Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6942462
Đào tạo Thứ tư, 16/10/2019
Thông báo đào tạo
     Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
     Dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2019 của Học viện ÂNQGVN
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học năm 2018
     Thông báo tuyển sinh đi học Đại học, Thạc sĩ lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật ở nước ngoài năm 2018
     Thời khoá biểu năm học 2017-2018
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Trung cấp 4 năm (năm 1 Thanh nhạc, LSC, Kèn Gõ, NCTT)
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Trung cấp 4 năm (năm 2, 3, 4)
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Trung cấp 6 năm
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Trung cấp 7 năm
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Trung cấp 9 năm
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Đại học chính quy I
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Đại học chính quy II
     Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Đại học chính quy III, IV
     Kế hoạch học tập năm học 2017-2018
     Lịch học hệ Trung cấp tạo nguồn
     Danh sách học sinh tham dự VNAM Piano Festival 2016
     Chương trình Piano Festival VNAM 2016 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
     Tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm đào tạo âm nhạc
     Lịch thi tốt nghiệp Đại học năm 2016
     Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp năm 2016
     Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trung cấp chính quy
     Thông tin tuyển sinh các chuyên ngành thuộc hệ Trung cấp
     Các chuyên ngành đào tạo hệ Trung cấp
Đại học chính quy
     Các chuyên ngành đào tạo bậc Đại học chính quy
     Quy định về tuyển sinh vào hệ Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
     Danh mục Tạp chí Khoa học chuyên ngành được công nhận trong đào tạo Tiến sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2016
     Quyết định 1493/2015/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quyết định 843/2014/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quyết định 764/2013/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quyết định 794/2012/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quy trình và trách nhiệm của NCS trong đào tạo trình độ Tiến sĩ
     Quyết định 292/2010/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
Liên kết đào tạo
     Users Login
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn