Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12192139
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/04/2024

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO


 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2022 (Người học)

STT

Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo

Mã lĩnh vực/ngành

Quy mô đào tạo

A

SAU ĐẠI HỌC

 

55 

1

Tiến sĩ

9210201 

1.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

1.1.1

Ngành Âm nhạc học

9210201 

 

2

Thạc sĩ

 

 

2.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

2.1.1

Ngành Âm nhạc học

8210201

 7

2.1.2

Ngành Nghệ thuật âm nhạc

8210202

39

2.1.3

Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học 

8140111

3

B

ĐẠI HỌC

 

418

3

Đại học chính quy

 

418

3.1

Chính quy

 

 

3.1.1

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học

 

 

3.1.1.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

3.1.1.1.1

Ngành Âm nhạc học

 7210201

 23

3.1.1.1.2

Ngành Sáng tác âm nhạc

7210203

18

3.1.1.1.3

Ngành Chỉ huy âm nhạc

7210204

4

3.1.1.1.4

Ngành Thanh nhạc

7210205

114

3.1.1.1.5

Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

7210207

89

3.1.1.1.6

Ngành Piano

7210208

62

3.1.1.1.7

Ngành Nhạc Jazz

7210209

27

3.1.1.1.8

Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

7210210

81

4

Đại học vừa làm vừa học

 

53 

4.1

Đối tượng từ trung cấp lên đại học

 

48

4.1.1

Lĩnh vực nghệ thuật

 

 

4.1.1.1

Ngành Thanh nhạc

7140205

14

4.1.2

Lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

4.1.2.1

Ngành Sư phạm âm nhạc

7140221

34

4.2

Đối tượng từ cao đẳng lên đại học

 

 

4.2.1

Lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

4.2.1.1

Ngành Sư phạm âm nhạc

7140221

5

 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá

- Tổng diện tích đất của trường (ha): 25.757m

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 2.622m

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:

TT

Loại phòng

Số lượng

Diện tích sàn xây

dựng (m2)

1.

 Phòng học

67

12098,4

1.1.

 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

2

8946

1.2.

 Phòng học từ 50 chỗ đến 200 chỗ

3

360

1.3.

 Phòng học dưới 50 chỗS

62

2792,4

 

 Trong đó:

 

 

1.3.1.

 Phòng học máy tính

1

120

1.3.2.

 Phòng học ngoại ngữ

1

28

1.3.3.

 Phòng học nhạc

41

10197,4

1.3.4.

 Phòng học đa năng

6

388

1.3.5.

 Phòng học khác

18

1365

2.

 Phòng chức năng

8

14008

2.1

 Thư viện/Trung tâm học liệu

2

1442

2.2

 Phòng thí nghiệm

0

0

2.3

 Xưởng, phòng thực hành

1

11550

2.4

 Nhà tập đa năng

1

916

2.5

 Nhà hiệu bộ (nhà làm việc)

4

100

3.

 Diện tích khác

50

2622

3.1

 Ký túc xá/ khu nội trú

50

2622

 

3. Danh sách giảng viên

3.1. Danh sách giảng viên toàn thời gian

Stt

Họ và tên

Chức danh khoa học

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Ngành tham gia giảng dạy

Mã ngành đại học

Tên ngành đại học

1

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7140221

- Sư phạm âm nhạc

- Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

2

Bùi Đăng Khánh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

3

Đoàn Hoàng Khánh  Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

4

Hồ Thị Hồng Dung

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

5

Nguyễn Phương Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

6

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

- Sư phạm âm nhạc

- Kiến thức âm nhạc

7

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

- Sư phạm âm nhạc

- Kiến thức âm nhạc

8

Nguyễn Tuấn Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

- Sư phạm âm nhạc

- Thanh nhạc

9

Tạ Thị Định

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

- Sư phạm âm nhạc

- Thanh nhạc

10

Trần Thị Trang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

11

Đỗ Thị Thanh Nhàn

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

12

Đồng Lan Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

13

Lê Thảo Nguyên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

14

Lê Thị Hải Yến

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

15

Nguyễn Huy Lâm

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

16

Nguyễn Thị Thiều Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

17

Nguyễn Tú Uyên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

18

Phạm Nghiêm Việt Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

19

Lã Minh Tâm

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210203

- Sáng tác âm nhạc

- Kiến thức âm nhạc

20

Nguyễn Thị Thành Thi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

21

Phạm Minh Thành

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

22

Phạm Xuân Cung

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

- Sáng tác âm nhạc

- Kiến thức âm nhạc

23

Phạm Ngọc Khôi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy

24

Lê Thị Yến

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy

25

Nguyễn Thanh Giang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy

26

Nguyễn Thúy Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy

27

Nguyễn Thùy Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy

28

Trần Minh Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy

29

Trần Thanh Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy

30

Trương Thị Thu Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

 - Chỉ huy

 - Biểu diễn nhạc cụ  

  truyền thống

31

Nguyễn Thị Tân Nhàn

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

32

Bùi Thị Lan Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

33

Đào Nguyên Vũ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

34

Dương Thị Hồng Lan

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

35

Lê Anh Dũng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

36

Lê Hoa Phong Lan

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

37

Lê Thị Thơ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

38

Nguyễn Khánh Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

39

Nguyễn Lệ Thuyên Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

40

Nguyễn Quang Tú

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

41

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

42

Nguyễn Thị Tố Uyên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

43

Trịnh Minh Trang

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210205

Thanh nhạc

44

Nguyễn Thị Hà

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

45

Lê Thư Hương

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

46

Nguyễn Văn Phúc

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

47

Trần Khánh Quang

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

48

Bùi Công Duy

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

49

Bùi Thị Hà Miên

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

50

Đỗ Xuân Thắng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

51

Doãn Mai Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

52

Đoàn Thanh Tùng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

53

Dương Minh Chính

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

54

Hồ Việt Khoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

55

Khúc Văn Khoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

56

Lâm Đức Chính

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

57

Lê Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

58

Lưu Nhật Tân

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

59

 Ngô Đăng Khoa

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

60

Nguyễn Công Thắng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

61

Nguyễn Hồng Ánh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

62

Nguyễn Quốc Bảo

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

63

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

64

Nguyễn Thu Bình

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

65

Nguyễn Trọng Bằng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

66

Nguyễn Tuấn Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

67

Phạm Quỳnh Trang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

68

Phạm Trường Sơn

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

69

Phan Thị Tố Trinh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

 70

Trần Thị Thu Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

71

Trần Thị Vân Cơ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

72

Vũ Thị Khánh Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

73

Vương Toàn Lâm

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

74

Đào Trọng Tuyên

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

75

Nguyễn Hoàng Phương

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

76

Chu Thị Ngân Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

77

Chử Hải Ly

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

78

Đào Thu Lê

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

79

Đoàn Diễm Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

80

Lưu Đức Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

81

Nguyễn Thị Hương Giang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

82

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

83

Nguyễn Trinh Hương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

84

Phạm Linh Chi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

85

Trần Hà Mi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

86

Trần Thị Ngọc Bích

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

87

Trần Thị Tâm Ngọc

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210208

Piano

88

Nguyễn Tiến Mạnh

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

89

Nguyễn Hiền Đức

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

90

Lê Đức Sơn

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

- Nhạc Jazz

- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

91

Lương Xuân Thịnh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

92

Nguyễn Quang Vinh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

- Nhạc Jazz

- Biểu diễn nhạc cụ  phương Tây

93

Nguyễn Thị Minh Phương

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

94

Cồ Huy Hùng

 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

95

Phạm Thị Thu An

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

96

Bùi Lệ Chi

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

97

Dương Thị Thu Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

98

Hồ Hoài Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

99

Lê Minh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

100

Lê Thị Ngọc Hà

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

101

Lê Thùy Linh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

102

Ngô Trà My

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

103

Nguyễn Đức Thao

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

104

Nguyễn Hoàng Anh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

105

Nguyễn Quang Duy

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

106

Nguyễn Thị Lệ Giang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

107

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

108

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

109

Phạm Thị Huệ

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

110

Phạm Thị Trà My

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

111

Trần Thị Hương Giang

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

112

Vũ Việt Hồng

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

113

Đặng Thị Thanh Hoa

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Khác

Kiến thức đại cương

114

Đỗ Hải Nam

 

Thạc sĩ

Giáodục thể chất

Khác

Kiến thức đại cương

115

Lê Thị Thanh Huyền

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Khác

Kiến thức đại cương

116

Nguyễn Hoài Thu

 

Thạc sĩ

Kinh tế chính trị

Khác

Kiến thức đại cương

117

Nguyễn Thị Mai Hương

 

Thạc sĩ

Triết học

Khác

Kiến thức đại cương

118

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Khác

Kiến thức đại cương

119

Nguyễn Thu Cúc

 

Thạc sĩ

Sư phạm Ngữ văn

Khác

Kiến thức đại cương

120

 Phạm Thị Thu Hà

 

Thạc sĩ

Hồ Chí Minh học

Khác

 Kiến thức đại cương

 

Tổng số giảng viên 

toàn thời gian: 120

 

 

 

 

 

 

3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học

Stt

Họ và tên

Cơ quan 

công tác

Chức danh khoa học

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Ngành tham gia 

giảng dạy

Mã ngành đại học

Tên ngành đại học

1

Bùi Ngọc Linh

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7140221

Sư phạm âm nhạc

2

Bùi Huyền Nga

HVÂNQGVN

Phó giáo sư 

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

3

Nguyễn Bình  Định

HVÂNQGVN

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210201

- Âm nhạc học

- Kiến thức âm nhạc

4

Đỗ Hồng Quân

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật VN

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

5

Nguyễn Đức Trịnh

Hội Nhạc sĩ Việt Nam

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

6

Cao Đình Thắng

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

7

Trần Lưu Hoàng

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210203

Sáng tác âm nhạc

8

Lê Thị Quỳnh

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

9

Đinh Hồng Trang

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

10

Đỗ Kiên Cường

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210204

Chỉ huy âm nhạc

11

Nguyễn Quỳnh Chi

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

12

Nguyễn Thiện Minh

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

13

Phùng Hoài Thu

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

14

Quyền Thiện Đắc

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

15

Lê Duy Mạnh

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

16

Hoàng Phú Tùng

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

17

Trần Duy Nam

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

18

Hoàng Xuân Tùng

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

19

Triệu Thị Kiều  Trang

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210209

Nhạc Jazz

20

Bùi Thanh Thủy

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

21

Lê Đức Dũng

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Âm nhạc

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

22

Trần Anh Tuấn

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất

Khác

Kiến thức đại cương

23

Bùi Thị Mận

HVÂNQGVN

 

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất

Khác

Kiến thức đại cương

 

Tổng số giảng viên thỉnh giảng: 23

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

LÊ ANH TUẤN 

(đã ký)

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn