Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5776895
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 23/06/2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2016

HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM KHOA NHẠC JAZZ

TT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CN            DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM NK

ĐIỂM CỘNG

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

7N-16

BÙI QUÝ

AN

Nam

18.03.2003

Piano Jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 7

10.0

9.7

 

29.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

7N-69

NGUYỄN TUẤN

PHƯỚC

Nam

08.06.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

10.0

9.7

 

29.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

7N-32

BÙI NGUYỄN PHƯƠNG

DUNG

Nữ

21.10.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.7

9.5

 

28.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

7N-104

NGUYỄN BÍCH

ĐẠT

Nam

29.07.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.7

9.5

 

28.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

7N-01

DƯƠNG HỒNG

QUANG

Nam

07.06.2001

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.6

9.4

 

28.6

KV 3

 

Trúng tuyển

 

6

7N-05

LÊ NHẬT

MINH

Nam

27.01.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.6

9.4

 

28.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

7N-14

DOÃN TRƯỜNG

AN

Nam

02.02.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.5

9.5

 

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

7N-21

NGUYỄN QUỐC

DŨNG

Nam

10.08.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.5

9.5

 

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

7N-12

MẠC ĐỨC

THỊNH

Nam

27.10.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.4

9.3

 

28.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

7N-82

NGUYỄN LỆ

NGÂN

Nữ

23.10.2000

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.4

9.3

 

28.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

7N-08

TRẦN THỊ

THẢO

Nữ

26.10.2000

Piano Jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 10

9.2

9.2

 

27.6

KV3

 

Không trúng tuyển

 

2

7N-24

TẠ NGỌC

LINH

Nữ

08.06.2001

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.2

9.2

 

27.6

KV3

 

Không trúng tuyển

 

3

7N-64

ĐOÀN THIÊN

MỸ

Nữ

27.02.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.0

8.0

0.5

24.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

4

7N-07

TRẦN VĂN

NGUYÊN

Nam

23.05.1996

Piano Jazz

Kinh

Nam Định

THPT

8.0

7.0

0.5

23.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

5

7N-90

TẠ GIA

BÁCH

Nam

06.01.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.0

7.0

 

23.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

6

7N-97

NGUYỄN VĂN

CƯỜNG

Nam

05.08.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.0

8.0

 

22.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

7

7N-86

NGUYỄN MINH

HIẾU

Nam

15.11.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.0

6.5

 

20.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

8

7N-61

NGUYỄN HIỀN

ANH

Nữ

26.05.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.0

6.0

0.5

20.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

9

7N-73

NGUYỄN VĂN

THI

Nam

16.04.1999

Piano Jazz

Kinh

Băc Giang

Lớp 11

4.0

6.0

1.0

15.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

10

7N-95

TRƯƠNG ĐỨC

THUẬN

Nam

21.05.2004

Piano Jazz

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 6

0.0

0.0

0.5

0.5

KV2

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

1

7N-70

TRỊNH LAM

SA

Nam

19.08.2005

Guitare Jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 5

9.5

9.3

2.0

30.3

KV3

01

Trúng tuyển

 

2

7N-15

ĐẬU MINH QUANG

ANH

Nam

27.04.2003

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.5

9.2

 

28.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

7N-11

PHẠM ĐĂNG

KHOA

Nam

01.09.2000

Gõ Jazz

Kinh

Nam Định

Lớp 10

9.3

8.5

1.0

28.1

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

4

7N-20

NGUYỄN TUẤN

KIỆT

Nam

27.01.2004

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.4

9.0

 

27.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

7N-72

MAI GIÔ

NA

Nam

19.01.2003

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.5

8.5

 

27.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

7N-94

TẠ BÁ HOÀNG

THIỆN

Nam

28.11.1997

Guitare Jazz

Kinh

Lai Châu

THPT

8.6

8.8

1.5

27.5

KV1

 

Trúng tuyển

 

7

7N-68

NGUYỄN MINH

TÂM

Nữ

20.11.2004

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.2

8.5

 

26.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

7N-13

NGUYỄN MINH HẢI

VƯƠNG

Nam

13.06.2004

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

8.0

0.5

26.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

9

7N-114

ĐỖ VIỆT

CƯỜNG

Nam

18.04.2001

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.8

8.8

 

26.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

7N-103

NGUYỄN ĐÌNH

HIẾU

Nam

18.05.1995

Guitare Bass

Kinh

Phú Thọ

THPT

8.8

8.3

0.5

26.4

KV2

 

Trúng tuyển

 

1

7N-107

ĐINH VIỆT

ĐỨC

Nam

22.12.1994

Guitare Jazz

Kinh

Ninh Bình

THCS

8.2

8.8

0.5

25.7

KV2

 

Không trúng tuyển

 

2

7N-44

NGUYỄN ĐỨC

TOÀN

Nam

19.07.2001

Saxophone

Kinh

Nam Định

Lớp 9

8.2

8.0

1.0

25.4

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

3

7N-105

NGUYỄN BẢO

CHÂU

Nam

29.03.1998

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.2

8.5

 

24.9

KV3

 

Không trúng tuyển

 

4

7N-92

NGUYỄN THẾ

SƠN

Nam

17.02.2001

Guitare Bass

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.0

8.0

 

24.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

5

7N-108

ĐẶNG QUỐC

BẢO

Nam

27.10.1995

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

7.8

8.0

 

23.6

KV3

 

Không trúng tuyển

 

6

7N-115

VÕ HOÀI

NAM

Nam

26.11.2003

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.0

7.5

 

23.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

7

7N-106

VY ĐỨC

MINH

Nam

13.01.2001

Gõ Jazz

Tày

Hà Nội

Lớp 9

7.6

8.0

 

23.2

KV3

 

Không trúng tuyển

 

8

7N-84

ĐÀO THANH

TÙNG

Nam

27.01.1999

Guitare Jazz

Kinh

Yên Bái

Lớp 11

7.3

7.0

1.5

23.1

KV1

 

Không trúng tuyển

 

9

7N-53

NGUYỄN HỮU

HƯNG

Nam

28.06.2004

Gõ Jazz

Kinh

Thái Bình

Lớp 6

7.5

7.0

1.0

23.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

10

7N-25

ĐẶNG HOÀNG

ANH

Nam

23.07.1998

Guitare Bass

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.5

8.0

 

23.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

11

7N-79

HOÀNG MAI

HÙNG

Nam

10.08.1999

Guitare Jazz

Kinh

Yên Bái

Lớp 11

7.0

7.2

1.5

22.7

KV1

 

Không trúng tuyển

 

12

7N-109

VŨ ĐÌNH

TRỤ

Nam

02.10.1995

Guitare Jazz

Kinh

Nam Định

THPT

7.5

7.0

0.5

22.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

13

7N-99

LÊ THANH

Nữ

08.05.2000

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

0.0

0.0

0.5

0.5

KV2

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

14

7N-47

VŨ TẤN

ĐẠT

Nam

20.10.2004

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

0.0

0.0

 

0.0

KV3

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

 

Đầu trang
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn