Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12540619
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 15/06/2024

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại Học viện

Thực hiện công văn số 1197/KH-BVHTTDL ngày 30/3/2023 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra công vụ năm 2023. Theo kế hoạch, Đoàn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tới Học viện kiểm tra bất kỳ trong năm 2023. Nội dung kiểm tra: việc thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc tại đơn vị.

Ban lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động nghiêm tục thực hiện các yêu cầu sau:

  1. Tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế của Học viện.
  2. Thực hiện tác phong và lề lối làm việc chuẩn mực, các quy định về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở và thời gian làm việc theo đúng quy định của Học viện (theo quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Âm nhạc QGVN năm 2023)
  3. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành (đính kèm quyết định 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  4. Xử lý dứt điểm các đơn thư, khiếu nại (nếu có).

Trên đây là một số nội dung, yêu cầu các cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn Học viện nghiêm túc thực hiện. Đề nghị Khối Hành chính đảm làm việc đúng giờ quy định, không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, nghỉ trưa. Khối giảng viên thực hiện nghiêm theo đúng thời khóa biểu về tiết dạy, giờ lên lớp.

GIÁM ĐỐC
LÊ ANH TUẤN
(Đã ký)

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn