Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12192040
Tin tức hoạt động Chủ nhật, 14/04/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ TRUNG CẤP NĂM 2/4 NĂM HỌC 2021 - 2022                                                                                          

Lịch học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 - Do tình hình dịch Covid-19 HS học trực tuyến trong thời gian giãn cách

* Ký hiệu viết tắt: AGO (Acc,Guitare, Organ); SCA (Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học); ANTT (Âm nhạc truyền thống)

** Các môn học/lớp học có ghi Tự chọn hoặc Lớp A,B,C... thì HS tự chọn 01 môn học/ lớp học cố định phù hợp với thời gian của mình.

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

TC 2/4 

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

2

TC 2/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

3

TC 2/4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

2A - A2

563-673-5371/  lyle68

Cẩm Ly

4

TC 2/4

Violon + Kèn gõ + Âm nhạc TT + Guitare

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

8E - A2

981-209-7299
7299

Quang Việt

5

TC 2/4

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 4

8h00

 

I+II

2

10C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

6

TC 2/4 

Piano + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

7A - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

7

TC 2/4

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

8

TC 2/4

Thanh nhạc B   

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

9

TC 2/4

Thanh nhạc C  

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

10

TC 2/4

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

11h30

 

I+II

3

2A - A2

574-598-7597/ hoathanh

Ngọc Bích

11

TC 2/4

Dây + ÂNTT + Kèn gõ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

12

TC 2/4

Piano + Organ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

2A - A2

297-205-6003/ 123456

Nguyễn Thị Loan

13

TC 2/4 + 4/6 + 5/7

Âm nhạc truyền thống B + AGO + Kèn gõ B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

14

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

15

TC 2/4

Jazz + Piano B + Dây B 

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

16

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

SCA + Dây A + Piano A + Kèn gõ A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

17

TC 2/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

5A - A2

579-900-1823/ 669241

Thanh Thủy

18

TC 2/4

SCA

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1A - A2

956-042-0561/ 2020

Thúy Linh

19

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

20

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

21

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

22

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

23

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

24

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

25

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

26

TC 2/4 + 4/6

Thanh Nhạc B + Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

27

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

28

TC 2/4 + 4/6 + 5/7

SCA + Âm nhạc truyền thống B + Jazz 

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

29

TC 2/4 + 5/7

AGO + Kèn Gõ + Viola + Cello + C.bass

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

30

TC 2/4 + 7/9

Piano + Violon

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

31

TC 2/4

Thanh nhạc C

Tiếng Anh

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

10E - A2

638-937-0362/ 5ZRUiU

Đặng Thị Thanh Hoa

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn