Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12192317
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 15/04/2024

QUY ĐỊNH ĐIỂM XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

 

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm chuẩn xét trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 như sau: 

  1. Phương thức xét tuyển chung:

1.    Tổng điểm = Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + Điểm KTTH + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định.

      2.  Điểm điều kiện (Tiêu chí phụ) xét tuyển đối với từng Chuyên ngành: 

         - Điểm Chuyên ngành. 

        - Điểm Kiến thức tổng hợp

         - Điểm trung bình môn Văn từ 5.0 (đạt) trở lên.

    II.   Kết quả xét trúng tuyển:

  1. Khoa Piano:

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 08

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm  KTTH

22.9

8.9

5.0

 

  1. Khoa Thanh nhạc:

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 26  

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

22.8

8.5

5.5

 

  1. Khoa Lý-Sáng-Chỉ:

            Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 13

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

21.0

8.0

5.0

  1.  Khoa Nhạc cụ Truyền thống:

4.1 Chuyên ngành Sáo trúc:

             Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 06

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

24.5

(Khiếm thị: 19.4)

9.0

 

6.5

 

 

           4.2 Các chuyên ngành: Bầu, Nguyệt, Nhị, 36 Dây, Tranh, Tỳ bà

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 15

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

22.0

(Khiếm thị: 19.6)

8.8

 

3.0

 

 

  1. Khoa AGO:

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

            Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

24.0

9.3

5.0

                  

  1. Khoa Dây:

6.1 Chuyên ngành Viola:

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 02

            Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

21.0

8.5

4.0

 

     6.2 Chuyên ngành Violon, Cello:

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

            Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

27.0

9.4

6.5

 

7. Khoa Kèn gõ:

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 03

            Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

24.7

8.8

6.0

 

8. Khoa Jazz:

Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 07

            Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm TB KTTH

21.5

8.6

3.5

 

9.  Xét tuyển (theo Đề án tuyển sinh 2021)10

                       (Có danh sách, bảng điểm kèm theo)

  • Tổng số trúng tuyển hệ đại học: 100 (90 dự thi + 10 xét tuyển)
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn