Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12389869
Thông tin tuyển sinh Thứ bảy, 18/05/2024

NỘI DUNG THI HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM


 

1.3.1. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (các chuyên ngành Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục (36 dây), Gõ dân tộc)

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn 02 bài tương đương hết trình độ trung cấp 2/6 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 bài dân ca;

- 01 bài tiểu phẩm hoặc 01 ca khúc chuyển soạn.

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.2. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 

1.3.2.1. Các chuyên ngành Dây (Viola, Cello, Double Bass)

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 gam;

- 01 etude; 

- 01 sonatine hoặc 01 chương concerto. 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.2.2. Các chuyên ngành Kèn - Gõ (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trombone, Trumpet, Tuba, Gõ giao hưởng)

* Các chuyên ngành Kèn:

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 gam; 

- 01 etude; 

- 01 sonatine hoặc chương I concerto;

- Kiểm tra năng khiếu chuyên ngành (bàn tay, độ nhạy của ngón tay; hơi, môi, răng phù hợp chuyên ngành kèn). 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Gõ giao hưởng: 

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 gam;

- 01 etude cho Xylophone; 

- 01 etude cho trống con;

- 01 chương sonatine hoặc 01 chương concerto.

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.2.3. Accordion

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 etude;

- 01 tác phẩm tùy chọn (khuyến khích bài phức điệu);

- 01 tác phẩm ở hình thức lớn (suite hoặc variation) hoặc 01 chương sonate.

b. Xướng âm: 

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.2.4. Guitar

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 etude (có kỹ thuật tương đương với 06 khúc chuyên luyện của F. Carruli);

- 01 bài phức điệu (prelude, allemande, courante hay menuet của J.S. Bach);

- 01 tác phẩm ở hình thức lớn (suite hoặc variation) hoặc 01 chương sonate;

- 01 tác phẩm tùy chọn (khuyến khích bài Việt Nam).

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.3. Piano 

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 5/9 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 gam (cách quãng 8, quãng 3, quãng 6; rải 11 kiểu; bán cung 1, 2, 3);

- 01 bài etude;

- 01 bài phức điệu (prelude & fuga);

- 01 tác phẩm nước ngoài; 

- 01 tác phẩm hình thức lớn (chương I hoặc chương II&III sonate cổ điển, biến tấu hoặc rondo).  

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.4. Nhạc Jazz 

1.3.4.1. Chuyên ngành Piano Jazz 

a. Chuyên ngành:

 Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 02 tác phẩm Jazz nguyên bản hoặc Jazz transcription; 

- 02 tác phẩm Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách; 

- Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm, hợp âm Nhạc Jazz.

 b. Xướng âm:

 Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.4.2. Chuyên ngành Saxophone Jazz 

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 12 gam trưởng;

- 01 etude Jazz;

- 01 tác phẩm Jazz nguyên bản hoặc Jazz transcription;

- 01 tác phẩm Jazz ngẫu hứng (có thể chơi độc tấu hoặc với phần đệm);

- Kiểm tra trực tiếp thị tấu bản nhạc ở mức độ đơn giản;

- Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm, hợp âm Nhạc Jazz.

 b. Xướng âm:

 Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.4.3. Chuyên ngành Guitar Jazz, Bass Jazz (Guitar Bass, Double Bass)

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 02 tác phẩm nhạc Jazz nguyên bản hoặc Jazz transcription; 

- 02 tác phẩm nhạc Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách;

- Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm, hợp âm Nhạc Jazz.

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.4.4. Chuyên ngành Gõ Jazz

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 02 etude trên bộ trống;

- 02 tác phẩm chơi với băng, đĩa. 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.5. Violin 

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 5/9 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau: 

- 01 gam 3 quãng 8-gam rải; Gam 2 dây quãng 3, 6, 8 (luyến 2 hoặc 4);

- 01 bài etude hoặc 01 bài phức điệu (J.S. Bach, G.P. Telemann);

- 01 tác phẩm ở hình thức lớn: 01 chương concerto hoặc 02 chương sonate tiền cổ điển, cổ điển (G.F. Handel, A. Vivaldi, F. Veracini) với phần đệm Piano. 

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.6. Organ (Phím điện tử) 

a. Chuyên ngành: 

Biểu diễn bài tương đương hết trình độ trung cấp 3/7 của HVÂNQGVN với chương trình quy định như sau:

- 01 etude hoặc 01 tiểu phẩm (khác thể loại với bài thứ tư của chương trình);

- 01 bài phức điệu (03 chương suite Anh, Pháp, Đức/ hoặc 01 prelude & fuga; hoặc fuga độc lập từ tập “Little Preludes and Fugues”/ hoặc Inventions 3 bè (J.S. Bach);

- 01 chương sonate; 

- 01 bài đương đại hoặc ragtime (có độ khó tương đương).

b. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.3.7. Thanh nhạc 

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài với chương trình quy định như sau:

- 01 ca khúc Việt Nam;

- 01 ca khúc nước ngoài.

* Lưu ý: Thí sinh thi Thanh nhạc đăng ký đệm với HĐTS.

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc.

1.3.8. Lý thuyết âm nhạc 

a. Chuyên ngành: Thi viết 120 phút

- Viết một bài luận về một ca khúc Việt Nam. 

b. Piano phổ thông (môn điều kiện không tính trong tổng điểm):

- Biểu diễn 02 bài Piano:  Tải danh sách bài thi tại đây 

c. Xướng âm, Ghi âm:

- Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

- Ghi âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 1 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 3/8.

1.3.9. Sáng tác âm nhạc         

a. Chuyên ngành: Thi viết 180 phút.

- Phổ 01 bài thơ cho sẵn thành một ca khúc hoàn chỉnh (không có phần đệm Piano);

- Phát triển nét nhạc cho sẵn thành một tác phẩm hoàn chỉnh ở hình thức một đoạn đơn hoặc hai đoạn đơn;có thể chọn viết cho Piano hoặc một nhạc cụ độc tấu (Violin, Viola, Flute, đàn Bầu, đàn Tranh, v.v.) không có phần đệm (yêu cầu đúng tính năng nhạc cụ).

b. Piano phổ thông (môn điều kiện không tính trong tổng điểm): 

- Biểu diễn 02 bài Piano: Tải danh sách bài thi tại đây 

c. Xướng âm, Ghi âm:

- Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

- Ghi âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 1 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 3/8.

1.3.10. Chỉ huy hợp xướng 

a. Chuyên ngành:

Chỉ huy 02 tác phẩm: 01 tác phẩm bắt buộc và 01 tác phẩm tự chọn.

- Tác phẩm bắt buộc: chỉ huy kỹ thuật cơ bản: Tải danh sách bài thi tại đây

- Tác phẩm tự chọn: 01 bài hợp xướng 2 bè trở lên không phần đệm (acapella) hoặc chỉ huy trên bản rút gọn cho đàn piano.

* Lưu ý: Người đệm và hợp xướng viên phải đăng ký với HĐTS.

b. Piano phổ thông (môn điều kiện không tính trong tổng điểm): 

- Biểu diễn 02 bài Piano: Tải danh sách bài thi tại đây

c. Xướng âm, Ghi âm:

- Xướng âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 2 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

- Ghi âm 01 bài ở giọng có hóa biểu từ 0 đến 1 dấu hóa; nhịp 2/4, 3/4, 3/8.

 

QUAY LẠI TRANG THÔNG BÁO

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn