Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11109120
Tin tức hoạt động Thứ hai, 02/10/2023

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ TRUNG CẤP 3/6 NĂM HỌC 2021 - 2022

 Lịch học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 - Do tình hình dịch Covid-19 HS học trực tuyến trong thời gian giãn cách

* Ký hiệu viết tắt: AGO (Acc,Guitare, Organ); SCA (Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học); ANTT (Âm nhạc truyền thống)

** Các môn học/lớp học có ghi Tự chọn hoặc Lớp A,B,C... thì HS tự chọn 01 môn học/ lớp học cố định phù hợp với thời gian của mình.

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

2A - A2

558-655-7546
5qN0EY

Huyền Trang

2

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B + E

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

3

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống D

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

4

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1E - A2

534-415-4867
Usft0u

Thu Thảo

5

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

6

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

1C - A2

372-429-8725/ vGa62x

Tú Uyên

7

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống C

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

8

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống D

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

9C - A2

477-661-4734/ 1010

Thảo Nguyên

9

TC 1/4 + 3/6 +  6/9

Âm nhạc truyền thống + Piano + Dây

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

8E - A2

788-174-4707/ 606182

Triệu Thị Kiều Trang 

10

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

11

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

12

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

13

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

598-373-5523/ 1234

Chu Thị Minh

14

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

15

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 227-891-1148/ 023496 

Đỗ Hải Nam

16

TC 3/6

 Âm nhạc truyền thống C

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

 

Hoàng Thanh

17

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống A + Jazz

Dân ca

Thứ 6

9h30

 

II

2

9E - A2

 

Hoàng Thanh

18

TC 1/4 + 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống B (1/4 + 3/6) + Kèn gõ (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

 

Hoàng Thanh

19

THCS

Lớp Văn hóa: 6A1 + 8A2

Thể dục THCS

Thứ 4

8h20

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

 864-303-4887/ 12345678

Trần Anh Tuấn

20

THCS

Lớp Văn hóa: 7A1 + 9A2

Thể dục THCS

Thứ 6

10h00

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

21

THCS

Lớp Văn hóa: 8A1 + 9A1

Thể dục THCS

Thứ 6

7h30

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

763-813-1077/ 123456

Hà Anh Tú

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương