Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5776897
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 23/06/2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2016

HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM KHOA NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CN             DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM NK

ĐIỂM CỘNG

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

6N-10

ĐINH THÙY

GIANG

Nữ

02.09.2003

Nhị

Mường

Hòa Bình

Lớp 7

9.8

9.5

2.0

31.1

KV1

01

Trúng tuyển

 

2

6N-27

HẠNG MỸ

PHỦNG

Nam

09.07.1991

Nhị

Mông

Hà Giang

THPT

9.5

9.5

2.0

30.5

KV1

01

Trúng tuyển

 

3

6N-24

HOÀNG VĂN

Nam

10.01.1997

Bầu

Kinh

Quảng Trị

Lớp 12

9.8

9.5

1.0

30.1

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

4

6N-04

THẠCH PHƯƠNG

TRANG

Nữ

23.06.2004

Nguyệt

Kinh

Hải Dương

Lớp 6

10.0

9.5

0.5

30.0

KV2

 

Trúng tuyển

 

5

6N-14

BẠCH HOÀNG DIỆU

MY

Nữ

29.01.2004

Tranh

Nùng

Bắc Ninh

Lớp 6

9.8

9.0

1.0

29.6

KV2

02

Trúng tuyển

 

6

6N-19

NGUYỄN THANH

Nữ

04.12.2005

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.8

9.5

 

29.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

6N-16

MAI THỊ THẢO

NGUYÊN

Nữ

25.11.2005

Bầu

Kinh

Thái Bình

Lớp 5

9.8

8.5

1.0

29.1

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

8

6N-48

PHAN THU

HƯƠNG

Nữ

02.12.2003

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

10.0

9.0

 

29.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

6N-64

LÂM BẢO

NGÂN

Nữ

22.02.2000

Tranh

Kinh

Nam Định

Lớp 11

9.5

9.0

1.0

29.0

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

10

6N-42

BÙI THẾ

QUYỀN

Nam

03.08.1999

Sáo trúc

Kinh

Yên Bái

Lớp 11

9.5

8.5

1.5

29.0

KV1

 

Trúng tuyển

 

11

6N-21

TRẦN HỒNG

HẠNH

Nữ

19.05.2005

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.7

9.5

 

28.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

6N-31

ĐINH HƯƠNG

GIANG

Nữ

22.09.2006

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.6

9.5

 

28.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

6N-36

LÊ HÀ

THU

Nữ

08.09.2003

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.8

9.0

 

28.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

6N-02

DƯƠNG HỒNG

NGÂN

Nữ

20.11.2002

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.5

9.5

 

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

6N-65

LÊ THẢO

VY

Nữ

02.08.2003

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp7

9.4

9.5

 

28.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

6N-20

NGUYỄN THỊ

DUYÊN

Nữ

05.08.1997

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.8

8.0

0.5

28.1

KV2

 

Trúng tuyển

 

17

6N-17

NGUYỄN THỊ

HIỀN

Nữ

05.12.2005

Bầu

Kinh

Thái Bình

Lớp 5

9.8

7.5

1.0

28.1

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

18

6N-32

ĐINH TRÀ

GIANG

Nữ

22.09.2006

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.5

9.0

 

28.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

6N-09

TRỊNH TRÀ

MY

Nữ

01.09.2003

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.5

9.0

 

28.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

20

6N-47

ĐINH LÊ ĐỨC

HUY

Nam

07.03.2005

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.7

8.5

 

27.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

21

6N-30

ĐÀO TRẦN YẾN

NHI

Nữ

26.01.2005

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.7

8.5

 

27.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

22

6N-39

NGUYỄN HÀ

CHI

Nữ

26.10.2005

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.6

8.5

 

27.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

23

6N-57

ĐẶNG SĨ

TÂM

Nam

17.03.2006

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.6

8.5

 

27.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

24

6N-66

ĐÀO THỊ THU

HƯƠNG

Nữ

06.08.2003

Nhị

Kinh

Hải Dương

Lớp 7

9.6

7.5

1.0

27.7

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

25

6N-38

ĐỖ THỊ

DIỆP

Nữ

11.09.2003

36 Dây

Kinh

Ninh Bình

Lớp 7

9.6

7.5

1.0

27.7

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

26

6N-41

ĐỖ ĐỨC

HUY

Nam

15.02.2001

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.8

8.0

 

27.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

27

6N-49

NGUYỄN NGỌC MAI

CHI

Nữ

16.11.2004

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.8

8.0

 

27.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

28

6N-11

NGUYỄN TUẤN

PHONG

Nam

11.04.2004

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

10.0

7.5

 

27.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

29

6N-25

ĐỖ QUỐC

HỶ

Nam

30.03.1997

Sáo trúc

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.5

8.0

0.5

27.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

30

6N-37

TRẦN THỊ  HÀ

TRANG

Nữ

24.03.1999

36 Dây

Kinh

Ninh Bình

Lớp 11

9.5

8.0

0.5

27.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

31

6N-59

TRÀN TRÚC

QUÂN

Nam

06.12.2001

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.2

9.0

 

27.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

32

6N-06

NGUYỄN MINH

HUYỀN

Nữ

14.10.2005

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.6

8.0

 

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

33

6N-55

NGUYỄN VIỆT

DŨNG

Nam

28.07.2001

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.6

8.0

 

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

34

6N-35

VƯƠNG NGỌC

HIẾU

Nam

31.10.2006

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.6

8.0

 

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

35

6N-40

NGÔ THÁI

SƠN

Nam

25.08.2004

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.6

8.0

 

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

36

6N-52

LÊ KHÁNH

LINH

Nữ

01.09.2004

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.5

8.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

37

6N-54

NGUYỄN THU

HUYỀN

Nữ

16.03.2001

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.5

8.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

38

6N-13

ĐINH TRẦN ÁNH

DƯƠNG

Nữ

19.10.2001

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.5

8.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

39

6N-50

VŨ KHÁNH

LINH

Nữ

19.07.2002

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.5

8.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

40

6N-63

TRẦN MINH

QUANG

Nam

21.06.1998

Bầu

Kinh

Nam Định

Lớp 12

9.0

8.0

1.0

27.0

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

41

6N-08

NGHIÊM YẾN

VI

Nữ

16.06.2002

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.7

7.5

 

26.9

KV3

 

Không  trúng tuyển

 

42

6N-46

HUỲNH BẢO

VÂN

Nữ

19.09.2005

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.7

7.5

 

26.9

KV3

 

Không  trúng tuyển

 

43

6N-69

NGUYỄN MINH

QUÂN

Nam

17.07.2004

Nhị

Kinh

Hải Dương

Lớp 6

9.6

7.0

0.5

26.7

KV2

 

Không  trúng tuyển

 

44

6N-33

NGUYỄN NAM

KHÁNH

Nam

17.02.2006

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.5

7.5

 

26.5

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

45

6N-29

NGUYỄN VƯƠNG

HOÀN

Nam

13.05.2001

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.5

7.0

0.5

26.5

KV2

 

Không   trúng tuyển

 

46

6N-12

ĐINH TRẦN THÙY

DƯƠNG

Nữ

19.10.2001

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Không  trúng tuyển

 

47

6N-22

HỒ NGỌC

ANH

Nữ

29.09.1999

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.4

7.5

 

26.3

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

48

6N-68

LÊ ĐỨC

ANH

Nam

20.05.1999

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.5

7.0

 

26.0

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

49

6N-58

NGÔ NHƯ HOÀI

NAM

Nam

15.06.2000

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.5

7.0

 

26.0

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

50

6N-18

NGUYỄN THẢO

HIỀN

Nữ

03.12.2005

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

8.0

 

26.0

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

51

6N-15

TRỊNH PHAN

HIỂN

Nam

07.05.2005

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp6

9.0

8.0

 

26.0

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

52

6N-53

NGUYỄN THỊ YẾN

KHANH

Nữ

04.11.2005

Bầu

Kinh

Nghệ An

Lớp 6

9.0

7.5

0.5

26.0

KV2

 

Không   trúng tuyển

 

53

6N-34

NGUYỄN TUẤN

ANH

Nam

18.08.1999

Sáo trúc

Kinh

Hải Dương

Lớp 11

9.0

7.0

1.0

26.0

KV2-NT

 

Không   trúng tuyển

 

54

6N-05

PHẠM THÙY

LINH

Nữ

01.12.2002

Bầu

Kinh

Thái Bình

Lớp 8

9.0

7.0

1.0

26.0

KV2-NT

 

Không   trúng tuyển

 

55

6N-62

PHẠM NGỌC

BÍCH

Nữ

30.12.2002

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.4

7.0

 

25.8

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

56

6N-60

TRẦN VIỆT

QUÂN

Nam

13.09.2003

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.4

7.0

 

25.8

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

57

6N-56

NGUYỄN XUÂN

TRƯỜNG

Nam

29.05.2000

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.3

7.0

 

25.6

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

58

6N-51

VŨ THỊ XUÂN

MAI

Nữ

19.07.2004

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.3

7.0

 

25.6

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

59

6N-44

ĐỖ TRUNG THANH

TÙNG

Nam

07.01.2000

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.3

7.0

 

25.6

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

60

6N-28

PHÙNG NHẬT

ANH

Nữ

28.10.2003

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.0

7.5

 

25.5

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

61

6N-67

TRẦN QUỐC

PHONG

Nam

16.12.2000

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp10

9.0

7.0

0.5

25.5

KV2

 

Không   trúng tuyển

 

62

6N-43

TRỊNH NGỌC

TUÂN

Nam

22.02.1997

Nguyệt

Kinh

Hà Nam

THCS

8.5

7.5

1.0

25.5

KV2-NT

 

Không   trúng tuyển

Thi Sáo trúc

63

6N-61

VÕ MINH

NGHĨA

Nam

07.12.2000

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.5

8.0

 

25.0

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

64

6N-01

ĐÀO HƯƠNG

GIANG

Nữ

26.08.2005

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.5

7.5

 

24.5

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

65

6N-23

NGÔ THỊ BẢO

NGỌC

Nữ

08.08.2005

Tỳ bà

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 5

8.0

7.0

0.5

23.5

KV2

 

Không   trúng tuyển

 

66

6N-26

VŨ THANH

THẢO

Nữ

20.02.2001

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.0

7.0

 

23.0

KV3

 

Không   trúng tuyển

 

67

6N-45

ĐỖ ĐỨC

HÀO

Nam

26.11.1998

Sáo trúc

Kinh

Nam Định

Lớp 11

0.0

0.0

1.0

1.0

KV2-NT

 

Không   trúng tuyển

Bỏ thi

68

6N-03

PHAN BÁ

SANG

Nam

25.04.2001

Sáo trúc

Kinh

Nghệ An

Lớp 9

0.0

0.0

1.0

1.0

KV2-NT

 

Không   trúng tuyển

Bỏ thi

69

6N-07

CHU TUẤN

HUY

Nam

24.12.1999

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

0.0

0.0

 

0.0

KV3

 

Không   trúng tuyển

Bỏ thi

Đầu trang
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn