Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7012999
Thông báo đào tạo Chủ nhật, 17/11/2019

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM THÔNG BÁO

Nhằm đảm bảo đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 1400/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính Phủ, chỉ thị số 3575/CT-GDĐT ngày 19/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo triển khai thực hiện Đề án chuẩn hóa năng lực tiếng Anh theo chuẩn TOEIC và IELTS Quốc Tế tương đương cấp độ tiếng Anh B1 của khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ, áp dụng cho chuẩn đầu ra của học sinh, sinh viên, học viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bắt đầu từ tháng 01 năm 2016 trở đi.

Chương trình đào tạo được triển khai cụ thể như sau:

1. Đối tượng đào tạo: Toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

2. Mục tiêu đào tạo:

a)  Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó chủ yếu là 2 kĩ  năng nghe và nói.

b) Có kiến thức cơ bản và tối thiểu về ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, và thông qua tiếng Anh có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hóa của các nước nói tiếng Anh.

c) Xây dựng thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh, từ đó tăng thêm sự hiểu biết và tình cảm trân trọng đối với ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình.

d) Hình thành các chiến lược học tiếng Anh một cách có hiệu quả, tạo cơ sở cho việc học các ngoại ngữ khác trong tương lai, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

đ) Chương trình chuẩn hóa học viên đạt được trình độ tiếng Anh tương đương Cấp độ tiếng Anh B1 của Khung Tham chiếu chung Châu Âu về Ngôn ngữ.

3. Thời gian triển khai: Từ tháng 1 năm 2016.

4. Địa điểm đào tạo: Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

5. Kinh phí đào tạo: bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, trong đó:

a) Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 20%.

b) Viện Khoa học và giáo dục Đông Nam Á hỗ trợ 20%.

c) 60% bằng nguồn kinh phí do học sinh, sinh viên, học viên tự nguyện đóng góp, tương đương 2.400.000 VNĐ/khóa (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

6. Yêu cầu kết quả đào tạo đối với sinh viên:

a) Điểm chuẩn TOEIC Quốc Tế yêu cầu mức điểm đạt chuẩn là 450.

b) Giai đoạn 1(Khóa 1): Thời lượng học tập 60 giờ, thời gian  40 buổi, mỗi buổi 2 tiết. Điểm đạt chuẩn là 300 điểm TOEIC Quốc Tế.

c) Giai đoạn 2 (Khóa 2): Thời lượng học tập là 60 giờ, thời gian 40 buổi, mỗi buổi 2 tiết. Điểm đạt chuẩn là 450 điểm TOEIC Quốc Tế.

d) Sau khi kết thúc các khóa học, học sinh, sinh viên, học viên phải đăng ký dự thi lấy chứng chỉ TOEIC Quốc Tế (thời gian không quá 1 tháng).

7. Yêu cầu chuẩn đầu ra:

     Bắt đầu từ năm 2017, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ áp dụng tiêu chí xét tốt nghiệp và cấp bằng cho học sinh, sinh viên khi ra trường phải đạt Chứng chỉ TOEIC (450 điểm) hoặc IELTS (5.0), tương đương Cấp độ tiếng Anh B1 của Khung Tham chiếu chung Châu Âu về Ngôn ngữ.

     Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam yêu cầu toàn thể học sinh, sinh viên, học viên  nghiêm túc tuân thủ, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của Bộ Giáo dục Đào tạo nêu trên.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn