Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 5485811
Đại học chính quy Thứ ba, 20/02/2018
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy:
- Sáng tác
- Lý luận
- Chỉ huy giao hưởng

Khoa Piano:
- Piano

Khoa đàn Dây:
- Violin
- Viola
- Cello
- Contrebasse

Khoa Thanh nhạc:
- Thanh nhạc

Khoa Kèn-Gõ:
- Flute
- Oboe
- Clarinette
- Bassoon (Fargotte)
- Cor
- Trompette
- Trombone
- Tuba
- Gõ giao hưởng;

Khoa Accordion, Guitar, Jazz:
- Accordion
- Guitar
- Jazz: Keyboard (Piano, Electone); Gõ jazz; Guitar solo; Guitar bass; Saxophone.

Khoa nhạc cụ truyền thống:
- Thập lục
- Tam thập lục
- Sáo
- Nhị
- Bầu
- Nguyệt
- Tỳ bà
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn