Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12540651
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 15/06/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ ĐẠI HỌC 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Lịch học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 - Do tình hình dịch Covid-19 HS học trực tuyến trong thời gian giãn cách

* Ký hiệu viết tắt: AGO (Acc,Guitare, Organ); SCA (Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học); ANTT (Âm nhạc truyền thống)

** Các môn học/lớp học có ghi Tự chọn hoặc Lớp A,B,C... thì HS tự chọn 01 môn học/ lớp học cố định phù hợp với thời gian của mình.

TT

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

2

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

3

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

6F - A2

0979.810.897

Lưu Minh

4

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 4

8h00

 

3

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

5

SCA

Hòa thanh trên đàn

Thứ 4

10h00

 

I+II

3

3A - A2

741-357-5847/
12345

Hoàng Hoa

6

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

7

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 5

 

13h30

I

4

1D - A2

0915.367.267

Bùi Huyền Nga

8

SCA

Phối khí

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

10C - A2

0982.101.099

Phạm Minh Thành

9

Âm nhạc học

Phê bình âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

4

1D - A2

0965.511.188

Cù Lệ Duyên

10

SCA

Phức điệu

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

3A - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

11

Piano

Phức điệu

Thứ 2

 

15h30

I+II

2

3A - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

12

SCA 

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

1A - A2

928-103-1297/ 8EHR30

Mai Anh

13

Âm nhạc truyền thống B +Kèn gõ + Jazz 

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

1C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

14

Âm nhạc truyền thống A

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

1C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

15

AGO

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

16

Thanh nhạc B

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

17

Piano + Dây

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

8A - A1

776-409-2623

Phương Hoa

18

Thanh nhạc A

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

19

Âm nhạc TT + Thanh nhạc 

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 4

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

20

SCA + AGO + Jazz + Piano + Dây + Kèn gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

21

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

10E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

22

Dây + AGO + Kèn gõ + Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

10E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

23

Thanh Nhạc A + SCA

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

10E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

24

Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

7E - A2

908-605-3548/ 6875

Lê Thanh Huyền

25

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

0916.069.068

Nguyễn Thị Tố Mai

26

SCA + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

15h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

0916.069.068

Nguyễn Thị Tố Mai

27

Tất cả các chuyên ngành A

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

682-464-1244/ 12345678

Nguyễn Hoài Thu

28

Tất cả các chuyên ngành B

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

682-464-1244/ 12345678

Nguyễn Hoài Thu

29

Tất cả các chuyên ngành

Tâm lý học

Thứ 7

8h00

 

I

4

Giảng đường tầng II - A1

0977.902.799

Đỗ Thu Hiền

30

Tất cả các chuyên ngành A

Mỹ học

Thứ 6

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

31

Tất cả các chuyên ngành B

Mỹ học

Thứ 6

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

32

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

 864-303-4887/ 12345678

Trần Anh Tuấn

33

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

34

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

35

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

36

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn