Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Các đơn vị trực thuộc
Các Khoa
Các phòng ban
Liên hệ trực tiếp

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 5490906
Các Khoa Thứ năm, 22/02/2018

Khoa Piano
Nhà A1 Tầng 2
Quyền trưởng Khoa: Ths. Trần Thục Anh


Khoa đàn Dây
Nhà A1 Tầng 3
Trưởng Khoa: TS. Bùi Công Duy
Phó trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Công Thắng - TS. Ngô Hoàng Linh
 

Khoa Kèn - Gõ
Nhà A1 Tầng 5
Trưởng Khoa: PGS.TS.NGUT. Ngô Phương Đông
Phó trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Quốc Bảo

 
Khoa Accordion - Guitar
Nhà A1 Tầng 6
Quyền trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Minh Tân


Khoa nhạc Jazz
Tầng 7 - Nhà A1
Phó trưởng Khoa: Ths. Hoàng Tùng


Khoa Thanh nhạc
Nhà A1 Tầng 4
Quyền trưởng Khoa: Ths.NSƯT. Đỗ Quốc Hưng
Phó trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Phương Nga
 

Khoa Nhạc cụ truyền thống
Nhà A2 Tầng 2
Quyền trưởng Khoa: Ths.NSƯT. Cồ Huy Hùng
Phó trưởng Khoa: TS.NSƯT. Nguyễn Thị Hoa Đăng
Phó trưởng Khoa: Ths.NSƯT. Nguyễn Thị Thanh Hằng
 
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Nhà A2 Tầng 4
Trưởng Khoa: PGS.TS. Cù Lệ Duyên


Khoa Kiến thức âm nhạc
Nhà A2 Tầng 1
Phó trưởng Khoa: Ths. Lã Minh Tâm


Khoa Kiến thức đại cương
Nhà A2 Tầng 5
Phó trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Thu Cúc
 

Khoa Văn hoá
Nhà Thư viện Tầng 3
Trưởng Khoa: Nguyễn Thanh Huyền
Phó trưởng Khoa: Nguyễn Thị Hồng Hà

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn