Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 5491806
Thông tin nghiên cứu KH Thứ năm, 22/02/2018

Các mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018

Mẫu 1 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Mẫu 2 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Mẫu 3 - Thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Mẫu 4 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN sinh viên

Mẫu 5 - Thuyết minh nhiệm vụ KHCN sinh viên

Mẫu 6 - Phiếu đề xuất tổ chức hội thảo

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn