Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11109099
Tin tức hoạt động Thứ hai, 02/10/2023

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ TRUNG CẤP NĂM 3/4 NĂM HỌC 2021 - 2022                                                                                                 

Lịch học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 - Do tình hình dịch Covid-19 HS học trực tuyến trong thời gian giãn cách

* Ký hiệu viết tắt: AGO (Acc,Guitare, Organ); SCA (Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học); ANTT (Âm nhạc truyền thống)

** Các môn học/lớp học có ghi Tự chọn hoặc Lớp A,B,C... thì HS tự chọn 01 môn học/ lớp học cố định phù hợp với thời gian của mình.

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

TC 3/4

Thanh Nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

10C - A2

566-576-2140/ 9p4pMV

Quỳnh Trang

2

TC 3/4

Thanh Nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1A - A2

974-631-1501/  092287

Hoàng Hậu

3

TC 3/4

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

7A - A2

356-763-4365

Minh Tâm

4

TC 3/4

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

3A - A2

462-849-8331/ ARkQJ8

Nhật Nam

5

TC 3/4

Thanh nhạc B

Hình thức âm nhạc

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

1A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

6

TC 3/4

Thanh nhạc A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

7

TC 3/4

Thanh nhạc C

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10A - A1

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

8

TC 3/4 + 6/7

SCA + Dây A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1C - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

9

TC 3/4 + 6/7

 AGO B + Jazz B

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1A - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

10

TC 3/4 + 5/6 

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 3

 

13h30

I+II

3

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

11

TC 3/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

Giảng đường tầng II - A1

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

12

TC 6/7 + 3/4 

AGO + Jazz

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

13

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

SCA + Piano + Dây + Kèn Gõ (6/7)

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

14

TC 3/4

SCA

Đối vị

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1E - A2

765-116-6473/ 12345

Thiều Hương

15

TC 3/4

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

2A - A2

574-598-7597/ hoathanh

Ngọc Bích

16

TC 3/4

SCA

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

2A - A2

574-598-7597/ hoathanh

Ngọc Bích

17

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

18

TC 3/4

SCA

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

6D - A2

0912.359.590

Trần Lưu Hoàng

19

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h45

 

I

3

10E - A2

697-580-4402/ 107435

Phạm Thị Thu Hà

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương