Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11109350
Tin tức hoạt động Thứ hai, 02/10/2023

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ ĐẠI HỌC 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

Lịch học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 - Do tình hình dịch Covid-19 HS học trực tuyến trong thời gian giãn cách

* Ký hiệu viết tắt: AGO (Acc,Guitare, Organ); SCA (Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học); ANTT (Âm nhạc truyền thống)

** Các môn học/lớp học có ghi Tự chọn hoặc Lớp A,B,C... thì HS tự chọn 01 môn học/ lớp học cố định phù hợp với thời gian của mình.

TT

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

AGO + Kèn Gõ + Dây + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

2

SCA + Thanh nhạc + Piano +Jazz

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 6

10h00

 

I+II

3

1A - A2

870-350-9792/ XJTgG2

Bình Định

3

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1A - A2

956-042-0561/ 2020

Thúy Linh

4

SCA + Thanh nhạc + Piano + Dây

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 6

 

15h00

I+II

3

5A - A2

351-394-9295/ 123456

Việt Anh

5

SCA 

Đọc tổng phổ

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

10C - A2

0985.415.490

Thiếu Hoa

6

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

7

Jazz

Sáng tác Jazz

Thứ 5

 

16h30

I+II

2

6D - A2

0912.359.590

Trần Lưu Hoàng

8

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

15h30

I

2

6F - A2

0979.810.897

Lưu Minh

9

Jazz

Lịch sử Jazz

Thứ 5

 

15h00 

I

2

6F - A2

0979.810.897

Lưu Minh

10

SCA 

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

13h30

I

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

11

SCA

Phối khí

Thứ 3

 

13h30

I

3

1D - A2

0982.101.099

Phạm Minh Thành

12

Tất cả các chuyên ngành

Đường lối Văn hóa Văn nghệ

Thứ 3

8h00

 

I

3

9E - A2

697-580-4402/ 107435

Phạm Thị Thu Hà

13

Tất cả các chuyên ngành

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Thứ 3

9h30

 

I

3

9E - A2

543-430-4722/ 123456

Nguyễn Thu Cúc

14

Tất cả các chuyên ngành

Lịch sử Văn minh thế giới

Thứ 3

8h00

 

II

3

9E - A2

543-430-4722/ 123456

Nguyễn Thu Cúc

15

Tất cả các chuyên ngành

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

16

Tất cả các chuyên ngành

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

8h00

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

682-464-1244/ 12345678

Nguyễn Hoài Thu

17

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 6

8h00

 

II

3

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương