Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5777816
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 23/06/2018

 BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016

(Đây chưa phải là kết quả trúng tuyển)

TT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CHUYÊN

NGÀNH

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM

CN

ĐIỂM KTTH

 

ĐIỂM GA

TB

KTAN

ĐIỂM PIANO CƠ BẢN (LSC)

KHU VỰC

ƯU TIÊN

GHI CHÚ

1

ĐH-01

VŨ VĂN

BẮC

Nam

30.08.1991

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.00

6.45

9.80

8.13

 

KV2

 

 

2

ĐH-02

PHAN BẢO

KHÁNH

Nam

28.06.1994

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

6.70

9.40

8.05

 

KV3

 

 

3

ĐH-03

ĐỖ HOÀNG

ANH

Nam

11.08.1995

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

6.75

3.60

5.18

 

KV3

 

 

4

ĐH-04

NGUYỄN THÁI

SƠN

Nam

18.02.1997

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.70

8.75

8.70

8.73

 

KV3

 

 

5

ĐH-05

TRƯƠNG MINH

Nam

29.06.1993

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

7.00

8.50

7.75

 

KV3

 

 

6

ĐH-06

TRẦN THANH

LINH

Nam

02.05.1995

T/nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.50

7.45

7.50

7.48

 

KV2

 

 

7

ĐH-07

NGUYỄN LÊ THANH

HẰNG

Nữ

01.01.1998

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

8.06

4.60

9.70

7.15

 

KV3

 

 

8

ĐH-08

VŨ  ĐỨC

HỮU

Nam

14.07.1997

Guitare

Kinh

Nam Định

THPT

6.00

8.25

8.40

8.33

 

KV2-NT

 

 

9

ĐH-09

NGUYẾN VĂN

HƯNG

Nam

10.10.1993

Guitare

Kinh

Hòa Bình

THPT

6.00

6.00

5.00

5.50

 

KV1

 

 

10

ĐH-10

NGUYỄN CAO

Nam

18.09.1998

Bầu

Tày

Thái Nguyên

THPT

9.60

7.50

9.50

8.50

 

KV2

 

 

11

ĐH-11

NGUYỄN ĐỨC

THẮNG

Nam

05.12.1993

T/nhạc

Kinh

Hòa Bình

THPT

9.00

4.50

7.40

5.95

 

KV1

 

 

12

ĐH-13

NGÔ BẢO

NGỌC

Nữ

29.01.1998

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.40

7.60

9.80

8.70

 

KV3

 

 

13

ĐH-14

HOÀNG TRÀ

MY

Nữ

11.02.1996

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.50

7.60

8.05

 

KV3

 

 

14

ĐH-16

ĐỖ THÀNH

ĐẠT

Nam

21.10.1993

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.80

9.00

8.40

 

KV3

 

 

15

ĐH-17

NGUYỄN HẢI

NAM

Nam

18.09.1997

Nguyệt

Kinh

Thái Bình

THPT

9.50

7.80

8.50

8.15

 

KV2

 

 

16

ĐH-18

NGUYỄN DIỆU

THÚY

Nữ

16.12.1990

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

6.55

8.00

7.28

 

KV3

 

 

17

ĐH-19

NGUYỄN ĐOÀN THẢO

LY

Nữ

18.08.1996

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

6.85

7.80

7.33

 

KV3

 

 

18

ĐH-20

NGUYỄN ANH

ĐỨC

Nam

01.07.1995

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.00

8.30

8.60

8.45

 

KV3

 

 

19

ĐH-21

TRẦN THU

THẢO

Nữ

23.03.1995

Bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

9.80

8.00

10.00

9.00

 

KV3

 

 

20

ĐH-22

TRẦN QUANG

LINH

Nam

05.11.1997

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.35

3.50

5.43

 

KV3

 

 

21

ĐH-23

PHAN THANH

BÌNH

Nam

23.11.1996

Trompett

Kinh

Hà Nội

THPT

9.50

8.30

9.50

8.90

 

KV3

 

 

22

ĐH-24

NGUYỄN THU

Nữ

26.07.1995

Tranh

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.40

8.50

8.70

8.60

 

KV3

 

 

23

ĐH-25

VŨ DIỆU

ANH

Nữ

23.02.1995

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

9.30

8.86

10.00

9.43

8.00

KV3

 

 

24

ĐH-26

ĐẶNG ĐÌNH

QUYNH

Nam

13.09.1995

T/nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

9.00

6.60

9.80

8.20

 

KV2-NT

 

 

25

ĐH-27

MAI QUÝ

NINH

Nam

21.10.1996

Sáo trúc

Kinh

Thái Bình

THPT

9.80

7.75

9.00

8.38

 

KV3

 

 

26

ĐH-28

BÙI ĐÌNH

SOẠN

Nam

06.12.1993

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.40

8.25

7.70

7.98

 

KV3

 

 

27

ĐH-29

LÊ NGỌC

SƠN

Nam

23.12.1990

T/nhạc

Kinh

Hồ Chí Minh

THPT

8.50

7.35

8.50

7.93

 

KV3

 

 

28

ĐH-30

NGUYỄN TRÀ

MY

Nữ

08.04.1997

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.13

10.00

8.56

8.00

KV3

 

 

29

ĐH-31

BÙI QUANG

ANH

Nam

27.11.1993

Flute

Kinh

Hà Nội

THPT

9.20

7.60

9.50

8.55

 

KV3

 

 

30

ĐH-32

TRẦN NGỌC

ANH

Nam

10.02.1990

Sax

Kinh

Nam Định

THPT

9.20

4.80

9.20

7.00

 

KV2

 

 

31

ĐH-33

NGUYỄN ĐÌNH

BÁCH

Nam

19.01.1997

Cor

Kinh

Hà Nội

THPT

10.00

7.00

10.00

8.50

 

KV3

 

 

32

ĐH-34

NGUYỄN NGỌC

HÀM

Nam

16.01.1992

Sáo trúc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

9.60

7.80

7.30

7.55

 

KV2

 

 

33

ĐH-35

VŨ VĂN

ĐỨC

Nam

06.01.1995

Bass Jazz

Kinh

Bắc Giang

THPT

9.00

8.00

9.50

8.75

 

KV2-NT

06

 

34

ĐH-36

NGUYỄN THỊ

DUNG

Nữ

07.10.1996

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.88

9.40

8.64

5.00

KV2

 

 

35

ĐH-37

LÂM HẢI

ĐĂNG

Nam

07.10.1994

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

6.40

6.00

6.20

 

KV3

 

 

36

ĐH-38

LÊ HẬU ĐỨC

NAM

Nam

10.04.1997

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.80

6.85

7.80

7.33

 

KV3

 

 

37

ĐH-40

MAI NGỌC

Nam

31.01.1997

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.80

9.10

8.95

 

KV3

 

 

38

ĐH-41

NGUYỄN ĐÌNH

TIỆP

Nam

09.10.1997

Accordeon

Kinh

Bắc Ninh

THPT

9.60

7.75

8.90

8.33

 

KV3

 

 

39

ĐH-42

PHẠM THÚY

NGA

Nữ

21.06.1998

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.63

9.80

9.22

6.00

KV3

 

 

40

ĐH-43

NGUYỄN CÔNG

MINH

Nam

16.08.1997

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

8.93

7.50

10.00

8.75

 

KV3

 

 

41

ĐH-46

NGUYỄN THẾ

HOÀN

Nam

17.11.1996

Sáo trúc

Kinh

Thái Bình

THPT

9.50

7.80

9.00

8.40

 

KV2

 

 

42

ĐH-47

MÃ THỊ TRÀ

MY

Nữ

07.09.1993

T/nhạc

Tày

Quảng Ninh

ĐHSPHN

8.00

7.55

4.20

5.88

 

KV2

01

 

43

ĐH-48

TẠ THỊ

DIỆP

Nữ

18.04.1997

Nhị

Kinh

Ninh Bình

THPT

9.60

7.00

9.50

8.25

 

KV3

 

 

44

ĐH-49

NGUYỄN KHÁNH

HUYỀN

Nữ

23.05.1994

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

8.50

8.55

9.00

8.78

 

KV2

 

 

45

ĐH-50

VŨ VĂN

PHƯỚC

Nam

05.01.1993

T/nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

9.00

6.25

9.30

7.78

 

KV2-NT

 

 

46

ĐH-51

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

Nữ

31.07.1995

Âm nhạc học

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.00

8.00

10.00

9.00

7.00

KV3

 

 

47

ĐH-52

PHẠM CÔNG

MINH

Nam

10.11.1992

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

9.00

5.45

9.30

7.38

 

KV2-NT

 

 

48

ĐH-53

NGUYỄN DUY QUỐC

ANH

Nam

22.08.1997

Guitare

Kinh

Bắc Ninh

THPT

9.80

8.00

9.50

8.75

 

KV3

 

 

49

ĐH-55

NGUYỄN VĂN

TRƯỢNG

Nam

05.09.1996

E.Keyboard

Kinh

Bắc Ninh

THPT

8.50

6.80

9.30

8.05

 

KV3

 

 

50

ĐH-56

ĐẶNG THÙY

PHƯƠNG

Nữ

27.10.1996

Cello

Kinh

Hải Phòng

THPT

8.80

8.55

9.00

8.78

 

KV3

 

 

51

ĐH-57

PHẠM THỊ HỒNG

DUYÊN

Nữ

30.03.1997

Sáo trúc

Kinh

Ninh Bình

THPT

9.60

9.00

9.50

9.25

 

KV3

 

 

52

ĐH-58

PHẠM TUẤN

ANH

Nam

19.07.1995

Piano jazz

Kinh

Hải Dương

THPT

9.20

7.30

8.60

7.95

 

KV2-NT

 

 

53

ĐH-59

HỒ HẢI

YẾN

Nữ

08.02.1993

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

8.50

5.90

5.00

5.45

 

KV2

 

 

54

ĐH-60

LÊ THANH

AN

Nam

14.09.1997

Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

9.70

7.80

8.50

8.15

 

KV3

 

 

55

ĐH-61

NÔNG THỊ

TRANG

Nữ

25.11.1997

T/nhạc

Tày

Thái Nguyên

THPT

8.50

8.25

5.50

6.88

 

KV2

01

 

56

ĐH-63

NGUYỄN NGỌC MINH

CHÂU

Nữ

02.12.1997

Bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

9.40

5.40

8.20

6.80

 

KV3

 

 

57

ĐH-64

TRẦN THỊ

THÀNH

Nữ

18.12.1995

T/nhạc

Kinh

Yên Bái

THPT

9.00

7.55

6.80

7.18

 

KV3

 

 

58

ĐH-65

ĐỖ THỊ

NHUNG

Nữ

16.07.1993

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.40

8.50

8.90

8.70

 

KV2

 

 

59

ĐH-66

NGUYỄN KHÁNH

LINH

Nữ

19.11.1997

Bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

9.50

9.50

9.70

9.60

 

KV3

 

 

60

ĐH-67

DƯƠNG THỊ THANH

TÂM

Nữ

04.09.1993

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.80

8.00

7.90

 

KV3

 

 

61

ĐH-69

ĐINH THỊ PHƯƠNG

THẢO

Nữ

06.03.1995

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

9.00

6.95

8.00

7.48

 

KV3

 

 

62

ĐH-70

NGUYỄN VIỆT

BÁCH

Nam

01.03.1995

Accordeon

Kinh

Hà Nội

THPT

8.80

6.20

6.20

6.20

 

KV3

 

 

63

ĐH-71

ĐINH THỊ HUYỀN

TRANG

Nữ

06.12.1998

Piano

Kinh

Nam Định

THPT

2.33

0.00

0.00

0.00

 

KV2-NT

 

 

64

ĐH-72

DƯƠNG HỒNG

MINH

Nữ

02.05.1998

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.20

8.90

9.00

8.95

 

KV3

 

 

65

ĐH-73

TẠ KHÁNH

LINH

Nữ

18.05.1998

Violon

Kinh

Hà Nội

THPT

9.60

6.20

10.00

8.10

 

KV3

 

 

66

ĐH-74

ĐỒNG THỊ THANH

NHÀN

Nữ

15.06.1991

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

8.50

6.80

8.50

7.65

 

KV3

 

 

67

ĐH-75

PHẠM BÍCH

NGỌC

Nữ

11.06.1989

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.75

7.60

8.18

 

KV3

06

 

68

ĐH-76

ĐOÀN LINH

HƯƠNG

Nữ

03.01.1996

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

8.50

9.60

9.05

 

KV3

 

 

69

ĐH-77

ĐỖ VIẾT

TOÀN

Nam

09.01.1993

Trombone

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

5.60

7.50

6.55

 

KV3

 

 

70

ĐH-78

NGUYỄN MẠNH

LINH

Nam

11.08.1995

Clarinet

Kinh

Hà Nội

THPT

10.00

7.10

9.90

8.50

 

KV3

 

 

71

ĐH-79

TRẦN QUỐC

ĐẠT

Nam

05.01.1995

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.80

8.50

9.70

9.10

 

KV3

 

 

72

ĐH-80

LÊ MINH

HIẾU

Nam

21.07.1998

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.70

6.95

9.80

8.38

 

KV3

 

 

73

ĐH-81

NGUYỄN THỊ THANH

VÂN

Nữ

02.04.1997

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

7.55

7.80

7.68

 

KV2

 

 

74

ĐH-82

PHẠM ANH

TUẤN

Nam

03.03.1993

Sáo trúc

Kinh

Phú Thọ

THPT

9.70

5.40

7.70

6.55

 

KV2-NT

 

 

75

ĐH-83

TRẦN PHƯƠNG

MAI

Nữ

14.07.1997

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.25

9.00

8.13

 

KV3

 

 

76

ĐH-84

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGỌC

Nữ

08.04.1995

T/nhạc

Kinh

Hà Nam

THPT

9.00

8.35

7.60

7.98

 

KV2

 

 

77

ĐH-85

NGUYỄN HOÀNG

TÙNG

Nam

12.10.1991

T/nhạc

Mường

Hà Nội

THPT

9.00

7.30

6.00

6.65

 

KV3

01

 

78

ĐH-86

PHAN MẠNH HÀ

ANH

Nữ

01.06.1996

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

6.60

5.20

5.90

 

KV3

 

 

79

ĐH-87

ĐỖ NGÀN

THƯƠNG

Nữ

10.01.1996

T/nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

6.50

6.00

6.25

 

KV3

 

 

80

ĐH-88

HOÀNG THỊ NGỌC

THÚY

Nữ

17.10.1995

T/nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

8.50

5.50

9.50

7.50

 

KV3

 

 

81

ĐH-89

ĐẶNG  THÙY

LINH

Nữ

08.11.1996

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.70

8.50

9.00

8.75

 

KV3

 

 

82

ĐH-90

ĐỖ THÙY

DƯƠNG

Nữ

18.05.1995

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

0.00

0.00

0.00

0.00

 

KV3

 

 

83

ĐH-91

PHẠM ĐỨC

HUY

Nam

23.01.1997

Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

9.40

8.10

8.50

8.30

 

KV3

 

 

84

ĐH-92

BÙI SƠN

TÙNG

Nam

01.07.1996

Oboe

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.50

8.30

9.50

8.90

 

KV3

 

 

85

ĐH-94

NGUYỄN VĂN

KIÊN

Nam

08.08.1994

Chỉ huy GH

Kinh

Thanh Hóa

THPT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KV2-NT

 

Bỏ thi

86

ĐH-95

HOÀNG QUỐC

VIỆT

Nam

20.02.1994

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.40

8.35

9.50

8.93

 

KV3

 

 

87

ĐH-96

TRẦN VĂN

KHANG

Nam

14.01.1991

T/nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

8.50

6.10

5.70

5.90

 

KV2-NT

 

 

88

ĐH-97

ĐẶNG THẾ

BẢO

Nam

03.09.0996

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.10

10.00

8.55

 

KV3

 

 

89

ĐH-98

ĐÀO VIỆT

BÁCH

Nam

19.06.1994

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

6.80

9.00

7.90

 

KV3

 

 

90

ĐH-100

NGUYỄN HẢI

PHƯƠNG

Nữ

26.10.1997

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

6.00

9.80

7.90

 

KV3

 

 

91

ĐH-101

TRỊNH QUANG

HUY

Nam

01.08.1998

Bầu

Kinh

Nghệ An

THPT

8.50

0.00

0.00

0.00

 

KV2-NT

 

 

92

ĐH-102

VŨ THANH

HẢI

Nam

14.05.1993

Guitare

Kinh

Hải Dương

THPT

8.00

9.05

5.00

7.03

 

KV2

 

 

93

ĐH-103

LÊ ĐỨC

ANH

Nam

30.08.1995

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

6.60

9.50

8.05

 

KV3

 

 

94

ĐH-104

LÊ HỮU

THỌ

Nam

19.11.1992

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.40

6.35

10.00

8.18

 

KV3

 

 

95

ĐH-105

PHẠM THỊ

HUYÊN

Nữ

15.03.1989

T/nhạc

Kinh

Hưng Yên

ĐHSPNTTW

8.50

7.55

8.40

7.98

 

KV2-NT

 

 

96

ĐH-106

HOÀNG THÙY

LINH

Nữ

12.08.1997

Tranh

Kinh

Hà Nội

THPT

9.60

8.00

9.60

8.80

 

KV3

 

 

97

ĐH-107

NGUYỄN CẢNH

HIẾU

Nam

23.04.1998

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.30

7.75

8.50

8.13

 

KV3

 

 

98

ĐH-108

HOÀNG THU

THẢO

Nữ

22.10.1996

T/nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

0.00

0.00

0.00

0.00

 

KV2

 

 

99

ĐH-109

ĐÀO THỊ VIỆT

ANH

Nữ

26.01.1991

T/nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.00

8.50

6.40

7.45

 

KV2

 

 

100

ĐH-110

MAI VĂN

VIỆT

Nam

04.07.1985

T/nhạc

Kinh

Nam Định

THCN

0.00

0.00

0.00

0.00

 

KV2-NT

 

 

101

ĐH-111

TRẦN DUY

ANH

Nam

16.07.1990

Guitare Bass

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

5.50

0.50

3.00

 

KV3

 

 

102

ĐH-112

LÊ THIÊN

ÂN

Nam

10.03.1998

Guitare Bass

Kinh

Hà Nội

THPT

8.80

6.65

7.80

7.23

 

KV3

 

 

 

 

Đầu trang
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn