Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12389904
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 18/05/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ CHUYÊN NGÀNH SÁNG TÁC, CHỈ HUY, ÂM NHẠC HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

ĐH 1

Âm nhạc học

Âm nhạc học

Thứ 3

8h00

 

I+II

4

1D - A2

870-350-9792/ XJTgG2

Bình Định

2

ĐH 2

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 5

 

13h30

I

4

1D - A2

0915.367.267

Bùi Huyền Nga

3

ĐH 1

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

II

4

1D - A2

0915.367.267

Bùi Huyền Nga

4

ĐH 2

Âm nhạc học

Phê bình âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

4

1D - A2

0965.511.188

Cù Lệ Duyên

5

TC 1/4

Lý thuyết âm nhạc

Chuyên ngành Lý luận

Thứ 7

 

14h00

I

4

5D - A2

965-163-7329/ 123456

Đỗ Thanh Nhàn

6

ĐH 4

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 3

 

15h30

I

3

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

7

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

8

ĐH 3

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 6

8h00

 

II

3

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

9

ĐH 3

SCA

Phối khí

Thứ 3

 

13h30

I

3

1D - A2

0982.101.099

Phạm Minh Thành

10

ĐH 2

SCA

Phối khí

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

10C - A2

0982.101.099

Phạm Minh Thành

11

ĐH 3

SCA 

Đọc tổng phổ

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

10C - A2

0985.415.490

Thiếu Hoa

12

ĐH 1

SCA

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

6D - A2

0912.359.590

Trần Lưu Hoàng

13

TC 3/4

SCA

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

6D - A2

0912.359.590

Trần Lưu Hoàng

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn