Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12740942
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/07/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

2

ĐH 2

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

3

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

4

ĐH 2

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

5

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

6

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

7

TC 2/4 + 4/6

Thanh Nhạc B + Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

8

TC 2/4 + 5/7

AGO + Kèn Gõ + Viola + Cello + C.bass

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

9

TC 2/4 + 4/6 + 5/7

SCA + Âm nhạc truyền thống B + Jazz 

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

10

TC 2/4

Thanh nhạc C

Tiếng Anh

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

11

TC 2/4 + 7/9

Piano + Violon

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

12

ĐH 1 

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

13

ĐH 2

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

14

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

15

ĐH 2

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

16

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

17

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

18

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

19

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

20

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

21

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành

Tâm lý học

Thứ 7

8h00

 

I

4

Giảng đường tầng II - A1

0977.902.799

Đỗ Thu Hiền

22

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

23

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

24

THCS

Lớp Văn hóa: 7A1 + 9A2

Thể dục THCS

Thứ 6

10h00

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

25

THCS

Lớp Văn hóa: 8A1 + 9A1

Thể dục THCS

Thứ 6

7h30

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

26

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

27

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

28

ĐH 1

Piano + AGO + SCA + Kèn gõ + Dây

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

 

Lê Anh Tuấn

29

ĐH 1

Thanh nhạc + Jazz + Âm nhạc TT 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

15h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

 

Lê Anh Tuấn

30

ĐH 2

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

10E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

31

ĐH 2

Dây + AGO + Kèn gõ + Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

10E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

32

ĐH 2

Thanh Nhạc A + SCA

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

10E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

33

ĐH 2

Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

7E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

34

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục học

Thứ 6

8h30

 

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

369-514-9160/ 123456789

Lê Thị Thủy

35

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành A

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

682-464-1244/ 12345678

Nguyễn Hoài Thu

36

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

8h00

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

682-464-1244/ 12345678

Nguyễn Hoài Thu

37

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành B

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

682-464-1244/ 12345678

Nguyễn Hoài Thu

38

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành A

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 2

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

39

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành B

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 2

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

40

ĐH 4

Tất cả các chuyên ngành

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

41

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

42

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành A

Mỹ học

Thứ 6

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

43

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành B

Mỹ học

Thứ 6

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

44

ĐH 1

Piano + Jazz + Dây + AGO

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

9E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

45

ĐH 1

 Kèn gõ + Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

1E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

46

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

47

ĐH 1

Thanh nhạc A + SCA

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9E - A2

574-382-4434/ Lam2802

Nguyễn Thanh Hoa

48

ĐH 2

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

0916.069.068

Nguyễn Thị Tố Mai

49

ĐH 2

SCA + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

15h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

0916.069.068

Nguyễn Thị Tố Mai

50

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Thứ 3

9h30

 

I

3

9E - A2

543-430-4722/ 123456

Nguyễn Thu Cúc

51

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Lịch sử Văn minh thế giới

Thứ 3

8h00

 

II

3

9E - A2

543-430-4722/ 123456

Nguyễn Thu Cúc

52

TC 1/4 + 4/7

SCA + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

7E - A2

799-122-3484/ 123489

Nguyễn Thu Phương

53

TC 1/4 + 4/7

Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

7E - A2

799-122-3484/ 123489

Nguyễn Thu Phương

54

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h45

 

I

3

10E - A2

697-580-4402/ 107435

Phạm Thị Thu Hà

55

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Đường lối Văn hóa Văn nghệ

Thứ 3

8h00

 

I

3

9E - A2

697-580-4402/ 107435

Phạm Thị Thu Hà

56

ĐH 1

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

 864-303-4887/ 12345678

Trần Anh Tuấn

57

ĐH 2

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

 864-303-4887/ 12345678

Trần Anh Tuấn

58

THCS

Lớp Văn hóa: 6A1 + 8A2

Thể dục THCS

Thứ 4

8h20

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 864-303-4887/ 12345678

Trần Anh Tuấn

59

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1E - A2

788-174-4707/ 606182

Triệu Thị Kiều Trang 

60

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1E - A2

788-174-4707/ 606182

Triệu Thị Kiều Trang 

61

TC 1/4 + 3/6 +  6/9

Âm nhạc truyền thống + Piano + Dây

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

8E - A2

788-174-4707/ 606182

Triệu Thị Kiều Trang 

62

ĐH 1

Thanh nhạc A

Tin học

Thứ 2

 

13h30

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

63

ĐH 1

Dây + Kèn gõ + SCA

Tin học

Thứ 3

 

13h30

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

64

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Tin học

Thứ 5

8h00

 

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

65

ĐH 1

Piano + Jazz

Tin học

Thứ 6

 

13h30

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

66

ĐH 1

AGO + Thanh nhạc B

Tin học

Thứ 6

8h00

 

I

4

9D - A2

865-711-2876/ tinhoc2021

Vũ Văn Sử

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn