Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12741143
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/07/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ TRUNG CẤP 5/6 NĂM HỌC 2021 - 2022

 Lịch học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 - Do tình hình dịch Covid-19 HS học trực tuyến trong thời gian giãn cách

* Ký hiệu viết tắt: AGO (Acc,Guitare, Organ); SCA (Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học); ANTT (Âm nhạc truyền thống)

** Các môn học/lớp học có ghi Tự chọn hoặc Lớp A,B,C... thì HS tự chọn 01 môn học/ lớp học cố định phù hợp với thời gian của mình.

 

TT

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Phòng học Zoom/ pass

Giảng viên

1

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10C - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

2

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

2A - A2

703-358-2143/ 123456

Huy Lâm

3

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống B

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

15h30

I+II

2

3A - A2

259-129-3335/ 141075la

Lan Anh

4

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống A

Hình thức âm nhạc

Thứ 4

8h00

 

I+II

2

1A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

5

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống C

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

9C - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

6

TC 3/4 + 5/6 

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 3

 

13h30

I+II

3

5A - A2

293-736-9424/ 303381

Tú Anh

7

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h45

 

I

3

10E - A2

697-580-4402/ 107435

Phạm Thị Thu Hà

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn