổ chức thi trình độ đại học chính quy

Số lượng phòng học có thể sử dụng làm phòng thi, chấm thi năng khiếu trực tiếp và chấm thi viết tại nhà A1 và A2 là 27 phòng, cụ thể:

+ Số phòng nhà học Nhà A1 gồm: 19 phòng

TT

TÒA NHÀ

THI CÁC CHUYÊN NGÀNH

TÊN PHÒNG

QUY MÔ CHỖ NGỒI 

LOẠI PHÒNG

NGÀY THI

HÌNH THỨC THI

THỜI GIAN THI

1.

A1

Âm nhạc học

10A

36

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

2.

A1

Piano

1B

36

Phòng học

15/07/2024

Thi biểu diễn trực tiếp

Cả ngày

3.

A1

Sáng tác

5C

6

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

6C

6

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

7C

6

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

8C

6

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

9C

6

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

10C

6

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

13C

6

Phòng học

15/07/2024

Thi viết

Sáng

4.

A1

Chỉ huy

4C

8

Phòng học

15/07/2024

Thi trực tiếp

Sáng

5.

A1

Piano PT

4C

8

Phòng học

15/07/2024

Thi trực tiếp

Chiều

6.

A1

AGO (Accordion,Guitare,E.keyboard)

1D

36

Phòng học

15/07/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

7.

A1

Thanh nhạc

13D

36

Phòng học

15/07/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

8.

A1

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Giảng đường tầng 2

80

Phòng học

15/07/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

9.

A1

Kèn gõ

15F

30

Phòng học

15/07/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

10.

A1

Nhạc Jazz

4G

30

Phòng học

15/07/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

11.

A1

Phòng HĐTS

8A

30

Phòng học

15, 16/07/2024

HĐTS 

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số phòng nhà học Nhà A2 gồm: 8 phòng

TT

TÒA NHÀ

THI CÁC CHUYÊN NGÀNH

TÊN PHÒNG

QUY MÔ CHỖ NGỒI 

LOẠI PHÒNG

NGÀY THI

HÌNH THỨC THI

THỜI GIAN THI

1.

A2

Môn kiến thức âm nhạc tổng hợp

1A

40

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

2A

24

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

4A

24

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

5A

24

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

     6A

50

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

7A

24

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

2.

 A2

 

9C

35

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

 

 

 

10C

35

Phòng học

16/07/2024

Thi viết

Sáng

2.5. Khu vực tổ chức thi trình độ đại học vừa làm vừa học

Số lượng phòng học có thể sử dụng làm phòng thi, chấm thi năng khiếu trực tiếp  nhà A1 là 8 phòng, cụ thể:

TT

TÒA NHÀ

THI CÁC CHUYÊN NGÀNH

TÊN PHÒNG

QUY MÔ CHỖ NGỒI 

LOẠI PHÒNG

NGÀY THI

HÌNH THỨC THI

THỜI GIAN THI

1

A1

Sáng tác

5C

6

Phòng học

19/09/2024

Thi viết

Sáng

6C

6

Phòng học

19/09/2024

Thi viết

Sáng

7C

6

Phòng học

19/09/2024

Thi viết

Sáng

2

A1

Thanh nhạc

13D

36

Phòng học

19/09/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

3

A1

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Giảng đường tầng 2

80

Phòng học

19/09/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

4

A1

Sư phạm âm nhạc

10A

30

Phòng học

19/09/2024

Thi trực tiếp

Cả ngày

5

A1

Môn Kiến thức âm nhạc tổng hợp

10A

30

Phòng học

20/09/2024

Thi vấn đáp

Cả ngày

6

A1

Phòng HĐTS

8A

30

Phòng học

19,20/09/2024

HĐTS 

Cả ngày

2.6. Khu vực làm đề thi

Học viện có nơi làm đề thi an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi, có đầy đủ điều kiện về thông tin liên lạc, phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy. Người làm việc trong khu vực làm đề thi phải đeo phù hiệu riêng và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép.

2.7. Đội ngũ cán bộ tham gia công tác thi (dự kiến)

Tổng số giảng viên, cán bộ 247 trong đó: 

a) Số lượng giảng viên: 168

b) Số lượng cán bộ: 67

c) Số lượng đoàn thanh niên: 12

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI

3.1. Thời gian thi: 

Hệ đại học chính quy: Ngày 15 và 16 tháng 07 năm 2024 (dự kiến)

Hệ đại học vừa làm vừa học: Ngày 19 và 20 tháng 09 năm 2024 (dự kiến)

3.2. Địa điểm thi

+ Địa điểm thi trình độ hệ đại học chính quy

Nhà A1, nhà A2, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, số 77 phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

STT

NGÀNH CHUYÊN NGÀNH

NGÀY 15/7/2024

(SÁNG TỪ 7H30, CHIỀU TỪ 13H30)

THI CHUYÊN NGÀNH

NGÀY 16/7/2024

 (SÁNG TỪ 7H30, CHIỀU TỪ 13H30)

THI MÔN KIẾN THỨC ÂM NHẠC TỔNG HỢP
 

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

1.

Âm nhạc học

Thi viết Chuyên ngành 

Phòng 10A-A1

(Thời gian: 180 phút)

13h30: Thi Piano phổ thông (ÂNH; ST; CH) Phòng 4C-A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

(ÂNH; ST; CH)   

Phòng 7A-A2

(Thời gian: 120 phút)

Dự phòng

2.

Sáng tác 

Thi viết Chuyên ngành 

Các phòng tầng 3-A1

(Thời gian: 180 phút)

  3.

Chỉ huy

Thi Chuyên ngành  Phòng 4C

4.

Kèn-Gõ

Thi Chuyên ngành Phòng 15F-A1

Thi Chuyên ngành 

Phòng 15F-/A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 5A-A2

(Thời gian: 120 phút)

5.

Dây

Thi Chuyên ngành Phòng 1C-A1

Thi Chuyên ngành 

Phòng 1C-A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 10C-A2

(Thời gian: 120 phút)

6.

Accordion, Guitar, Organ

Thi Chuyên ngành Phòng 1D-A1

Thi Chuyên ngành 

 Phòng 1D-A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 5A-A2

(Thời gian: 120 phút)

7.

Nhạc Jazz

Thi Chuyên ngành Phòng 4G-A1

Thi Chuyên ngành 

Phòng 4G-AI

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 1A-A2

(Thời gian: 120 phút)

8.

Piano

Thi Chuyên ngành Phòng 1B-A1

Thi Chuyên ngành 

Phòng 1B-A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 1A-A2

(Thời gian: 120 phút)

9.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Thi Chuyên ngành (HĐ A) 

Giảng đường tầng 2-A1

Thi Chuyên ngành (HĐ B)

Giảng đường tầng 2-A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 10C-A2

(Thời gian: 120 phút)

 

10.

Thanh nhạc 

Thi Chuyên ngành

Phòng 13D-A1

Thi Chuyên ngành, 

Phòng 13D-A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 3A-A2    

(Thời gian: 120 phút)  

+ Địa điểm thi trình độ hệ đại học vừa làm vừa học

Nhà A1 Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, số 77 phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

TT

NGÀNH CHUYÊN NGÀNH

NGÀY 19/9/2024

(SÁNG TỪ 7H30, CHIỀU TỪ 13H30)

THI CHUYÊN NGÀNH

NGÀY 20/9/2024

 (SÁNG TỪ 7H30, CHIỀU TỪ 13H30)

THI MÔN KIẾN THỨC ÂM NHẠC TỔNG HỢP
 

 

   

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

 

1

Sáng tác 

Thi viết Chuyên ngành 

Các phòng tầng 3-A1

(Thời gian: 180 phút)

 

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 10A-A1

 

 

2

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Thi Chuyên ngành (HĐ A) 

Giảng đường tầng 2-A1

 

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 10A-A1

 

 

 

3

Thanh nhạc 

Thi Chuyên ngành

Phòng 13D-A1

Thi Chuyên ngành, 

Phòng 13D-A1

Thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp 

Phòng 10A-A1

    

 

 

 

4

Sư phạm âm nhạc

Thi Đàn-Hát

Phòng 10A-A1

 

Thi Kinh nghiệm sư phạm

Phòng 10A-A1

 
             

3.3. Đề cương thi

3.3.1. Môn thi chuyên ngành

- Môn thi Chuyên ngành cho các ngành, chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ, Thanh nhạc, Chỉ huy, Sư phạm âm nhạc biểu diễn trực tiếp trước hội đồng, chương trình thi được quy định theo từng ngành, chuyên ngành tại Thông báo tuyển sinh hàng năm.

- Môn thi Chuyên ngành cho các ngành Sáng tác và Âm nhạc học: thi viết 180 phút, chương trình thi được quy định theo từng ngành/ chuyên ngành tại Thông báo tuyển sinh hàng năm.

3.3.2. Môn thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp:

3.3.2.1. Đối với đại học chính quy (thi viết)

a. Phân tích tổng hợp (60 phút): 

Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc Lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

b. Ghi âm: (60 phút)

Ghi âm 02 phần gồm: đơn điệu và hợp điệu.

c. Piano phổ thông (đối với ngành Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học)

- Biểu diễn các bài thi theo quy định.

3.3.2.2. Đối với đại học vừa làm vừa học (thi vấn đáp)

- Trả lời các kiến thức liên quan tới chuyên ngành.

- Trả lời kinh nghiệm sư phạm (đối với ngành Sư phạm âm nhạc)

- Trả lời các kiến thức liên quan tới Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

- Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc Lãng mạn.

IV. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ THI 

4.1. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Phiếu đăng ký dự thi đại học năm 2024 theo mẫu của HVÂNQGVN;

- Bản sao công chứng Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc THBT đối với các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2024. Thí sinh sẽ phải nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT năm 2024 khi nhập học;

- Hồ sơ tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đạt trình độ tương đương THPT của Việt Nam (Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT xác nhận bằng văn bản).

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng âm nhạc;

- Bản sao công chứng xác nhận điểm văn trong kỳ thi THPT Quốc gia hoặc Học bạ 3 năm học THPT hoặc Học bạ 3 năm học chương trình văn hóa trung cấp chuyên nghiệp; 

- Hồ sơ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân;

- 02 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 (ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh, ảnh chụp trong vòng 06 tháng).

4.2. Phương thức nộp hồ sơ, nhận phiếu thi

4.2.1. Thời gian tư vấn tuyển sinh:

- Hệ đại học chính quy từ ngày 15/04/2024 đến ngày 10/05/2024. 

- Hệ đại học vừa làm vừa học từ ngày 10/7/2024 đến ngày 30/7/2024 (dự kiến).

4.2.2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Hệ đại học chính quy từ ngày 13/05/2024 đến 21/06/2024; chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (hạn cuối trên tem thư là: 16/06/2024).

- Hệ đại học vừa làm vừa học từ ngày 01/8/2024 đến ngày 06/09/2024, chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hạn cuối trên tem thư là: 30/08/2024 (dự kiến).

- Nộp trực tiếp tại: Văn phòng tuyển sinh Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Tầng 3, nhà A3.

- Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các Sở GDĐT.

4.2.3. Thời gian nhận phiếu thi:  

- Hệ đại học chính quy: Sáng ngày 11 tháng 07 năm 2024

- Hệ đại học vừa làm vừa học: Sáng ngày 17 tháng 09 năm 2024

4.3. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi: 

- Hệ đại học chính quy: 800.000đ

- Hệ đại học vừa làm vừa học: 800.000đ

4.4. Địa chỉ thông báo

Thông tin danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi, kết quả thi của thí sinh được công bố trên trang thông tin điện tử Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: vnam.edu.vn

4.5. Giấy báo trúng tuyển

Học viện gửi giấy báo trúng tuyển theo địa chỉ của thí sinh ghi trên hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh trúng tuyển có thể nhận trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh tại Học viện.

4.6. Cam kết thực hiện Đề án

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cam kết thực hiện việc tổ chức thi các môn thi theo đúng các quy định của Đề án tổ chức thi và Quy chế thi trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 và được đăng tải tại thông báo trên trang thông tin điện tử của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: https://vnam.edu.vn.

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn