Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12741186
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/07/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN KIẾN THỨC ÂM NHẠC NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

ĐH 4

Tất cả các chuyên ngành

Phương pháp sư phạm âm nhạc chuyên ngành

Thứ 4

 

13h30

I

4

Giảng đường tầng II - A1

 

10 GV phụ trách bộ môn

2

ĐH 3

SCA + Thanh nhạc + Piano +Jazz

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 6

10h00

 

I+II

3

1A - A2

870-350-9792/ XJTgG2

Bình Định

3

TC 2/7

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

I+II

2

2A - A2

563-673-5371/  lyle68

Cẩm Ly

4

TC 2/4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

2A - A2

563-673-5371/  lyle68

Cẩm Ly

5

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

5A - A2

965-163-7329/ 123456

Đỗ Thanh Nhàn

6

ĐH 1

SCA

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1D - A2

615-608-6770/ 12345

Hải Yến

7

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

15h30

I+II

2

5A - A2

615-608-6770/ 12345

Hải Yến

8

TC 2/6 + 2/7

ANTT A + Kèn Gõ GH A

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

5A - A2

615-608-6770/ 12345

Hải Yến

9

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

5A - A2

615-608-6770/ 12345

Hải Yến

10

TC 3/4

Thanh Nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

11

TC 4/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

12

ĐH 2

SCA + AGO + Jazz + Piano + Dây + Kèn gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

13

TC 1/4 

Guitare + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc truyền thống + Viola

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h30

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

14

TC 2/7

AGO B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

15

TC 3/9

Piano

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

16

TC 1/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

17

TC 2/9 + 2/7

Piano A + (Viola + Cello + C.Bass) A

Ký xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

18

TC 9/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I

2

1A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

19

ĐH 1

Piano +  Dây

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

20

ĐH 2

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 4

8h00

 

3

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

21

ĐH 2

SCA

Hòa thanh trên đàn

Thứ 4

10h00

 

I+II

3

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

22

ĐH 1

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

23

TC 8/9 

Piano A+ Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

24

TC 8/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

25

TC 9/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I

2

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

26

TC 1/4 

Thanh nhạc A

Dân ca

Thứ 4

8h00

 

II

2

9E - A2

 

Hoàng Thanh

27

TC 1/4 

Thanh nhạc B

Dân ca

Thứ 4

9h30

 

II

2

9E - A2

 

Hoàng Thanh

28

TC 3/6

 Âm nhạc truyền thống C

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

 

Hoàng Thanh

29

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống A + Jazz

Dân ca

Thứ 6

9h30

 

II

2

9E - A2

 

Hoàng Thanh

30

TC 1/4 + 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống B (1/4 + 3/6) + Kèn gõ (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

 

Hoàng Thanh

31

TC 1/4 + 4/7

SCA + AGO (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

 

Hoàng Thanh

32

TC 1/4 + 4/7 + 6/9

Violon + Viola + Cello + C.Bass + Piano A (6/9)

Dân ca

Thứ 7

 

15h00

II

2

10E - A2

 

Hoàng Thanh

33

TC 1/4 + 6/9

Piano B

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

 

Hoàng Thanh

34

TC 6/7

 AGO C + Jazz C + Kèn gõ

Hình thức âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

9C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

35

TC 7/7 

Kèn gõ + AGO 

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I

2

9C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

36

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

37

TC 6/7

Acc + Guitare + Organ B 

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

10C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

38

ĐH 2

Âm nhạc truyền thống B +Kèn gõ + Jazz 

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

1C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

39

ĐH 2

Âm nhạc truyền thống A

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

1C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

40

TC 3/4 + 6/7

 AGO B + Jazz B

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1A - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

41

TC 3/4

Thanh nhạc C

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10A - A1

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

42

TC 6/7 

Kèn gõ + Organ A + Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

2A - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

43

TC 4/4 + 6/6 

SCA + Âm nhạc truyền thống (6/6)

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I

2

10A - A1

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

44

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

2A - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

45

TC 3/7

AGO B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

2A - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

46

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

2A - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

47

TC 3/7

Kèn gõ + Organ A

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

2A - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

48

TC 6/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1C - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

49

TC 1/9

Dây A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1C - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

50

TC 4/7 

AGO

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

3A - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

51

TC 2/9 + 2/7

Piano B + (Viola + Cello + C.Bass) B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

3A - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

52

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống B

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

15h30

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

53

TC 8/9

Piano B + Dây B + Tổng hợp

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

54

TC 2/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

55

TC 2/4 

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

56

TC 3/4 + 6/7

SCA + Dây A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

57

TC 3/4

Thanh nhạc A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

58

ĐH 2

AGO

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

59

ĐH 2

Thanh nhạc B

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

60

TC 8/9

Piano A

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

61

ĐH 2

Thanh nhạc A

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

62

TC 2/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

9C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

63

ĐH 1

Thanh nhạc + Jazz

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

5A - A2

893-523-8448/ Thaytoan55

Lê Văn Toàn

64

ĐH 1

Piano + Dây + AGO + Kèn gõ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

5A - A2

893-523-8448/ Thaytoan55

Lê Văn Toàn

65

ĐH 3

SCA 

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

13h30

I

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

66

ĐH 2

SCA 

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

67

ĐH 1

Thanh nhạc + AGO + Dây + Kèn Gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

68

ĐH 1

Piano + Jazz + SCA + Âm nhạc truyền thống

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

15h30

I+II

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

69

ĐH 1

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

70

ĐH 1

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

71

ĐH 2

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

72

ĐH 2

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

73

TC 4/4 

Thanh nhạc

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

74

TC 3/4

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

75

TC 4/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

76

TC 3/4

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

2A - A2

574-598-7597/ hoathanh

Ngọc Bích

77

TC 3/4

SCA

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

2A - A2

574-598-7597/ hoathanh

Ngọc Bích

78

TC 2/4

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

11h30

 

I+II

3

2A - A2

574-598-7597/ hoathanh

Ngọc Bích

79

TC 4/7

AGO

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

80

TC 4/7

Kèn Gõ + Viola + Cello + C.Bass

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

81

TC6/9

Piano + Violon B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

82

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

83

ĐH 1

Cello + Viola + Organ + Guitare + Kèn gõ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

84

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

85

TC 6/9

Piano + Violon A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

11h00

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

86

TC 2/4

Piano + Organ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

87

TC 3/4

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

3A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

88

TC 1/4

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

3A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

89

TC 4/7 

Viola + Cello + C.Bass + Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

2A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

90

TC 4/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

2A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

91

TC 5/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

2A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

92

TC 4/7 

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

2A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

93

TC 1/7

AGO A + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

2A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

94

TC 6/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

8A - A1

776-409-2623

Phương Hoa

95

TC 7/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

8A - A1

776-409-2623

Phương Hoa

96

ĐH 2

Piano + Dây

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

8A - A1

776-409-2623

Phương Hoa

97

TC 6/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

8A - A1

776-409-2623

Phương Hoa

98

TC 7/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

8A - A1

776-409-2623

Phương Hoa

99

TC 2/4

Violon + Kèn gõ + Âm nhạc TT + Guitare

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

8E - A2

981-209-7299
7299

Quang Việt

100

TC 5/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

2A - A2

981-209-7299
7299

Quang Việt

101

ĐH 3

AGO + Kèn Gõ + Dây + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

102

TC 3/4

Thanh Nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

10C - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

103

TC 2/7

AGO A

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

1A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

104

TC 1/4

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

105

TC 2/4 

Piano + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

106

TC 3/7

Viola + Cello + C.bass + Guitar A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

107

TC 4/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

108

TC 1/7

AGO B +  Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

109

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

110

TC 2/4

Jazz + Piano B + Dây B 

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

111

TC 2/4 + 4/6 + 5/7

Âm nhạc truyền thống B + AGO + Kèn gõ B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

112

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

SCA + Dây A + Piano A + Kèn gõ A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

113

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành

Trích giảng âm nhạc 4

Thứ 3

9h30

 

I

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

114

ĐH 2

Âm nhạc TT + Thanh nhạc 

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 4

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

115

TC 2/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

116

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

10C - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

117

TC 5/7

 Kèn Gõ + Dây A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

118

TC 2/4

Thanh nhạc B   

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

119

TC 1/4

Thanh nhạc C  

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

120

TC 5/7

 Jazz + Dây B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

121

TC 2/4

Thanh nhạc C  

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

122

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống C

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

123

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

124

TC 2/6 + 2/7

ANTT C + Kèn Gõ GH C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

125

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống D

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

126

TC 1/4

Guitare + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc truyền thống + Viola

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

127

ĐH 2

SCA

Phức điệu

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

3A - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

128

ĐH 2

Piano

Phức điệu

Thứ 2

 

15h30

I+II

2

3A - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

129

TC 6/9

Piano B + Violon B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

3A - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

130

TC 1/4

Thanh nhạc A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

10A - A1

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

131

TC 1/4 

Piano + Violon + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10A - A1

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

132

TC 1/4

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1E - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

133

TC 3/4

SCA

Đối vị

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1E - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

134

ĐH 1

SCA

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

9C - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

135

TC 3/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

2A - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

136

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B + E

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

137

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống D

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

138

TC 4/4 

Âm nhạc truyền thống (4/4) + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

139

TC 6/7 

Viola + Cello + C.Bass + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

140

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

141

TC 1/9 

Dây B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

142

ĐH 3

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1A - A2

965-042-0561/ 2020

Thúy Linh

143

TC 2/4

SCA

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1A - A2

965-042-0561/ 2020

Thúy Linh

144

ĐH 1

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

3A - A2

 

Trọng Ánh

145

TC 3/4 + 5/6 

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 3

 

13h30

I+II

3

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

146

TC 3/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

Giảng đường tầng II - A1

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

147

TC 3/4

Thanh nhạc B

Hình thức âm nhạc

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

1A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

148

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống A

Hình thức âm nhạc

Thứ 4

8h00

 

I+II

2

1A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

149

TC 6/7

AGO A + Jazz A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

9C - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

150

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống C

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

9C - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

151

TC 6/7 + 3/4 

AGO + Jazz

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

152

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

SCA + Piano + Dây + Kèn Gõ (6/7)

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

153

TC 5/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

154

TC 1/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

155

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

156

TC 2/4

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

157

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

158

TC 5/7

AGO A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

159

TC 5/7

AGO B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

160

TC 1/4

Thanh nhạc B  

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

161

TC 2/6 + 2/7

ANTT B + Kèn Gõ GH B

Ký Xướng âm

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

10C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

162

TC 2/4

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 4

8h00

 

I+II

2

10C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

163

TC 2/4

Dây + ÂNTT + Kèn gõ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

164

TC 1/4

Piano + Violin + Organ

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

165

ĐH 1

Thanh nhạc A  + Âm nhạc truyền thống A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

10C - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

166

ĐH 1

Thanh nhạc B  + Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

10C - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

167

TC 7/9

Piano A  + Violon A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10C - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

168

ĐH 3

SCA + Thanh nhạc + Piano + Dây

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 6

 

15h00

I+II

3

5A - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

169

ĐH 1

Thanh nhạc C  + Âm nhạc truyền thống C

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

5A - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

170

TC 5/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

10C - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

171

TC 7/9

Piano B  + Violon B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

10C - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

172

TC 5/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

1A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

173

TC 5/7 

AGO B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

1A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

174

TC 1/4

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

1A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

175

TC 5/7 

AGO A

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

5A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

176

TC 1/4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

2A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

177

TC 5/7 

Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

5A - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

178

TC 3/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9C - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

179

TC 3/7

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

9C - A2

820-087-0476
726B4C

Xuân Cung

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn