Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12389891
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 18/05/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ CỦA HSSV NĂM THỨ NHẤT - NĂM HỌC 2021-2022

Lịch học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 - Do tình hình dịch Covid-19 HS học trực tuyến trong thời gian giãn cách

* Ký hiệu viết tắt: AGO (Acc, Guitare, Organ); SCA (Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học); ANTT (Âm nhạc truyền thống)

** Các môn học/lớp học có ghi Tự chọn hoặc Lớp A,B,C... thì HS tự chọn 01 môn học/ lớp học cố định phù hợp với thời gian của mình.

*** HSSV thắc mắc về Thời khoá biểu liên hệ số: 0936.899.997 (Quang Linh) 

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

15h30

I+II

2

5A - A2

615-608-6770/ 12345

Hải Yến

2

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

5A - A2

615-608-6770/ 12345

Hải Yến

1

TC 1/7

AGO A + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

2A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

2

TC 1/7

AGO B +  Jazz + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

1

TC 1/9

Dây A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1C - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

2

TC 1/9 

Dây B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

3

TC 1/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

4

TC 1/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

1

TC 1/4

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

1A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

2

TC 1/4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

2A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

3

TC 1/4

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

3A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

4

TC 1/4

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

5

TC 1/4 

Piano + Violon + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10A - A1

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

6

TC 1/4 

Guitare + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc truyền thống + Viola

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h30

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

7

TC 1/4

Thanh nhạc A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

10A - A1

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

8

TC 1/4

Thanh nhạc B  

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

9

TC 1/4

Thanh nhạc C  

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

10

TC 1/4

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1E - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

11

TC 1/4

Piano + Violin + Organ

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

12

TC 1/4

Guitare + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc truyền thống + Viola

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

13

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1E - A2

788-174-4707/ 606182

Triệu Thị Kiều Trang 

14

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1E - A2

788-174-4707/ 606182

Triệu Thị Kiều Trang 

15

TC 1/4 + 4/7

SCA + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

7E - A2

799-122-3484/ 123489

Nguyễn Thu Phương

16

TC 1/4 + 3/6 +  6/9

Âm nhạc truyền thống + Piano + Dây

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

8E - A2

788-174-4707/ 606182

Triệu Thị Kiều Trang 

17

TC 1/4 + 4/7

Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

7E - A2

799-122-3484/ 123489

Nguyễn Thu Phương

18

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

19

TC 1/4

Lý thuyết âm nhạc

Chuyên ngành Lý luận

Thứ 7

 

14h00

I

4

5D - A2

965-163-7329/ 123456

Đỗ Thanh Nhàn

20

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

21

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

22

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

23

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

24

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

25

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

26

TC 1/4 

Thanh nhạc A

Dân ca

Thứ 4

8h00

 

II

2

9E - A2

TB sau

Hoàng Thanh

27

TC 1/4 

Thanh nhạc B

Dân ca

Thứ 4

9h30

 

II

2

9E - A2

TB sau

Hoàng Thanh

28

TC 1/4 + 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống B (1/4 + 3/6) + Kèn gõ (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

TB sau

Hoàng Thanh

29

TC 1/4 + 4/7

SCA + AGO (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

TB sau

Hoàng Thanh

30

TC 1/4 + 6/9

Piano B

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

TB sau

Hoàng Thanh

31

TC 1/4 + 4/7 + 6/9

Violon + Viola + Cello + C.Bass + Piano A (6/9)

Dân ca

Thứ 7

 

15h00

II

2

10E - A2

TB sau

Hoàng Thanh

32

ĐH 1

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

33

ĐH 1

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

34

ĐH 1

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

3A - A2

TB sau

Trọng Ánh

35

ĐH 1

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

6F - A2

0979.810.897

Lưu Minh

36

ĐH 1

Piano +  Dây

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

37

ĐH 1

Thanh nhạc A  + Âm nhạc truyền thống A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

10C - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

38

ĐH 1

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10C - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

39

ĐH 1

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

40

ĐH 1

Cello + Viola + Organ + Guitare + Kèn gõ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

41

ĐH 1

Thanh nhạc C  + Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

5A - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

42

ĐH 1

SCA

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1D - A2

615-608-6770/ 12345

Hải Yến

43

ĐH 1

Thanh nhạc + Jazz

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

5A - A2

893-523-8448/ Thaytoan55

Lê Văn Toàn

44

ĐH 1

Piano + Dây + AGO + Kèn gõ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

5A - A2

893-523-8448/ Thaytoan55

Lê Văn Toàn

45

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

5A - A2

965-163-7329/ 123456

Đỗ Thanh Nhàn

46

ĐH 1

Âm nhạc học

Âm nhạc học

Thứ 3

8h00

 

I+II

4

1D - A2

870-350-9792/ XJTgG2

Bình Định

47

ĐH 1

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

II

4

1D - A2

0915.367.267

Bùi Huyền Nga

48

ĐH 1

SCA

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

9C - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

49

ĐH 1

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

50

ĐH 1

Thanh nhạc + AGO + Dây + Kèn Gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

51

ĐH 1

Piano + Jazz + SCA + Âm nhạc truyền thống

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

15h30

I+II

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

52

ĐH 1

SCA

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

6D - A2

0912.359.590

Trần Lưu Hoàng

53

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục học

Thứ 6

8h30

 

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

369-514-9160/ 123456789

Lê Thị Thủy

54

ĐH 1

Piano + Jazz + Dây + AGO

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

9E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

55

ĐH 1

 Kèn gõ + Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

1E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

56

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

57

ĐH 1

Thanh nhạc A + SCA

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

58

ĐH 1

Thanh nhạc A

Tin học

Thứ 2

 

13h30

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

59

ĐH 1

Dây + Kèn gõ + SCA

Tin học

Thứ 3

 

13h30

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

60

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Tin học

Thứ 5

8h00

 

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

61

ĐH 1

Piano + Jazz

Tin học

Thứ 6

 

13h30

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

62

ĐH 1

AGO + Thanh nhạc B

Tin học

Thứ 6

8h00

 

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

63

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành A

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 2

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

64

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành B

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 2

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

65

ĐH 1

Piano + AGO + SCA + Kèn gõ + Dây

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

8596914901 / ppnckh2021

Lê Anh Tuấn

66

ĐH 1

Thanh nhạc + Jazz + Âm nhạc TT 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

15h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

8596914901 / ppnckh2021

Lê Anh Tuấn

67

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

 864-303-4887/ 12345678

Trần Anh Tuấn

68

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

69

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

70

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

71

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

 

Cập nhật 19/9/2021. 17:00  

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn