Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Báo cáo hàng năm
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12540660
Ba công khai Thứ bảy, 15/06/2024
Báo cáo hàng năm
     Báo cáo 3 công khai năm 2016-2017
     Báo cáo 3 công khai năm 2015-2016
     Báo cáo 3 công khai năm 2014-2015
     Báo cáo 3 công khai năm 2013-2014
     Báo cáo 3 công khai năm 2012-2013
     Báo cáo 3 công khai năm 2011-2012
     Báo cáo 3 công khai năm 2010-2011
     Báo cáo 3 công khai năm 2009-2010
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn