Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7348815
Thông báo đào tạo Thứ tư, 08/04/2020

CUỘC THI VNAM PIANO FESSTIVAL 2016

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

(Cập nhật lần cuối đến hết ngày 13/07/2016)

STT

 

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY SINH

BẢNG

GiỜ

NGÀY

ĐT

Tác giả

Tác Phẩm

1

B01

Nguyễn Đan

Thanh

25/02/2007

B

8h00

15/07

0989748300

J.S.Badi; Czeny; Betthoven

Invention No 4; Czeny

2

B02

Phạm Hoàng gia

Phúc

16/12/2007

B

8h08

15/07

0947085898

Kuhlau, J.S.Bach; Kỹ thuật

Sonatina OP.60.No1 - chương 1; Inventien 15; Etude số 17

3

B03

Dương Nam

Khánh

27/11/2006

B

8h16

15/07

0912124368

L.V. Betthoven,; I.S.Bach

Sonatine Rondo; Phức điệu

4

B04

Vũ Hồng Đức

Anh

24/08/2005

B

8h24

15/07

0918766656

Bach; Kuhlau

Gavofte; Sonative - C3; Cmafor

5

B05

Nguyễn Minh

Trang

25/12/2007

B

8h32

15/07

01299651986

Ale Mikop; Bach; Kulhau

Etuyt soos 16; Phức điệu; Sonatine - chương 3

6

B06

Nguyễn Bá

Nguyên

5/7/2005

B

8h40

15/07

0912292295

 

Sonat Moza; Mendenson

7

B07

Bùi Anh

Thư

27/11/2007

B

8h48

15/07

0904022525

Bach; Kabalevsky; Prokofiev

Inventio 8 ; On the Theme of Vkkrainian folksong ; Tarantelle

8

B08

Trần Đỗ Phương

Linh

30/10/2006

B

8h56

15/07

0912560665

W.A.Mozart; J.S.Bach; Bepejc

Sonata no.15 in C Major; Prelude 19; Etude 21

9

B09

Phạm Xuân Khôi

Nguyên

10/10/2006

B

9h04

15/07

0988965262

Clementi; Kulhau; Pleyel

Air Suisse; Sonatine No.1; Rondo Militaire

10

B10

Bùi Thị Minh

Hiền

8/9/2007

B

9h12

15/07

0913534477

Diabelli; debussy

Diabelli Sonate No1; Debussy the little Negro

11

B11

Đỗ Thanh

16/10/2006

B

9h20

15/07

0912391638

Dussek; L.C.Daquin

Sonatina in FMajorOP.20 No3; LeCouCou

12

B12

Nguyễn Phương

Linh

29/07/2005

B

9h20

15/07

0947281385

Bach; Heller; Kulhau

Invention NOo8; Etude No35 OP 24; Sonatine

13

B13

Tạ Thành

An

18/10/2006

B

9h28

15/07

0983270846

bêtthoven

Etude 15 d moll; Romance Beethoven

14

B14

Lê Hoàng

Tiên

15/02/2007

B

9h36

15/07

0963001638

J.S.Bach; Carl Czerny; FR.Kuhlau

Invention No.9; Etude OP.299 No.15; Sonatine OP.60 No1

15

B15

Đỗ Thảo

Vy

23/11/2007

B

9h44

15/07

0983004620

Clementi; Czerny; Bach

Sonatine ; Etude; Invention

16

B16

Trương Gia Tuệ

Linh

27/12/2007

B

9h52

15/07

0967608138

Bach; A Lemuan; Kuhlau

Prelude; Etude; Variations

17

B17

Nhữ Phương

27/03/2007

B

10h00

15/07

0914931106

Bach; Kuhlua

Etude; Litterprelude in Dminor; Sonatine

18

B18

Lê Bùi Hải

Đăng

6/12/2005

B

10h08

15/07

0983312699

A.Gelckc; M.Clementi; Mozart

Etude; Sonata, Minuet

19

B19

Đặng Hoàng Anh

Đức

4/8/2005

B

10h16

15/07

0903422198

Mozart

Valse Favorite; Sonata in C major K545 Movement I

20

B20

Vũ Phương

Anh

15/01/2006

B

10h24

15/07

0975648783

Frederic Chopin; Mozart

Nocturne No20 in C.shap minor; Sonate; Fantasie

21

B21

Nguyễn Tuấn

Phước

8/6/2005

B

10h32

15/07

0904179393

Beethoven; Chopin; Bach

Sonate; Etude; Prelude

22

B22

Đinh Diệp

Anh

19/10/2007

B

10h40

15/07

0983718280

Beethoven; Ravina; Bach

Sonatine; Eyude; Invention

23

B23

Nguyễn Minh

Hạnh

24/10/2007

B

10h48

15/07

0912933149

Chopin; Mozart

Valse; Sonate

24

B24

Ngô tuệ

Nguyên

5/10/2006

B

10h56

15/07

0988292292

Mozart

Variatious on K265

25

B25

Trần Nhật

Minh

22/08/2007

B

11h04

15/07

01668265255

Bach; Diabelli; Crezny

Invention; Sonatine; Etude

26

B25B

Phạm Khánh

Nguyên

14/01/2007

B

10h48

15/07

0986188509

Alemuan; J.S Bach; M clementi

Etude N29 Po 37; Invation; Sonatina

27

B26

Bùi Phương

Linh

3/2/2006

B

11h12

15/07

0943601111

Bach; Mazio Clêmnti

Invention; Sonatine

28

B27

Trần Gia

Quang

29/10/2007

B

11h20

15/07

0904551255

Bach; Mozart

Invemtion, Sonatine

29

B28

Nguyễn Trần Ngọc

Ly

20/04/2007

B

11h28

15/07

0947688768

Bach; Daniel; Kuhlau

Sinfonia; Etude; Sonata

30

B29

Vũ Trường

Giang

05//11/2007

B

13h00

15/07

0983897286

Bach; Stephen heller; Friedrich Kuhlau

Invention No2; Eyude; Sonatine

31

B30

Hoàng Đại Hải

Linh

14/12/2006

B

11h44

15/07

0983300456

Bach; Czerny; Kuhlau

Bach BWV 801; Etude; Sonatine

32

B31

Đào Nhật

Anh

17/01/2007

B

14h00

15/07

0903287392

Kuhlau, Bach

Sonatine; Allegro gusto

33

B32

Kiều Đức

Anh

31/10/2007

B

14h08

15/07

0915801268

Lesgorrn; Clemenh; Bach

Edute; Sonatine; Prelude

34

B33

Đoàn Nguyễn Ngọc

Khuê

19/03/2005

B

14h16

15/07

0983057672

Bach; Diabelli; Crezny

Intvention; Sonatina; Etude

35

B34

Nguyễn Danh

Khôi

4/2/2006

B

14h24

15/07

0904568622

Bach; Mozart

Bach (3p); Sonate

36

B35

Lê Trang

Linh

21/06/2007

B

14h32

15/07

0912125254

Bach; Carl; Beethoven

Prelude; Czerny; Sonatina

37

B36

Phạm Gia

Khánh

02//07/2007

B

14h40

15/07

0918270240

Bach; Kulhau

Bach (4p); Sonatine

38

B37

Hoàng Minh

Tuệ

6/5/2007

B

14h48

15/07

0966369369

Bach; Mozart

Intvention; Sonatina

39

B38

Hà Mai

Linh

10/12/2007

B

14h56

15/07

0989202509

Lemercn; Kuhlau; Gegike

Etude; Sonatine; Picce

40

B39

Lê Thanh

Mai

30/10/2007

B

15h04

15/07

0913992798

 

Sonatina; Etude

41

B40

Nguyễn Ngọc Đan

28/08/2007

B

15h12

15/07

0907950040

Bach; Kuhlau; Burgmiller

Invention; Sonatine; L'adieu

42

B41

Phan mai

Khanh

15/01/2005

B

15h20

15/07

0913033412

Beethoven; Bach

Sonatine; Sebnstian Bach

43

B42

Nguyễn Quỳnh

Anh

2/7/2007

B

15h28

15/07

0983033696

Bach; Czerny; Kuhlau

Invention; Etude; Sonatine

44

B43

Lê Anh

Khuê

29/01/2006

B

15h36

15/07

0912351911

Bach; Burgmuller; Clementi

Bach Invention No4; Etude; Sonatina

45

B44

Nguyễn Thái

Khiêm

14/08/2007

B

15h44

15/07

0913581188

Bach; Kuhlau

Invention 2; Sonatine OP.88 NO2

46

B45

Mào Khang

Luân

23/12/2007

B

15h52

15/07

0903452018

Bach; Czerny; Beethoven

Invention no15; Etude op299.no15; Sonata No20 op49 No.2

47

B46

Đào Quang

Linh

24/12/2007

B

16h00

15/07

0913585953

Kuhlau; Mozart

Sonatine OP20 NO.1; Sonata No15 - C1

48

B47

Nguyễn Bảo

Diệp

28/01/2007

B

16h08

15/07

0976719868

Bach; Clementi

Prelude; Etude; Sonatine

49

B48

Lã Phương

Hoa

12/1/2007

B

16h16

15/07

0989243424

Adia Belli; Bach; Bugmulier

Sonatine I; Invention 4; Etude 10

50

B49

Vũ Tất Hoàng

Tôn

5/2/2005

B

16h24

15/07

0989518288

Franz Schubert; Mozart

Impromtu OP90 NO.2; Sonate D major

51

B50

Trương Quang

Diệu

20/09/2007

B

16h32

15/07

0903218549

Mozart, Profokiev

Fantasy in D; Prelude Op.12 No7

52

B51

Nguyễn Quang

Sáng

25/08/2007

B

16h40

15/07

0983198807

Bach

Sonatina in C major Op36 No1

53

B52

Nguyễn Lâm

Anh

18/02/2007

B

16h48

15/07

0982200888

Maika Par; Mozart; Arabesque

Canon; Sonate; Allegro Scherzando

54

B53

Phạm Minh

Thư

18/01/2007

B

16h56

15/07

0915119442

Daniel Steibelt; Ludwing van Beethoven

Andante; Minuet in G

55

B54

Nguyễn Phạm Trung

Kiên

29/01/2005

B

17h04

15/07

01222908009

 

 

56

B55

Đinh Xuân Ngọc

Linh

13/12/2007

B

17h12

15/07

0904274689

Bach; Diabelli; Crezny

Invention No15;Sonatina

57

B56

Nguyễn Trọng

Anh

11/9/2006

B

17h20

15/07

0944345499

Kuhlau

Sonatine; Etude

58

B57

Nguyễn Ngọc Linh

Anh

16/02/2007

B

17h28

15/07

0912211355

Bach; Heller; Diabelly

Invention; Etude; Sonatine

59

B58

Phùng Thanh

Phong

24/10/2005

B

17h36

15/07

0913525288

 

 

60

B59

Nguyễn Ngọc Phương

Anh

28/12/2005

B

17h44

15/07

0982280512

Gedike; Burgmuller; Mozzart

Eyude; Arabesque; Sonata

61

B60

Ngô Hải

Vân

26/02/2006

B

17h52

15/07

0912179062

Clementi; Bach; Kabalesky

Sonatine; Little Prelude; Variations

62

B61

Vũ Lê

Anh

20/09/2007

B

18h00

15/07

0936861116

Bach; Ilenxki; Wabalexki

Invention 14; Etude; Biến tấu

63

B62

Nguyễn Phúc Tuệ

Anh

23/09/2006

B

18h16

15/07

0989552566

Bach; Clementi; Cleopin

Little Prehden; Sonatine; Polonaise

64

B63

Bùi Xuân

Phong

20/03/2006

B

18h32

15/07

0904813536

Bach; Kuhlam; Bugmulau

invention;sonate op.60 N01;Etude

65

B63

Nguyễn Chu Huệ

Chi

1/11/2007

B

18h32

15/07

0943100141

Bach; Czerny

Inventino 1; Etucle No 6; Sonatine kuhlau

66

A01

Bùi Anh

Tuấn

19/07/2009

A

8h00

16/07

0904022525

Bach; Diabelli; Maykapal

Ivention I; Rondo; Tarantelle

67

A02

Đỗ Đình Khánh

Vy

28/08/2008

A

8h05

16/07

0983581189

Kuhlau; Czemy

Sonatine Op.60 No1; Andate Cantabile

68

A03

Hoàng Đức

Minh

7/4/2009

A

8h10

16/07

0903459101

Daniel Steibelt; Burrgmuller

Sonatine OP168; Bpllade

69

A04

Trần Ngọc

Anh

27/02/2008

A

8h15

16/07

0915509555

Dlabelli; Edvarrd Grief

Rondo; Wwaltz

70

A05

Đàm Vũ Nhật

Minh

10/2/2009

A

8h20

16/07

0987423480

Bach; Claude Debussy

Preledu No3 BWV 935; Arabesque No1

71

A06

Cao Sỹ Lê

Anh`

11/8/2009

A

8h25

16/07

0915588123

Burrgmuller; Clementi

Etude a-moll OP10; Sanatine C-dur

72

A07

Phan Linh

Đan

10/12/2009

A

8h30

16/07

0903451496

Chopin; Mozart

Waltf in A minor; Sonatina in G

73

A08

Phan Lương thái

Uyên

15/07/2010

A

8h35

16/07

0988688629

 

Dance of Grandfather; Dolly's dreaming awakening

74

A09

Nguyễn Quỳnh

Anh

15/09/2008

A

8h40

16/07

0983160487

Chopin; Diabelli

Vales; Sonatine C3

75

A10

Nguyễn Thi

Anh

13/03/2008

A

8h45

16/07

0936226838

Tchaikovski; L.V.Beethoven; Bach

Swan lake; German dance IN; Menuette

76

A11

Đỗ Diễm

Châu

8/12/2009

A

8h50

16/07

0902244832

Kuhlau

6 Variations; Sonatian Op55 No1

77

A12

Nguyễn Đức

Kiên

18/02/2008

A

8h55

16/07

0989055845

Chopin; Mozart

Etude; Sonata Op16 K545; 1Mov & 3 Mov

78

A13

Lê Triệu

Huy

23/01/2008

A

9h00

16/07

0913275580

Kuhlau; Chopin

Sonatine OP.20 No1 - C3; Valse No6

79

A14

Phạm Gia

Vinh

27/05/2009

A

9h05

16/07

0904989565

Schumann; Leopold Kozeluch

Người lái xe dũng cảm; Romance

80

A15

Phạm Ngọc

Chi

14/05/2009

A

9h10

16/07

0904288144

T.Osester; Kuhlau

Dolly's Dreaming; Sonatia

81

A16

Hoàng Minh

Thư

28/11/2008

A

9h15

16/07

0963966911

Beethoven; Muzia Clementi

For Flise; Sonatine In C;Muzia Clementi Chương III

82

A17

Nguyễn Cao

Huy

6/3/2008

A

9h20

16/07

0911185995

Betthoven; S.Maykapar

Sonata Op49 No2; Dance of Puppects

83

A18

Nguyễn Phương

Nguyên

11/11/2008

A

9h25

16/07

0915071009

 

 

84

A19

Phan Gia

Huy

22/01/2009

A

9h30

16/07

0913033412

BWV Anhang, Friderich Kuhlau

Menuett; Sonatine

85

A20

Trịnh Minh

Anh

12/4/2010

A

9h35

16/07

0989838485

D.C Glver; Clementi

Indian Pony Race; Sonatine

86

A21

Nguyễn Hoàng

Anh

7/4/2008

A

9h40

16/07

0904133536

Kuhlau; Spidler

Sonatine; Trumpeter's Serenade

87

A22

Trần Bảo

Trân

22/02/2008

A

9h45

16/07

01258688586

Chopin; Cusa

Vales; Biến tấu

88

A23

Trần Ngọc Bảo

Thi

24/11/08

A

9h50

16/07

0966398286

Bach; Lekupper; Beethoven

Polonaise; Etude op24 No3

89

A24

Đào Trọng Nguyên

Anh

30/09/2008

A

9h55

16/07

0934276789

 

 

90

A25

Nguyễn Nga

Thy

5/1/2011

A

10h08

16/07

0904157253

 

Valse;Sonate

91

D01

Đỗ Thanh Hằng

Hằng

3/12/1999

D

10h16

16/07

0912391638

P.T.Chaikovsky

Dumka

92

D02

Phạm Anh

Thư

30/11/1999

D

10h24

16/07

0912738809

Beethoven; Chopin

Sonata; Valse

93

D03

Minh

24/07/1998

D

10h32

16/07

0915023777

Dussek, Chopin

Canzonetta; Nocturne No20 in C minor

94

D04

Phùng Minh

Anh

29/04/2000

D

10h40

16/07

0989518288

Frederic Chopin; Scott Joplin

Valse; Maple

95

D05

Đào Việt

Phong

2/9/2002

D

10h48

16/07

0904218589

E.chopin

Valsen N01, Op18

96

D06

Trần Thu

Trang

21/10/1999

D

10h56

16/07

0912753936

Chopin; Mozart

Nocturne; Tkish March

97

C01

Phan Chi

Mai

24/06/2002

C

13h30

16/07

0936369206

Mozart; Garry AF Wilkingson

12 biển tấu cung đô trưởng; Jazzy Gace

98

C02

Vũ Du

Linh

12/4/2004

C

13h38

16/07

0913216519

P.Tchaikovsky; Mozart

Số 6 tuyển tập 4 mùa; Sonate

99

C03

Mai Hà

Thái

13/07/2004

C

13h46

16/07

0983654789

Chopin; Beethoven

Nocturne số 9; Thư gửi Elise

100

C04

Lại Đức

Bảo

5/9/2004

C

13h54

16/07

0983654789

Mozart

Hành khúc Thổ Nhĩ Kì; Sonate K.5454 st Mov

101

C05

Đỗ Vũ Khánh

Linh

5/9/2004

C

14h02

16/07

0988749900

Chopin; Beethoven

Etude; Sonata

102

C06

Đào Khánh

Huyền

31/05/2004

C

14h10

16/07

01687888920

  Stephen Heller; Franz Joseph Haydn

Etude; Sonata

103

C07

Nguyễn Khánh

An

24/04/2004

C

14h18

16/07

0983528533

Chopin; Badarzewska

Fantaisie - Impromptu; La priese d'une Vỉege

104

C08

Đỗ Anh

Thư

19/11/2003

C

14h26

16/07

0943740472

Beethoven; Bach

Sonate; Invention

105

C09

Trần Ngọc

25/10/2002

C

14h34

16/07

0915509555

M.Glinka; Chopin

Biến tấu trên chủ đề Mofart; Valse

106

C10

Nguyễn Thùy

Dương

31/05/2003

C

14h42

16/07

0901788879

Bach; Mozart; Chopin

Inventions; Sonate; Etude

107

C11

Mai Nguyệt

Minh

12/9/2003

C

14h48

16/07

0915484789

Chopin; Kuhlau

Etude; Sonate

108

C12

Đặng Hoàng Anh

Tuấn

5/2/2003

C

14h58

16/07

0903422198

Mozart; Chopin

Sonata; Chopin

109

C13

Nguyễn Thị Phương

Lan

17/01/2004

C

15h05

16/07

0904038585

Kuhlau; Chopin

Sonatine; Valse

110

C14

Vũ Việt

Nga

27/10/2004

C

15h13

16/07

01659897456

Chopin; Clementi

Polonaise; Sonatine

111

C15

Trần Khánh

Linh

18/09/2003

C

15h21

16/07

0913527470

Beethoven

Sonatha Pathetique C1

112

C16

Quảnh Khánh

Linh

8/12/2004

C

15h29

16/07

0904876788

Bach; Clementi

Invention 8; Sonatia 35 No3

113

C17

Trương Đức

Thuận

21/05/2004

C

15h37

16/07

0913599109

Kuhlau; Bach

Somatine Op20 C3; Suite fance No3

114

C18

Nguyễn Thùy

Dương

31/05/2002

C

15h45

16/07

0912311426

Beethoven; Aubert

Sonate Op2 No1; Polka Enfantine

115

C19

Nguyễn Hà

Vy

27/03/2003

C

15h53

16/07

0932242616

Bach; Beethoven; Tchaikovsky

Invention no8; Sonata No8; The seasons - June - Bacarolle

116

C20

Nguyễn Thảo

Ly

8/7/2003

C

16h02

16/07

0984804774

Muzio Clementi

Sonatina OP36 No 6 C1

117

C21

Nguyễn Đỗ Quý

Linh

5/1/2004

C

16h09

16/07

0912174157

Beethoven; Sinding

Sonate No1 Op2; Rustle ofSpring

118

C22

Ngô Hà

Anh

26/07/2004

C

16h17

16/07

0983190376

Beethoven; Shotakovies

Sonate số 19; Ngày hội

119

C23

Dương Nhật

Minh

21/08/2004

C

16h25

16/07

0918931638

Kuhlau; Mendelssonhn

Sonatine; Đi săn

120

C24

Nguyễn Trung

Đức

2/3/2004

C

16h33

16/07

0989055845

Bach; Chopin

Sinfonia; Bolero Op19

121

C25

Nguyễn Mỹ

Anh

9/1/2003

C

16h41

16/07

0903410987

Bach; Mozart; Schubert

Prelude and Fugue; Sonate; Impromptu

122

C26

Trần Gia

Kiệt

6/1/2006

C

16h49

16/07

0989038288

Chopin; Haydn

Polonaise; Sonate No53 C3

123

C27

Lê Nguyễn Minh

Ngọc

12/6/2004

C

16h57

16/07

0903224049

Muzio Clementi; Federico Mompou

Sonatina Op36 No6; Evocation

124

C28

Nguyễn thục

Anh

1/7/2003

C

17h05

16/07

0912592444

Bach; Scherzny

Sonatine Op60; Allemande Suite III; Etude

125

C29

Nguyễn Cao

Hưng

21/02/2004

C

17h13

16/07

0911685995

Chopin; Kuhlau

Nocturne in C sharp Minor; Sonatine Op60 No1

126

C30

Lê Ngọc

Minh

5/6/2003

C

17h21

16/07

0988555905

Glinka

Nocture; Tình bạn

127

C31

Trần Thùy

Linh

2/10/2003

C

17h29

16/07

01643287030

FranzLit; Mozart

Liebestraume; Sonata No11

128

C32

Huỳnh Lê Linh

Đan

21/10/2002

C

17h37

16/07

0902048858

Haydn; Chopin

Sonata No59; Etude No11

129

C33

Đặng Huyền

Thanh

27/12/2003

C

17h45

16/07

0985813181

Schubert; Haydn

Impromtu OP90 NO.2; Sonate D.Dur; Allyro

130

C34

Nguyễn Phương

Nguyên

19/10/2004

C

17h53

16/07

0904243610

Chopin; Kuhlau

Polomes; Sonatine

131

C35

Bùi Vân

Khánh

29/08/2004

C

18h02

16/07

0903463792

Dussek; Chopin

Sonatine No3 Op20; Polonaise in Gminor

132

C36

Lê Đức

Khoa

21/09/2002

C

18h10

16/07

0913941974

Moza; Mendelssohn

Sonate op 284n6; Venetion boatsong op 30no6

133

C37

Vũ Phương

Linh

8/1/2003

C

18h18

16/07

0915341854

Kuhlau;

Friedrich; Sonatina Op60 No3

134

C38

Nguyễn Hoàng Linh

Đan

6/8/2002

C

18h26

16/7

0913301171

Haydn; Czerny

Sonata in Enainor C14:34; Etude OP33.NO.10

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn