Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12192328
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 15/04/2024

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM - ĐỢT 1 NĂM 2023

(Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

TC236N0132

DƯƠNG YẾN 

NHI

Nữ

04-07-2007

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 9

ANTT

Đàn 36 dây

9.38

5.00

KV2

0.25

 

 

24.00

Trúng tuyển

2

TC236N0139

LÊ THU 

THỦY

Nữ

22-10-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

ANTT

Đàn Bầu

9.58

8.50

KV3

 

 

 

27.65

Trúng tuyển

3

TC236N0374

PHẠM HỒNG 

MAI

Nữ

12-05-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Bầu

9.48

9.00

KV3

 

 

 

27.95

Trúng tuyển

4

TC236N0190

BÙI NGỌC BẢO 

HÂN

Nữ

18-05-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

ANTT

Đàn Bầu

9.30

6.50

KV3

 

 

 

25.10

Trúng tuyển

5

TC236N0015

KHÂU HOÀNG GIA 

AN

Nữ

05-09-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Bầu

9.18

7.00

KV3

 

 

 

25.35

Trúng tuyển

6

TC236N0312

NGUYỄN XUÂN TIẾN 

ĐẠT

Nam

05-05-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Nguyệt

9.50

9.80

KV3

 

 

 

28.80

Trúng tuyển

7

TC236N0279

NGUYỄN PHÚC 

KHANG

Nam

10-09-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Nguyệt

9.40

5.00

KV3

 

 

 

23.80

Trúng tuyển

8

TC236N0416

NGUYỄN ĐĂNG BẢO 

KHÔI

Nam

13-07-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Nguyệt

9.30

6.80

KV3

 

 

 

25.40

Trúng tuyển

9

TC236N0278

VŨ TRƯỜNG 

ANH

Nam

19-10-2005

Hải Dương

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Nguyệt

9.00

7.00

KV2

0.25

 

 

25.17

Trúng tuyển

10

TC236N0181

VŨ VƯƠNG 

ANH

Nam

22-10-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Nhị

9.50

8.80

KV3

 

 

 

27.80

Trúng tuyển

11

TC236N0211

NGUYỄN MINH 

TRANG

Nữ

05-12-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

ANTT

Đàn Nhị

9.20

7.50

KV3

 

 

 

25.90

Trúng tuyển

12

TC236N0097

NGUYỄN HÀ

PHƯƠNG

Nữ

17-12-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

ANTT

Đàn Tranh

9.42

7.50

KV3

 

 

 

26.34

Trúng tuyển

13

TC236N0044

NGUYỄN HOÀNG THÙY 

DƯƠNG

Nữ

21-11-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

ANTT

Đàn Tranh

9.32

8.50

KV3

 

 

 

27.14

Trúng tuyển

14

TC236N0107

PHẠM PHƯƠNG

CHI

Nữ

28-12-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Tranh

9.30

7.75

KV3

 

 

 

26.35

Trúng tuyển

15

TC236N0108

PHAN TRƯƠNG THUỲ 

LÂM

Nữ

21-04-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Tranh

9.28

6.85

KV3

 

 

 

25.41

Trúng tuyển

16

TC236N0248

NGUYỄN THẠCH 

THẢO

Nữ

28-04-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

ANTT

Đàn Tranh

9.26

7.90

KV3

 

 

 

26.42

Trúng tuyển

17

TC236N0332

LÊ KHÁNH

CHI

Nữ

08-06-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

ANTT

Đàn Tranh

9.22

6.40

KV3

 

 

 

24.84

Trúng tuyển

18

TC236N0157

NGUYỄN BẢO 

TRANG

Nữ

06-09-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Tranh

9.12

9.80

KV2

0.25

 

 

28.29

Trúng tuyển

19

TC236N0047

VŨ THẢO 

HIỀN

Nữ

01-08-2011

Hà Nam

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.53

8.00

KV2-NT

0.50

 

 

27.55

Trúng tuyển

20

TC236N0104

PHẠM KHÁNH 

PHƯƠNG

Nữ

21-01-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.00

5.00

KV3

 

 

 

23.00

Trúng tuyển

21

TC236N0127

NGUYỄN NGỌC BẢO

ANH

Nữ

15-12-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

ANTT

Đàn Tỳ Bà

8.58

6.00

KV3

 

 

 

23.15

Trúng tuyển

22

TC236N0260

TRỊNH MINH

TRÍ

Nam

20-12-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Gõ dân tộc

9.40

7.50

KV3

 

 

 

26.30

Trúng tuyển

23

TC236N0204

ĐINH AN 

NHƯ

Nữ

18-07-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

ANTT

Gõ dân tộc

9.28

6.80

KV3

 

 

 

25.36

Trúng tuyển

24

TC236N0245

LƯƠNG QUỲNH

ANH

Nữ

24-07-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

ANTT

Gõ dân tộc

9.28

8.60

KV3

 

 

 

27.16

Trúng tuyển

25

TC236N0240

TRỊNH ANH

KIỆT

Nam

25-04-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Sáo Trúc

9.60

9.00

KV2

0.25

 

 

28.45

Trúng tuyển

26

TC236N0175

NGUYỄN NHẬT GIANG

NAM

Nam

08-12-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Sáo Trúc

9.48

7.00

KV3

 

 

 

25.95

Trúng tuyển

27

TC236N0016

DƯƠNG QUỲNH 

ANH

Nữ

25-08-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

ANTT

Sáo Trúc

9.40

9.50

KV3

 

 

 

28.30

Trúng tuyển

28

TC236N0209

KHỔNG MINH HOÀNG 

BÌNH

Nam

27-06-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Sáo Trúc

9.35

9.00

KV3

 

 

 

27.70

Trúng tuyển

29

TC236N0189

TRẦN TUẤN

HƯNG

Nam

10-02-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Sáo Trúc

9.35

9.00

KV2

0.25

UT2

1.00

28.70

Trúng tuyển

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Giám đốc Học viện 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn